LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

I. Ông Ngô Đức Ảnh

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính.

- Điện thoại: CQ: 02143.660.669

- Email:ndanh-stc@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên khai sinh:Ngô Đức Ảnh

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1966

Quê quán: Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Nơi thường trú: BT01, Đường An Dương Vương, tổ 35, phường Kim Tân, TP Lào Cai

Đơn vị công tác: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Ngày vào Đảng chính thức: 25/7/1989

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

- Từ 12/1984 - 11/1986: A Trưởng - Trường Sỹ quan Tài chính

- Từ 12/1986 - 4/1989: Nhân viên kế toán - Ban Tài vụ thuộc Cục Hậu cần Quân đoàn 29 Quân khu II

- Từ tháng 5/1989 – 09/1990: Cán bộ tài chính huyện Bảo Thắng.

- Từ tháng 10/1990 – 04/1992: Cán bộ Chi cục thuế huyện Bảo Thắng.

- Từ tháng 4/1992 – 9/1993: Cán bộ Chi cục thuế thị xã Lào Cai, Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/1993 – 8/1995: Đội trưởng đội thuế phường Lào Cai, Chi cục thuế thị xã Lào Cai – Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/1995 – 02/2003: Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thị xã Lào Cai, Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 3/2003 – 02/2004: Trưởng phòng Thanh tra và xử lý tố tụng về thuế, Cục Thuế tỉnh LàoCai.

- Từ tháng 3/2004 – 6/2007: Trưởng phòng Thanh tra (từ 01/6/2007 đổi tên thành phòng Thanh tra số 1), Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7/2007 – 9/2007: Trưởng phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2007 – 09/9/2015: Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Từ 10/9/2015 – 19/10/2015: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ 20/10/2015 đến nay: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Khen thưởng: Giấy khen của Tổng Cục Thuế (2008); Bằng khen của Bộ Tài chính (2009); Bằng khen của UBND tỉnh (2010); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2012); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 (2018).

Kỷ luật: Không.

II. Ông Đinh Văn Tâm

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Điện thoại: CQ: 02143.825.063

- Email:dvtam-stc@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên khai sinh: Đinh Văn Tâm

Ngày tháng năm sinh:23/8/1969

Quê quán: Xã Gia Vân,huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nơi thường trú: Số nhà 053, đường Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Chức vụhiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độchuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 20/10/1998

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Quá trình công tác:

- Từ tháng 8/1992 – tháng 02/1996: Chuyên viên Văn phòng Sở - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 01/3/1996 – ngày 31/5/2009: Phó Chánh Văn phòng Sở - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 01/6/2009 – ngày 31/7/2010: Chánh Văn phòng Sở - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 01/8/2010 – ngày 09/5/2016: Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 10/5/2016 đến nay: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2016 đến ngày 18/3/2021: Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2004, 2012); Bằng khen của Bộ Tài chính (năm 2007,2009, 2011); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 (2019).

Kỷ luật: Không.

III. Ông Vũ Lân

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Điện thoại: CQ: 02143. 889.355

- Email:vlan-stc@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên khai sinh: Vũ Lân

Ngày tháng năm sinh: 10/5/1970

Quê quán: Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Nơi thường trú: SN 23- Phố Hoàng Lan -Tổ 24, phường Bắc Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản lý đô thị và Công trình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 01/12/2004

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Quá trình công tác:

- Từ tháng 6/1991 - 8/1991: Công nhân nhà máy xi măng Phú Thịnh, Yên Bái.

- Từ tháng 9/1991 - 3/1992: Nhân viên Viện thiết kế xây dựng - dân dụng Lào Cai.

- Từ tháng 4/1992 - 6/2003: Nhân viên Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7/2003 - 12/2008: Trưởng phòng Quản lý quy hoạch đô thị, Ban QLDA Xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 01/2009 - 5/2009: Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch đô thịthành phố Lào Cai.

- Từ tháng 6/2009 - 10/2014: Trưởng ban; Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án thành phố Lào Cai.

- Từ tháng 11/2014 - 5/2016: Phó trưởng phòng KT-QH; Phó bí thư chi bộ 2, Sở Xây dựng Lào Cai.

- Từ tháng 6/2016 - 7/2018: Trưởng phòng phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật; bí thư chi bộ 2, Sở Xây dựng Lào Cai.

- Từ tháng 8/2018 - 02/2021: Trưởng phòng phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật; bí thư chi bộ 2, Sở Giao thông vận tải Xây dựng Lào Cai.

- Từ 3/2021 - đến nay: Phó Giám đốc - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 18/3/2021: Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

Khen thưởng: Huân chương lao động hạng 3( năm 2014) Bằng khen UBND tỉnh (năm 2018, 2020); Bằng khen Bộ Xây dựng (2017).

Kỷ luật: Không.

IV. Ông Nguyễn Trọng Huân

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Điện thoại: CQ: 02143. 821.143

- Email:nthuan-stc@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trọng Huân

Ngày tháng năm sinh: 26/8/1987

Quê quán: Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nơi thường trú: SN 098 - Đường Đặng Văn Ngữ - phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 26/3/2016

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/2009 - 01/2011: Nhân viên hợp đồng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 02/2011 - 5/2016: Chuyên viên - phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 6/2016 - 12/2017: Phó trưởng phòng - phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 8/2017 - 5/2018: Tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện chính trị khu vực I.

- Từ tháng 01/2018 - 3/2018: Tăng cường về phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/2018 - 11/2019: Chuyên viên - phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 12/2019 - 3/2020: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/2020 - 17/9/2020: Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 18/9/2020 - 14/6/2021: Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính.

- Từ 15/6/2021 - đến nay: Phó Giám đốc - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh (năm 2014);

Kỷ luật: Không.


Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 1,546
  • Tất cả: 2,059,209
Đăng nhập