Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 38 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/9/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.260.645 triệu đồng, bằng 67,9% dự toán điều chỉnh và bằng 101,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.960.269 triệu đồng, bằng 72,5% dự điều chỉnh và bằng 111,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.214.698 triệu đồng, bằng 75,9% dự toán điều chỉnh và bằng 91,8% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 7.638.903 triệu đồng, bằng 79,6% dự toán điều chỉnh và bằng 105,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.095.427 triệu đồng, bằng 73,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 329
  • Tất cả: 2,057,992
Đăng nhập