Nhiều Quy định có hiệu lực trong tháng 01/2017

1. Đơn vị kế toán được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán.

Theo đó, quy định về chứng từ kế toán như sau:

- Đơn vị kế toán được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ nhưng phải có đầy đủ nội dung chủ yếu, phù hợp với hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị trừ khi có quy định khác.

(Trước đây, chỉ được tự xây dựng mẫu chứng từ khi chưa có quy định về mẫu đó)

- Người khiếm thị bị mù hoàn toàn khi ký chứng từ kế toán phải có người sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh chứng từ chứng kiến.

- Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán.

- Các chứng từ kế toán được ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu ra tiếng Việt.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Nghị định128/2004/NĐ-CP và Nghị  định 129/2004/NĐ-CP .

2. Khung giá dịch vụ cơ bản thiết yếu tại nhà ga quốc nội

Ngày 29/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 4224/QĐ-BGTVT về Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Theo đó, khung giá dịch vụ cơ bản thiết yếu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại nhà ga sân bay quốc nội được tính như sau:

- Nước lọc đóng chai < 500 ml giá tối thiểu là 3.500 VND/chai và tối đa 20.000 VND/chai.

- Sữa hộp các loại < 180 ml giá tối thiểu là 4.500 VND/hộp và tối đa 20.000 VND/hộp.

- Phở ăn liền, mì ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, bánh mỳ không bổ sung thêm thực phẩm giá tối thiểu là 5.000 VND/tô, bát, cái và tối đa 20.000/tô, bát, cái.

Khung giá trên chưa bao gồm chi phí phục vụ, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu tự quyết định chi phí phục vụ nhưng không vượt quá 15% so với giá tối đa nêu trên.

Quyết định 4224/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác tinh giản biên chế

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Theo đó:

- Từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Trường hợp chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

- Giảm tối thiểu 50% số công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của Bộ, ngành, địa phương

- Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết.

Chỉ thị 02/CT-TTg được ban hành ngày 06/01/2017.

4. Lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2017

Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định nhằm mục đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Cụ thể:

- Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 là 5%/năm.

- Mức lãi suất trên áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở nêu trên là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Được biết lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm đã không còn được áp dụng từ 01/01/2017.

Quyết định 48/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Hướng dẫn mới về mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn lẻ

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế;

- Lý do đề nghị mua;

- Nội dung đơn cần có cam kết như sau:

 “Tôi xin cam kết:

Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai.

Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn; Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước.

Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 80/TCT-KTNB ban hành ngày 09/01/2017.

6. Hướng dẫn xử lý hình sự hành vi buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 06/TANDTC-PC về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014; Nghị quyết 109/2015/QH13 và Nghị quyết 144/2016/QH13 thì:

Từ ngày 01/01/2017, pháo nổ được xác định là hàng cấm và hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị xử lý hình sự.

Vì vậy, tòa án hướng dẫn việc áp dụng các quy định pháp luật khi xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ như sau:

+ Hành vi thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Điều 155 BLHS 1999 và Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC để xử lý.

+ Hành vi thực hiện trước ngày 01/01/2017 thì xử lý theo hướng dẫn tại Công văn 06 ngày 26/01/2016 của TANDTC cho đến khi có hướng dẫn mới.

Công văn 06/TANDTC-PC được ban hành ngày 19/01/2017.

7. Quy chuẩn QCVN 01–183:2016/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, ban hành thống nhất 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thay thế cho 04 Quy chuẩn trước đây được quy định tại Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009. Cụ thể:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm; Ký hiệu: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy theo các Quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT trước ngày 26/01/2017 được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố trong 03 năm kể từ ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 26/01/2017 và thay thế Thông tư81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009, Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/6/2012.

8. Quy định về đánh giá và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 26/7/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, thức ăn chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT.

Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục công bố hợp quy tại Sở NN&PTNT địa phương nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện như sau:

- Đánh giá theo phương thức 5 hoặc 7 quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012.

- Mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp đối với tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT.

- Mỗi sản phẩm được công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 26/01/2017.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 202,882
  • Tất cả: 29,094,221
Đăng nhập