Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 51 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/12/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 4.680.673 triệu đồng, bằng 97,5% dự toán điều chỉnh và bằng 107,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 2.722.478 triệu đồng, bằng 100,6% dự điều chỉnh và bằng 113,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.649.437 triệu đồng, bằng 103,1% dự toán điều chỉnh và bằng 94,8% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 9.850.225 triệu đồng, bằng 102,6% dự toán điều chỉnh và bằng 105,3% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.875.937 triệu đồng, bằng 92,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,2% so với cùng kỳ năm trước.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 387
  • Tất cả: 2,061,231
Đăng nhập