Tháng 11 nhiều chính sách về Y tế, Bảo hiểm có hiệu lực

1. Cơ cấu, tổ chức Khoa Vi sinh trong bệnh viện

Ngày 19/9/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2016/TT-BYT về việc quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện.

Theo đó, cơ cấu, tổ chức Khoa Vi sinh phải đảm bảo có các bộ phận chính sau đây:

- Bộ phận sản xuất, bảo quản môi trường, sinh phẩm và hóa chất phục vụ xét nghiệm;

- Bộ phận xử lý bệnh phẩm, bảo quản sinh phẩm, hóa chất và hấp rửa, khử khuẩn;

- Bộ phận xét nghiệm vi khuẩn (nhận bệnh phẩm, nhuộm soi, nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ, miễn dịch, sinh học phân tử, giữ chủng vi khuẩn hoặc bệnh phẩm);

- Bộ phận xét nghiệm vi rút (nhận bệnh phẩm, miễn dịch, sinh học phân tử, giữ chủng hoặc bệnh phẩm);

- Bộ phận xét nghiệm ký sinh trùng (nhận bệnh phẩm, nhuộm soi, miễn dịch, sinh học phân tử, giữ chủng hoặc bệnh phẩm).

Thông tư 33/2016/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2016.

2. Quy định mới về chấm dứt thai kỳ do dị tật

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 34/2016/TT-BYT quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai.

Theo đó, việc chấm dứt thai kỳ do dị tật bào thai được quy định như sau:

- Chỉ được xem xét chấm dứt khi có bất thường nghiêm trọng về hình thái, cấu trúc của bào thai, nguy cơ tàn phế cao; có bất thường nhiễm sắc thể; có bệnh di truyền mà không có phương pháp điều trị đặc hiệu.

- Việc chấm dứt thai kỳ vì lý do dị tật bào thai được xem xét khi có sự đồng ý bằng văn bản của người phụ nữ mang thai sau khi đã được cán bộ y tế tư vấn đầy đủ.

- Cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) có Giấy phép hoạt động và có phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt về thực hiện các kỹ thuật chấm dứt thai kỳ phải tổ chức hội chẩn các chuyên khoa liên quan để xem xét.

- Người đứng đầu cơ sở KCB xem xét, chấm dứt thai kì trên cơ sở kết luận của hội chẩn.

Thông tư 34/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10/11/2016.

3. Trách nhiệm chi trả chi phí của bên nhờ mang thai hộ

Ngày 15/9/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2016/TT-BYT quy định về việc chi trả chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo đó, trách nhiệm của bên nhờ mang thai hộ trong việc chi trả sẽ phát sinh trong các trường hợp sau:

- Giai đoạn chuẩn bị mang thai;

- Quá trình áp dụng kỹ thuật chuyển phôi cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

- Kỹ thuật thăm khám, sàng lọc, điều trị và xử trí các bất thường, dị tật của bào thai (nếu có) và theo dõi, chăm sóc thai nhi;

- Quá trình sinh đẻ và chăm sóc trong vòng 42 ngày sau sinh cho người mang thai hộ hoặc cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ;

- Khám sức khỏe tổng quát cho người mang thai hộ sau khi sinh;

- Khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe trong trường hợp người mang thai hộ có biến chứng sau sinh liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Thông tư 32/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/11/2016.

4. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

Ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 83 tiêu chí chính thức, chia làm 5 phần với nội dung chính như sau:

- Phần A: Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí);

- Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí);

- Phần C: Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí);

- Phần D: Hoạt động cải tiến chất lượng (11 tiêu chí);

- Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4 tiêu chí).

Trong đó, mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng gồm:

- Mức 1: Kém (chưa thực hiện, chưa cải tiến chất lượng hoặc vi phạm quy định);

- Mức 2: Trung bình (đã thiết lập yếu tố đầu vào);

- Mức 3: Khá (hoàn thiện yếu tố đầu vào, có kết quả đầu ra);

- Mức 4: Tốt (kết quả đầu ra tốt, có nghiên cứu, đánh giá lại kết quả thực hiện);

- Mức 5: Rất tốt (kết quả đầu ra tốt, có áp dụng để cải tiến chất lượng, tiếp cận với chất lượng bệnh viện các nước trong khu vực và tiên tiến trên thế giới).

Quyết định 6858/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.

Theo đó, những trường hợp khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí giám định y khoa, đơn cử như sau:

- Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lần đầu hoặc TNLĐ, BNN nhiều lần được chủ sử dụng lao động giới thiệu khám giám định đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

- Người bị TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN ở mức cao hơn.

- Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN thuộc Danh mục BNN mà phát hiện bị BNN trong thời gian quy định kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ BNN.

- Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc; chờ đủ tuổi hưởng lương hưu; người tham gia BHXH tự nguyện chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng BHXH một lần…

Xem thêm chi tiết tại Công văn 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016.

6. Đôn đốc công nợ BHXH với đơn vị sử dụng lao động

Ngày 16/11/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4593/BHXH-TCKThướng dẫn về công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, đơn vị BHXH thực hiện đối chiếu, đôn đốc công nợ với các đơn vị sử dụng lao động như sau:

- Lập biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT theo mẫu số C05-TS (ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015) đối với đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên.

- Thông báo kịp thời số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; lãi chậm đóng (nếu có) theo quy định.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện đối chiếu kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định.

Ngoài ra, Công văn 4593/BHXH-TCKT cũng hướng dẫn việc đối chiếu công nợ với cơ sở khám, chữa bệnh; đơn vị; trường học; tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT…

7. In “05 năm liên tục tham gia BHYT trên Thẻ” khi đủ điều kiện

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 4656/BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam về hướng dẫn rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017.

Theo đó, để đảm bảo việc cấp mới, gia hạn, đổi thẻ BHYT cho người tham gia sử dụng từ ngày 01/01/2017 có đầy đủ thông tin, BHXH Việt Nam yêu cầu:

- Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) phải khẩn trương điều chỉnh phần mềm để in thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.

- BHXH tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện:

+ Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ và CNTT phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia BHYT liên tục trước khi cấp thẻ.

+ Hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin nếu thẻ BHYT đã cấp còn giá trị mà thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác.

+ In thẻ BHYT trên phần mềm quản lý sổ thẻ đã được Trung tâm CNTT điều chỉnh.

Công văn 4656/BHXH-CNTT được ban hành ngày 21/11/2016.

8. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1599/QĐ-BHXH quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT.

Theo đó, các trường hợp chấm dứt hợp đồng Đại lý thu bao gồm:

- Hợp đồng hết hạn nhưng không ký tiếp

- Một trong hai bên đề nghị chấm dứt và có thông báo trước 30 ngày cho bên kia

- Đại lý không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng trong hai năm liên tiếp

- Đại lý vi phạm hợp đồng khi có một trong các hành vi sau đây:

+ Giả mạo hồ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT;

+ Sử dụng biên lai thu tiền không đúng quy định;

+ Không nộp tiền hoặc nộp không đủ số tiền đã thu;

+ Nộp tiền không đúng thời hạn;

+ Có hành vi gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT;

+ Không trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia;

+ Lợi dụng danh nghĩa Đại lý thu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền sai lệch chính sách BHXH, BHYT;

+ Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định 1599/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và thay thế Quyết định999/QĐ-BHXH ngày 01/10/2014.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 255
  • Hôm nay: 2049
  • Trong tuần: 191,882
  • Tất cả: 28,211,662
Đăng nhập