Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2017

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Các địa phương thu hoạch cây trồng vụ Đông; tập trung sản xuất vụ Xuân 2017. Kết quả cụ thể:

- Cây vụ Đông năm 2016: Diện tích gieo trồng được 8.099,5 ha bằng 134,5% so CK, sản lượng đạt 79.203 tấn, tăng 15,2% so với CK; giá trị trung bình đạt 61,2 triệu đồng/ha, tăng 10,2 triệu đồng/ha so với năm 2015. Vụ đông năm 2016 có 08 Doanh nghiệp, HTX tham gia liên kết sản xuất với quy mô 262 ha, giá trị ước đạt 28.509 triệu đồng; bước đầu đã có một số mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả cao, giá trị thu nhập bình quân đạt 60-80 triệu đồng/ha.

- Cây trồng vụ Xuân: Cây lúa Xuân đã cấy 9.812 ha, bằng 99% KH và  bằng 102,6% CK. Ngô trồng được 16.758 ha (ngô Xuân 10.078 ha, ngô chính vụ 6.680 ha), đạt 46,3% KH và và 150% so CK. Đậu tương Xuân trồng được 1.318 ha, đạt 26,7 % KH và  bằng so CK.

- Chăn nuôi: Trong quý I, dịch lở mồm long móng trên đàn lợn xảy ra từ ngày 22/12/2016 kéo dài sang tháng 01/2017 tại huyện Mường Khương và Si Ma Cai đã làm trên 300 con lợn mắc bệnh (bị chết và tiêu hủy 09 con). Ngay sau khi phát hiện dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đã chỉ đạo triển khai các biện nhằm nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. Trong tháng 2 và tháng 3/2017 đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh. Đến hết tháng 3/2017, ước hiện có: Đàn trâu 129,245 nghìn con, tăng 3,4% so CK; đàn bò 16,45 nghìn con, tăng 1% so CK; đàn lợn 532,05 nghìn con, tăng 0,6% so CK; đàn gia cầm 8.835 nghìn con, tăng 4,4% so CK.

- Trồng rừng KH 2017 đến hết tháng 3 đạt 859,7 ha rừng sản xuất, bằng 12 % KH và  tăng 169 % so CK. Trong tháng không xảy ra cháy rừng. Trong tháng, kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 09 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 10 vụ so tháng 2, lũy kế 49 vụ, giảm 35 vụ (41,7%) so CK.

- Phát triển nông thôn: Các địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM năm 2017; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các xã đăng ký hoàn thành xã NTM năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020; Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 74,43 km đường giao thông nông thôn, tăng 60,53 km so tháng 2. Lũy kế  hết quý I đã làm được 135,83 km, trong đó: Đường bê tông xi măng 63,92 km, cấp phối 44,62 km, mở mới 27,29 km.

Thực hiện sắp xếp dân cư trong quý I/2017 được 1.008 hộ, gồm: Di chuyển khẩn cấp 318/430 hộ; ổn định tại chỗ 114/131 hộ, hỗ trợ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai  từ 30% - 70% là 576/576 hộ.

Không xảy ra hiện tượng di cư (cùng kỳ có 01 hộ/5 khẩu di cư tự do); hồi cư về: 02 hộ, 10 khẩu, tăng 01 hộ 3 khẩu so CK.

- Tình hình thiên tai:

Do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên trong quý I/2017 có 195 con trâu, bò (chủ yếu là bê, nghé dưới 01 năm tuổi) của nhân dân tại 28 xã của 3 huyện Sa Pa và Bát Xát, Si Ma Cai bị chết do rét.

Trong tháng 3/2017 trên địa bàn 6 huyện Bắc Hà, Sa Pa, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, Bảo Yên có dông lốc, kèm theo mưa, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu cho nhân dân. Ước tổng thiệt hại về thiên tai trong Quý I/2017 là trên 10 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

- Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tháng 3 ước đạt 1.600,9 tỷ đồng, lũy kế 4.228,5 tỷ đồng, đạt 17,3% KH, bằng 91,7% so CK. Giá trị tồn kho cuối quý I/2017 ước đạt 1.806 tỷ đồng. Một số sản phẩm có lượng tồn kho lũy kế cao như: Quặng Apatit các loại (665.000 tấn); Quặng sắt (832.000); Axit (5.500 tấn); DAP (14.900 tấn),...

- Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2015, 2016 được kéo dài thực hiện theo Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ: Thanh toán vốn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 ước đạt 4.371,257 tỷ đồng, bằng 91% KH; thanh toán  Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 ước đạt 752,88 tỷ đồng, đạt 23,9% KH.

