Công khai dự toán ngân sách năm 2005
Được công bố tại Quyết định số 154/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 của UBND tỉnh Lào Cai, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 - Tổng thu NSNN trên địa bàn: 500.000 triệu đồng, gồm:

+ Thu từ nội địa: 257.000 triệu đồng;

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 210.000 triệu đồng;

+ Thu quản lý qua ngân sách: 33.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 1.390.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 1.390.000 triệu đồng.

(Dự toán ngân sách năm 2005 đã được điều chỉnh tại Quyết định số 398/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 102
  • Trong tuần: 3,080
  • Tất cả: 2,060,743
Đăng nhập