Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 44 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.920.196 triệu đồng, bằng 81,7% dự toán điều chỉnh và bằng 106,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.300.927 triệu đồng, bằng 85,1% dự điều chỉnh và bằng 114,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.472.158 triệu đồng, bằng 92,0% dự toán điều chỉnh và bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.726.132 triệu đồng, bằng 90,9% dự toán điều chỉnh và bằng 106,7% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.954.156 triệu đồng, bằng 82,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 312
  • Tất cả: 2,057,975
Đăng nhập