Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 42 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 17/10/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.664.451 triệu đồng, bằng 76,3% dự toán điều chỉnh và bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.175.913 triệu đồng, bằng 80,4% dự điều chỉnh và bằng 115,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.395.289 triệu đồng, bằng 87,2% dự toán điều chỉnh và bằng 98,0% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.420.764 triệu đồng, bằng 87,7% dự toán điều chỉnh và bằng 106,1% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.725.478 triệu đồng, bằng 80,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,0% so với cùng kỳ năm trước.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 314
  • Tất cả: 2,057,977
Đăng nhập