Công khai dự toán ngân sách năm 2006
Được công bố tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 705.000 triệu đồng, gồm:

+ Thu từ nội địa: 340.000 triệu đồng;

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 235.000 triệu đồng;

+ Thu quản lý qua ngân sách: 40.000 triệu đồng;

- Tổng thu ngân sách địa phương: 1.671.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 1.671.000 triệu đồng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 2,348
  • Tất cả: 2,060,011
Đăng nhập