Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 39 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 26/9/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.413.508 triệu đồng, bằng 71,1% dự toán điều chỉnh và bằng 103,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.072.646 triệu đồng, bằng 76,6% dự điều chỉnh và bằng 115,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.253.916 triệu đồng, bằng 78,4% dự toán điều chỉnh và bằng 93,1% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 7.752.291 triệu đồng, bằng 80,8% dự toán điều chỉnh và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.118.214 triệu đồng, bằng 74,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 103,3% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 2,350
  • Tất cả: 2,060,013
Đăng nhập