Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 43 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 24/10/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.822.784 triệu đồng, bằng 79,6% dự toán điều chỉnh và bằng 107,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.253.285 triệu đồng, bằng 83,3% dự điều chỉnh và bằng 117,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.428.547 triệu đồng, bằng 89,3% dự toán điều chỉnh và bằng 97,2% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.629.140 triệu đồng, bằng 89,9% dự toán điều chỉnh và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.854.268 triệu đồng, bằng 81,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,7% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 3,060
  • Tất cả: 2,060,723
Đăng nhập