Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 47 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 21/11/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 4.273.961 triệu đồng, bằng 89,0% dự toán điều chỉnh và bằng 106,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.473.748 triệu đồng, bằng 91,5% dự điều chỉnh và bằng 110,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.538.358 triệu đồng, bằng 96,1% dự toán điều chỉnh và bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 9.375.793 triệu đồng, bằng 97,7% dự toán điều chỉnh và bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.459.871 triệu đồng, bằng 87,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,9% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 2,357
  • Tất cả: 2,060,020
Đăng nhập