Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành nhiều chính sách nổi bật

1. 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ LĐ-TB&XH được ban hành ngày 05/4/2017.

Theo đó, TTHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ gồm có:

- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quy định về thời gian đào tạo cao đẳng, trung cấp

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH về quy trình xây dựng, ban hành chương trình; biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Theo đó, thời gian khóa học sẽ được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần, cụ thể như sau:

- Thời gian khóa học theo niên chế:

+ Từ 2 - 3 năm học đối với trình độ cao đẳng và khối lượng kiến thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 60 tín chỉ.

+ Từ 1 - 2 năm học đối với trình độ trung cấp và khối lượng kiến thức tối thiểu là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: là thời gian tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ.

- Thời gian học lý thuyết và thực hành, thực tập, thí nghiệm (gọi chung là thực hành) phải đảm bảo tỷ lệ:

+ Trung cấp: lý thuyết chiếm 25% - 45%; thực hành chiếm 55% - 75%;

+ Cao đẳng: lý thuyết chiếm 30% - 50%; thực hành chiếm 50% - 70%.

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 14/4/2017.

3. Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng từ năm 2017

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng được ban hành ngày 02/03/2017.

Theo đó, các trường cao đẳng, trung cấp sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau để xác định chỉ tiêu tuyển sinh:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo được tính:

+ Tối đa là 25 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ;

+ Tối đa là 20 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe;

+ Tối đa 15 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề có yêu cầu về năng khiếu.

- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 của Nghị định 143/2016/NĐ-CP .

Thời điểm xác định số liệu tính toán là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH từ ngày 15/4/2017.

4. Bổ sung ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng năm 2017

Ngày 02/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, đối với nghề đào tạo cấp IV (gồm tên ngành, nghề 07 chữ số) có một số thay đổi nhất định như sau:

- Đối với nhóm ngành, nghề kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật thì bổ sung thêm nghề "Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay" ở trình độ Cao đẳng.

- Đối với nhóm ngành, nghề kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường thì bổ sung thêm nghề kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải ở trình độ Trung cấp và Cao đẳng.

- Đối với nhóm ngành, nghề nghệ thuật trình diễn, bổ sung thêm nghề diễn viên kịch - điện ảnh, biên đạo múa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ phương Tây, thanh nhạc, Piano…ở trình độ Trung cấp và Cao đẳng.

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/4/2017 và bãi bỏ Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2014.

5. Điều kiện học cùng lúc 02 chương trình hệ TC hoặc CĐ

Ngày 13/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH về thực hiện chương trình đào tạo trung cấp (TC), cao đẳng (CĐ). Theo đó:

Quy định mới về điều kiện học cùng lúc hai chương trình để phù hợp với sự thay đổi về thời gian đào tạo trình độ TC, CĐ theo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân tại Quyết định1981/QĐ-TTg ; cụ thể:

- Người học có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình;

- Ngành, nghề đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành, nghề ở chương trình đào tạo thứ nhất;

- Đã học xong kỳ thứ nhất với chương trình có thời gian từ 01 đến 02 năm học; kỳ thứ hai với chương trình có thời gian từ trên 02 năm học;

- Kết quả của từng học kỳ tính đến thời điểm xét học cùng lúc hai chương trình phải đạt loại khá trở lên;

- Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 26/4/2017.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 85
  • Hôm nay: 28756
  • Trong tuần: 230,639
  • Tất cả: 29,750,208
Đăng nhập