3. Thương mại, dịch vụ

- Hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đảm bảo lưu thông thông suốt, giá cả hợp lý,... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân và khách du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 1.468,6 tỷ đồng, lũy kế 4.389,9 tỷ đồng, bằng 23,1% KH, tăng 19,8% so CK.

- Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 3 ước đạt 170 triệu USD, lũy kế 710 triệu USD, bằng 28,4% KH, tăng trên 2 lần so CK; Xuất khẩu ước đạt 78,6 triệu USD, bằng 92,9% CK, nhập khẩu ước đạt 137,8 triệu USD, bằng 91% so với CK, các loại hình khác (tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu,...) đạt 493 triệu USD, tăng trên 5 lần so với CK.

- Hoạt động du lịch: Tháng 3, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 479 nghìn lượt, lũy kế 1,176 triệu lượt khách, đạt 37,9% KH, tăng trên 2 lần so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.368 tỷ đồng, lũy kế 3.226 tỷ đồng, đạt 41% KH, tăng 193% so CK.

- Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hoạt động dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3 đạt 254,4 tỷ đồng, lũy kế 763,1 tỷ đồng, tăng 39,7% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3 ước đạt 505 tỷ đồng, lũy kế 1.350 tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, bằng 133,8% so CK. Trong đó: Thu nội địa 1.038 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán, bằng 123,7% so CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 290 tỷ đồng, bằng 20,7% dự toán, bằng 207,1% so CK.

- Hoạt động tín dụng trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tính đến ngày 31/3/2017 đạt 43.046 tỷ đồng, tăng 1.471 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3,54% so với 31/12/2016, tổng dư nợ đạt 41.382 tỷ đồng, tăng 852 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,1% so với 31/12/2016; tỷ lệ nợ xấu 0,62%.

- Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,46% so với tháng trước, tăng 4,4% so CK.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Lào Cai năm 2016  tiếp tục xếp thứ 05/63 tỉnh, thành cả nước, đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc. Từ đầu năm đến nay, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn là 2.637,8 tỷ đồng. Tháng 3/2017 cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 48 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 2.327,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm thành lập mới 83 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.704,6 tỷ đồng; thông báo giải thể 04 doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm có 11 doanh nghiệp giải thể .

6. Hoạt động giáo dục: Trong tháng 3 và quý I/2017, ngành giáo dục và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần thời điểm sau Tết và những ngày diễn ra các lễ hội Xuân 2017, tỷ lệ chuyên cần trung bình toàn tỉnh đạt 97,8%, trong đó: Khối trường THPT đạt 99%, cấp THCS đạt 96%, cấp TH, mầm non đạt 98%. Tổ chức sơ kết Kỳ I năm học 2016-2017; triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

7. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước: Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc; Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 – 05/03/2017); ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công các thể thao mừng Đảng mừng Xuân 2017 và các hoạt động thể thao tại Lễ hội Đền Thượng; giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2017; Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2017; giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXIV năm 2017. Từ đầu năm đến nay, các đoàn VĐV tỉnh Lào Cai tham dự các giải thể thao toàn quốc đạt 03 huy chương vàng, 06 huy chương bạc và 13 huy chương đồng ; có 02 vận động viên (môn cử tạ và wushu) được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.

8. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng 3 và quý I/2017 trên địa bàn tỉnh không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên người; công tác giám sát dịch bệnh (viêm não virut, cúm A/H5N1, H7N9...) được tăng cường; công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt ở các tuyến, công suất sử dụng giường bệnh bình quân tại các bệnh viện vẫn khá cao đạt 110,7%, phòng khám đa khoa khu vực giảm thấp đạt 59,3%.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian cao điểm cao điểm Lễ hội Xuân 2017. Trong tháng 3 xảy ra  02 vụ ngộ độc thực phẩm (tại xã Tòng Sành, Bát Xát và xã Lao Chải, Sa Pa) làm 18 người bị ngộ độc, nhập viện điều trị 9 người, không có người tử vong; nguyên nhân do thực ăn không được bảo quản đảm bảo vệ sinh, nhiễm vi sinh vật gây hại.

9. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Ước 3 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 3.450 lao động, đạt 27,7% KH, tăng 1,7% so CK; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh được 2.540 người, đạt 18,1% KH, tăng 0,2% so CK.

Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng: Triển khai cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số, người nghèo và cận nghèo. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được triển khai theo kế hoạch, tập trung triển khai lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. Công tác thu nộp và chi trả chế độ BHYT, NHXH được đảm bảo; ước hết tháng 3/2017 ngành Bảo hiểm xã hội thu đạt 170,9 tỷ đồng; số nợ BHXH, BHYT các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 222,5 tỷ đồng, tăng hơn so cùng kỳ 2016 là 63 tỷ đồng.

