Nhiều Nghị định của Chính phủ ban hành có hiệu lực trong Tháng 02/2017

1. KD trò chơi điện tử có thưởng cho người NN: Vốn ĐL 200 tỷ đồng

Đây là nội dung mới nổi bật tại Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, bổ sung quy định doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiếu là 200 tỷ đồng mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngoài ra, kể từ ngày Nghị định 175 có hiệu lực thì:

- Những doanh nghiệp sau vẫn được tiếp tục kinh doanh nếu:

+ Trước ngày 15/02/2017, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; hoặc

+ Có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh.

- Doanh nghiệp không phải nộp Báo cáo tài chính năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được kiểm toán.

Nghị định 175/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

2. Hạn mức khoán rừng trong Công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước

Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước được ban hành ngày 27/12/2016.

Theo đó, hạn mức khoán rừng, vườn cây, mặt nước để thực hiện công việc trong hoạt động quản lý bảo vệ, sử dụng, sản xuất kinh doanh giữa bên khoán và bên nhận khoán được quy định cụ thể như sau:

- Đối với khoán công việc, dịch vụ hạn mức khoán do bên khoán và bên nhận khoán thỏa thuận.

- Trường hợp khoán ổn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, bên khoán căn cứ vào quy mô diện tích khoán và nhu cầu của bên nhận khoán để thỏa thuận và xác định hạn mức khoán phù hợp, trong đó:

+ Hạn mức khoán cho cá nhân theo thỏa thuận, nhưng không quá 15 héc ta.

+ Hạn mức khoán cho hộ gia đình theo thỏa thuận, nhưng không quá 30 héc ta.

+ Hạn mức khoán cho cộng đồng dân cư thôn theo thỏa thuận, nhưng tổng diện tích khoán không vượt quá tổng diện tích bình quân mỗi hộ gia đình trong cộng đồng không quá 30 héc ta tại thời điểm hợp đồng khoán.

Nghị định 168/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017.

3. Điều kiện hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại là thời điểm được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

Nghị định 02/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2017.

4. Điều kiện để được mua hàng miễn thuế

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

Theo đó, quy định điều kiện để được mua hàng miễn thuế đối với từng loại đối tượng; đơn cử như:

- Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không quốc tế sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh được mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực cách ly.

- Người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa (hàng hóa được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh).

- Người nhập cảnh được mua hàng tại cửa hàng miễn thuế đặt tại khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế ngay sau khi hoàn thành các thủ tục nhập cảnh (không được mua khi đã ra khỏi khu vực hạn chế).

- Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam được mua hàng trên tàu bay.

Nghị định 167/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

5. Tăng gấp 10 lần mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường công cộng

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, tăng mức phạt lên gấp 10 lần (từ 1 - 2 triệu đồng lên 10 - 20 triệu đồng) với hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe và khu vực công cộng khác có hành vi sau:

- Không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định;

- Không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở vi phạm các trường hợp quy định nêu trên ngoài mức phạt tiền còn bị đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

6. Cung cấp sai số liệu quan trắc chất thải bị phạt đến 100 triệu

Từ ngày 01/02/2017, Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng nếu cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau:

- Cung cấp số liệu quan trắc chất thải, giám sát môi trường không đúng với tình hình ô nhiễm, hiện trạng môi trường.

- Câu kết với tổ chức, cá nhân để báo cáo sai sự thật về kết quả quan trắc chất thải, giám sát môi trường nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cung cấp, mua, bán, cho, tặng số liệu quan trắc chất thải, kết quả giám sát môi trường trái quy định của pháp luật.

Mặt khác, còn bị tước quyền sử dụng GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường từ 6 - 24 tháng đối với các hành vi trên.

Ngoài ra, phạt từ 100 - 150 triệu đồng nếu không có GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc GCN hết hiệu lực mà vẫn hoạt động (hiện hành phạt từ 80 - 100 triệu đồng).

Nghị định 155/2016/NĐ-CP sẽ thay thế cho Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

7. Quy định mới về hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân

Nghị định 159/2016/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND) được ban hành ngày 29/11/2016 sẽ thay thế cho Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005.

Theo đó, hoạt động giám sát của Ban TTND ở cơ quan nhà nước (CQNN), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có một số điểm mới như sau:

- Bổ sung quy định Ban TTND phải có kế hoạch gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu CQNN, ĐVSN, DNNN chậm nhất 5 ngày trước khi tiến hành một cuộc giám sát.

- Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì:

Ban TTND không chỉ được trực tiếp kiến nghị như quy định hiện hành mà còn được kiến nghị thông qua Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Bổ sung quy định Ban TTND có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết, xử lý trách nhiệm nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên không xem xét, giải quyết.

Nghị định 159/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/02/2017.

8. Phạt nặng hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi:

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 21224
  • Trong tuần: 215,519
  • Tất cả: 29,709,700
Đăng nhập