Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 41 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 10/10/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.570.006 triệu đồng, bằng 74,4% dự toán điều chỉnh và bằng 104,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.138.409 triệu đồng, bằng 79,1% dự điều chỉnh và bằng 114,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.338.348 triệu đồng, bằng 83,6% dự toán điều chỉnh và bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.374.553 triệu đồng, bằng 87,2% dự toán điều chỉnh và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.600.588 triệu đồng, bằng 79,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 111,0% so với cùng kỳ năm trước


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 341
  • Tất cả: 2,058,004
Đăng nhập