Tổ chức công tác cai nghiện phục hồi, điều trị tại các Trung tâm, Cơ sở cai nghiện, Cơ sở điều trị bằng thuốc methadone xã hội hóa cho 906 người; tái hòa nhập cộng đồng cho 169 người.

10. Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 119 giấy, đạt 119% KH; cho các hộ gia đình, cá nhân được 408 giấy, đạt 27,6% KH. Tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất Phốt pho vàng KCN Tằng Loỏng; khảo sát hiện tượng cá chết bất thường sau khi các hộ dân lấy nước vào ao tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng và hiện tượng cây cối hoa màu bị táp lá thối quả tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại để giải quyết, hỗ trợ, đền bù các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi.

11. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định; đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch. Trong quý I/2017 các địa phương và lực lượng quân sự địa phương hoàn thành ra quân huấn luyện năm 2017; thực hiện giao, nhận quân năm 2017 đảm bảo thời gian và đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; tiến hành chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2017 và diễn tập KVPT huyện Si Ma Cai.

12. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Trong tháng 03 xảy ra một số vụ việc liên quan đến trật tự xã hội như sau: Phát hiện, quản lý 1.557 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, giảm 428 trường hợp so với tháng trước, lũy kế có 3.619 trường hợp xuất cảnh trái phép sang làm thuê, tăng 971 trường hợp so CK; có 18 trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, lũy kế có 32 phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương.

Trong tháng 3/2017 xảy ra 78 vụ phạm pháp, vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý, giảm 05 vụ so tháng 02, lũy kế 252 vụ, tăng 16 vụ so CK. Tai tệ nạn xảy ra 11 vụ, giảm 9 vụ so với tháng 02; lũy kế xảy ra 43 vụ giảm 10 vụ so CK. Các vụ việc xảy ra trong tháng 3 đã làm chết 10 người, bị thương 15 người (không tính chết do tai nạn giao thông). Cơ quan chức năng đã khởi tố 36 vụ án để điều tra, các vụ việc khác đang tiến hành xác minh, làm rõ; lũy kế các vụ việc xảy ra trong quý I/2017 làm chết 38 người, bị thương 27 người, khởi tố 129 vụ án để điều tra, các vụ việc khác đang tiến hành xác minh, làm rõ.

 Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng đầu năm trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 33 vụ, giảm 06 vụ (15%) so CK; khiến 02 người chết, lũy kế 16 người, giảm 08 người (33%) so CK; 26 người bị thương, lũy kế 58 người, tăng 19 người (49%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 1.512 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.452,6 triệu đồng, tước 117 giấy phép lái xe, tạm giữ 235 phương tiện.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2017 vẫn còn khó khăn, tồn tại, có chỉ tiêu đạt thấp: Thời tiết rét đậm, rét hại, cực đoan (giá lốc...) ảnh hưởng bất lợi đến đời sống nhân dân; gây thiệt hại tài sản, sản xuất nông nghiệp, hoa màu, vật nuôi của nhân dân; giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so KH (đạt 17,3% KH) và giảm so CK (bằng 91,7% so CK), tình hình tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp còn chậm, giá bán giảm (DCP, phốt pho, Axít...); xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường tại một số nhà máy công nghiệp ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của nhân dân; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn xảy ra; xuất nhập cảnh trái phép đi làm thuê gia tăng, an ninh nông thôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, người dân khiếu nại, tố cáo  vẫn còn nhiều, một số vụ việc chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 04 VÀ QUÝ II NĂM 2017

Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2017 với 11 nhóm giải pháp; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 với các nhiệm vụ,  công việc cụ thể; triển khai kế hoạch năm 2017 về thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong tháng 4 và quý II năm 2017 các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung sản xuất, chăm sóc vụ Xuân năm 2017 đảm bảo năng suất và sản lượng; Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền, cảnh báo, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ kho khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp như: Dự án Khai thác, tuyển mỏ Đồng Tả Phời, Nhà máy tuyển quặng Graphit Bảo Hà; Nhà máy luyện đồng Bản Qua, các nhà máy thủy điện,...

Tập trung xác minh làm rõ và xử lý dứt điểm các vụ việc sự cố trong sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, công bố rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý để nhân dân biết; rà soát, đánh giá xử lý ô nhiễm môi trường của các nhà máy sản xuất chế biến khoáng sản, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp,... trên địa bàn tỉnh để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời ô nhiễm môi trường có thể xảy ra.

