Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 45 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 07/11/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 4.105.185 triệu đồng, bằng 85,5% dự toán điều chỉnh và bằng 107,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.415.338 triệu đồng, bằng 89,3% dự điều chỉnh và bằng 115,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.497.481 triệu đồng, bằng 93,6% dự toán điều chỉnh và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 9.246.601 triệu đồng, bằng 96,3% dự toán điều chỉnh và bằng 106,9% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.254.156 triệu đồng, bằng 86,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 3,058
  • Tất cả: 2,060,721
Đăng nhập