Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 49 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 05/12/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 4.486.462 triệu đồng, bằng 93,5% dự toán điều chỉnh và bằng 106,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.596.600 triệu đồng, bằng 96,0% dự điều chỉnh và bằng 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.595.126 triệu đồng, bằng 99,7% dự toán điều chỉnh và bằng 94,7% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 9.540.858 triệu đồng, bằng 99,4% dự toán điều chỉnh và bằng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.698.573 triệu đồng, bằng 90,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 3,081
  • Tất cả: 2,060,744
Đăng nhập