Tổ chức các cuộc làm việc gặp gỡ, trao đổi chuyên đề với các doanh nghiệp trên địa bàn; xúc tiến làm việc các đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (dự án Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Công viên giải trí Bát Xát, Cảng hàng không Lào Cai, cầu biên giới Bản Vược, Cầu đường sắt tiêu chuẩn 1,435m; tiếp tục triển khai nâng câp quốc lộ 279...) và các dự án đầu tư khác của doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án sản xuất nông nghiệp, các dự án ở vùng sâu, khó khăn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, chú ý là các dự án hạ tầng giao thông đô thị tại thành phố Lào Cai và các huyện, giao thông kết nối các tuyến trên địa bàn tỉnh; các dự án xây dựng các khu hành chính Sa Pa, Bảo Yên và Văn Bàn các dự án Bệnh viện Sản Nhi, Nội tiết, Y học cổ truyền, Nội C, Trường Trung cấp Y, các công trình nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh bán trú năm 2017.

 Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch về đô thị và phát triển du lịch Sa Pa theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; Quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu; điều chỉnh quy hoạch các khu, tiểu khu đô thị tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa; quy hoạch phân khu chức năng tại Sa Pa)

3. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc theo Đề án được duyệt; triển khai các hoạt động kỷ niệm 110 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến dịch vụ phục vụ du lịch như: Quản lý an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn rủi ro; đảm bảo dịch vụ lưu trú, ăn uống; thường xuyên duy trì trật tự, không để bán hàng rong làm mất an toàn bên đường giao thông đi đến các khu, điểm du lịch; quản lý không để người dân, hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, bán hàng, đeo bám khách du lịch,...

4. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý đúng quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm dịch qua biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; kiểm soát, quản lý tốt việc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước của các doanh nghiệp.

5. Tập trung triển khai nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn đảm bảo tiến độ và dự toán giao, rà soát thu các khoản nợ đọng thuế, phí, các khoản thuế, phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh du lịch, khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh bất động sản, đô thị. Giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2017 cho các đơn vị, địa phương.

Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ các khoản chi, hạn chế phát sinh ngoài dự toán. Tăng cường quản lý tài sản công đúng quy định; Sở Tài chính hoàn thiện và đề xuất phương án sắp xếp, mua sắm xe công theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án chuyển một số đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả hoạt động. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tập trung tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa lớn của tỉnh tại Khu đô thị mới.

6. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai. Hoàn thành việc rà soát, bổ sungq uy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn việc đấu giá, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, quản lý không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là quặng apatít và cát, sỏi trên các sông, suối.

7. Duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh các cấp học, chuẩn bị các điều kiện cho các kỳ thi, tổng kết năm học 2016-2017 và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2017. Chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, nhằm phân luồng học sinh theo các ngành học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

8. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện; xây dựng và triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa Mường Khương giai đoạn 2017-2020, Đề án thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai.

 Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh dịch Cúm A/H7N9, H5N1,..., Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm rượu, thực phẩm tươi sống.

9. Tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo các huyện, thành phố; triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ  nhất năm 2017; cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số năm 2017.

10. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; Tổ chức bàn giao chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển sang Sở Lao động - TBXH; sát nhập các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp các huyện, thành phố làm vệ tinh của Trường Cao đẳng nghề.

11. Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017, hướng tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải đua xe đạp “Một đường hai Quốc gia” theo kế hoạch.

12. Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; triển khai kế hoạch chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2017 và diễn tập KVPT huyện Si Ma Cai; tăng cường công tác nắm địa bàn, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh đô thị; triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, quản lý hoạt động tôn giáo đúng quy định, không để lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm mất an ninh trật tự. Triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì trật tự văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại tại cơ sở để nắm bắt cụ thể, kiệp thời và giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh việc rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương.

- Duy trì quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chuẩn bị các điều kiện cho các chuyến thăm hữu nghị của Lãnh đạo  tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và tỉnh Lào Cai trong năm 2017. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính trên thế giới để vận động nguồn lực, thu hút vốn đầu tư. Triển khai thực hiện các nội dung cam kết hợp tác giữa Nouevlle Aquitaine (CH Pháp), tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Lào Cai. Xúc tiến ký kết Thỏa thuận hợp tác với thành phố Gyeongsan – Hàn Quốc. Đẩy mạnh triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học mà tỉnh đã ký kết.

13. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng:

- Triển khai thiết thực, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2017 (Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh). Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; hoàn  thiện Đề án vị trí việc làm cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chuẩn bị tốt nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; xây dựng các đề án thành phần của Đề án phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cấp huyện (DCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) năm 2017. Tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác với VNPT về xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong các cơ quan, địa phương, cơ sở./.

 Nguồn: Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 7/4/2017

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 15404
  • Trong tuần: 201,070
  • Tất cả: 28,965,793
Đăng nhập