Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 40 năm 2014

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 03/10/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.551.361 triệu đồng, bằng 73,2% dự toán điều chỉnh và bằng 104,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.117.645 triệu đồng, bằng 78,3% dự điều chỉnh và bằng 115,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.301.503 triệu đồng, bằng 81,3% dự toán điều chỉnh và bằng 95,0% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 7.800.944 triệu đồng, bằng 81,3% dự toán điều chỉnh và bằng 104,3% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.258.924 triệu đồng, bằng 75,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,0% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 381
  • Tất cả: 2,061,225
Đăng nhập