Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016

Kết thúc 11 tháng đầu năm 2016, kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh phần lớn đều đã đạt và vượt kế hoạch giao năm 2016; chỉ còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (đạt 81,3%KH), Kim ngạch XNK (đạt 84%KH), thanh toán vốn đầu tư XDCB (đạt 70,2%KH)

I. Kết quả kinh tế - xã hội tháng 11 cụ thể như sau:

Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn: Các địa phương tập trung thu hoạch xong lúa mùa, cây trồng vụ hè thu (trong đó Lúa mùa năng suất ước đạt 47 tạ/ha, tăng 2,6% so CK; sản lượng 99.065 tấn tăng 6,8% so CK). Cây vụ Đông trồng được 3.673,5 ha, lũy kế 7.097 ha tăng 28,6% so CK. Trồng chè trồng mới được 105 ha, lũy kế 500 ha, đạt 100% KH; sản lượng chè búp tươi thu hoạch trong tháng đạt 1.011 tấn, lũy kế 19.555 tấn, tăng 5,7% so CK. Trồng rừng mới được 2.993,3 ha, lũy kế 8.938,2 ha đạt 125% KH. . Chăn nuôi phát triển thuận lợi, tổng đàn gia súc toàn tỉnh ước đạt 671.112 con đạt 100,8% KH và tăng 3,7% so CK; gia cầm ước đạt 3,766 triệu con, đạt 107% KH và tăng 8,1 % so CK.

Thực hiện CT nông thôn mới thi công được 93,7 km đường giao thông, tăng 46,05 km so với tháng 10 (trong đó: 46,99 km bê tông xi măng; 24,3 km rải cấp phối; 22,41 km mở mới);  Lũy kế hết 11 tháng toàn tỉnh thực hiện được 440 km, tính chung đạt 85% kế hoạch năm 2016. Huy động các các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền mặt là 575 triệu đồng, huy động nhân dân được 1.925 công lao động, hiến 43.191m2 đất làm đường giao thông, trường học...

Sản xuất công nghiệp giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước đạt 1.811,4 tỷ đồng, lũy kế 18.959 tỷ đồng, đạt 98,9% KH, tăng 15,3% so CK.

Xây dựng cơ bản: Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Khối lượng hoàn thành đến tháng 11/2016 ước đạt 4.288,5 tỷ đồng, bằng 98,8% KH; Giá trị thanh toán ước đạt 4.285,3 tỷ đồng, bằng 98,7% KH, tăng 4,1% so CK. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng vốn giao là 4.290,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so CK; giá trị hoàn thành ước đạt 3.003,7 tỷ đồng, bằng 70% KH; giá trị giải ngân ước đạt 3.012,1 tỷ đồng, bằng 70,2% KH, giảm 3% so CK.

Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 1.528,3 tỷ đồng (tăng 0,9% so tháng trước), lũy kế 14.916,3 tỷ đồng, bằng 88,8% KH, tăng 7,3% so CK. Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định; hoạt động tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược đã tăng hơn so với tháng trước. Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 11 ước đạt 217,9 triệu USD, lũy kế 1.671,1 triệu USD, bằng 66,8% KH, bằng 83,6% so CK.

Du lịch: Tháng 11, lượng khách đến Lào Cai ước đạt 230,9 nghìn lượt, lũy kế 2.518 nghìn lượt, đạt 102,8% KH, tăng 30% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 550,8 tỷ đồng, lũy kế 5.799 tỷ đồng, đạt 99,6% KH, tăng 34% so CK.

Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 11, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 198 tỷ đồng, lũy kế 1.885,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 541,5 nghìn lượt khách, lũy kế 6.273,1 nghìn lượt, tăng 28,9% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 626,4 nghìn tấn, lũy kế 5.534,7 nghìn tấn, giảm 4,1% so CK

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11 ước đạt 575 tỷ đồng, lũy kế 5.044 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 5,7% so CK, trong đó thu từ nội địa 3.606 tỷ đồng đạt 85,9% DT (thu thuế, phí 2.732 tỷ, thu từ đất 875 tỷ), thu từ XNK 1.021 tỷ đồng đạt 63,8% DT.

Hoạt động tín dụng duy trì tăng trưởng với tỷ lệ tăng trên 23% so với thời điểm 31/12/2015. Tỷ lệ nợ xấu 0,54%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,02% so với tháng trước, bình quân tăng 2,8% so CK.

Thu hút đầu tư: Trong tháng, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 567,8 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 4.239 tỷ đồng; thu hút mới được 14,9 triệu USD vốn FDI; tổng vốn đầu tư đã giải ngân ước đạt 41,4 triệu USD. Dự kiến trong quý I/2017 sẽ cấp mới 01 dự án đầu tư sản xuất dây cáp điện giai đoạn 1 với vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Các thành phần kinh tế phát triển ổn định: Tháng 11 (tính đến ngày 21/11/2016), cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 24 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 352,3 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 358 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.248,9 tỷ đồng; thông báo giải thể 02 doanh nghiệp, lũy kế 57 đơn vị.

Hoạt động giáo dục: Các trường và các cấp học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai dạy và học, thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo kế hoạch; tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2016; thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới.

Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao: Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra của tỉnh và đất nước. Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công Giải Bóng đá nhi đồng cúp Báo Lào Cai; Giải Cầu lông, Bóng bàn chung kết các khối thi đua năm 2016; Giải Cờ vua thanh thiếu niên toàn tỉnh; tham gia thi đấu Giải vô địch Taekwondo toàn quốc  đạt 01 huy chương vàng; Giải vô địch Pencak silat toàn quốc đạt 01 huy chương đồng. Từ đầu năm đến nay, thể thao Lào Cai  đạt tổng số 74 huy chương.

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Trong tháng xuất hiện ổ dịch quai bị tại 3 huyện: Bát Xát (xã Sàng Ma Sáo), Bắc Hà (xã Nậm Lúc, Thải Giàng Phố), Si Ma Cai (xã Sín Chéng). Ngay khi phát hiện dịch, ngành y tế đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng xử lý các ca bệnh, không để bệnh lan rộng. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp diễn biến nặng, tất cả các địa phương không có ca mắc mới. Công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra cơ sở thực phẩm trong tháng có 211/237 cơ sở đạt tiêu chuản vệ sinh, chiếm 89%. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh cao gây khó khăn trong điều trị và ảnh hưởng tới  người bệnh (bình quân đạt 135%, trong đó tại bệnh viện đạt 143%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 97%).

Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo: Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Lũy kế 11 tháng năm 2016, tạo việc làm tăng thêm cho 11.300 lao động, đạt 98,3% KH; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 18 lao động, lũy kế 765 lao động; đào tạo được 12.635 người, đạt 91% KH.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm: Tiến hành rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo  năm 2016 tại các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Si Ma Cai, Bắc Hà; hướng dẫn các huyện, thành phố việc xác nhn đối tượng tham gia BHYT là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, doanh nghiệp được ngành Bảo hiểm xã hội triển khai theo kế hoạch. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng thu đạt 1.071.232 triệu đồng đạt 82,2% kế hoạch giao, số nợ tiền bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị tỉnh đến 17/11/2016 là 163,655 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với ngày 18/10/2016.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: Trong tháng 11, thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 158 giấy, lũy kế 500 giấy, đạt 100% KH; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được 182 giấy, lũy kế 1.865 giấy, đạt 100% KH. Tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chú trọng tới các điểm nóng về môi trường (khu công nghiệp Tằng Loỏng; Nhà máy chế biến sắn Tân An, Văn Bàn; Mỏ đồng Sin Quyền...).

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch. Triển khai khám sức khỏe công dân để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017.

An ninh, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh, trật tự xã hội trong tháng 11 vẫn có diễn biến khá phức tạp, đã xảy ra 98 vụ phạm pháp, vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý, tăng 18 vụ so tháng 10; tai tệ nạn xảy ra 22 vụ, giảm 07 vụ so với tháng trước. Các vụ việc xảy ra trong tháng 11 đã làm chết 30 người, bị thương 10 người (không tính chết do tai nạn giao thông). Cơ quan chức năng đã khởi tố 34 vụ án để điều tra, các vụ việc khác đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, tăng 9 vụ so tháng 10, lũy kế 127 vụ, giảm 16 vụ (11%) so CK; làm 03 người chết, lũy kế 56 người, giảm 13 người (19%) so CK; 15 người bị thương, lũy kế 142 người, giảm 10 người (7%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 1.294 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.761,6 triệu đồng, tước 166 giấy phép lái xe, tạm giữ 126 phương tiện.

Hoạt động đối ngoại: Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác láng giềng với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine mới (Cộng hòa Pháp), Koica (Hàn Quốc)...; hợp tác với các tỉnh trong nước. Trong tháng diễn ra Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16, năm 2016 và các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ; tiếp đón và làm việc với Đoàn khởi động chuẩn bị dự án “Phát triển nông thôn dựa vào kết quả” nguồn vốn JICA; hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào;  tỉnh Gyeongsan, Hàn Quốc; đoàn công tác của JETRO Hà Nội;…

Cải cách hành chính Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành và liên thông giữa các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh với cấp huyện - xã; đôn đốc, nhắc việc đến thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đã phê duyệt Đề án khung năng lực và vị trí việc làm cho 21 sở ngành và khung năng lực và vị trí việc làm của cấp huyện; đang xây dựng Đề án ở cấp xã; quyết định thành lập 03 BQL dự án cấp tỉnh và 9 BQL DA các huyện, TP (riêng BQL DA chuyên ngành xây dựng lùi lại sang năm 2017); đã thành lập Ban GPMB huyện Sa Pa; đã phê duyệt KH sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Triển khai thực hiện KH tuyển dụng viên chức ngành y tế, tuyển dụng công chức cấp xã.

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư: Trong tháng 11, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 37 cuộc thanh tra hành chính (đã phát hiện  và kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ đồng vi phạm), thực hiện 37 cuộc thanh tra chuyên ngành (đã phát hiện 22 tổ chức, đơn vị và 54 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, nông nghiệp...; xử phạt hành chính trên 500 triệu đồng). Thực hiện tiếp công dân trong tháng 11 là 294 lượt = 399 người  đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và một số kiến nghị khác), giảm 94 lượt, 74 người so tháng 10. Tiếp nhận 300 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm  62 đơn so tháng 10; trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 262 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn; các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các đơn nêu trên đều được xem xét giải quyết theo quy định.

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2016

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông đảm bảo kế hoạch và thời vụ; chăm sóc trồng chè mới. Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống đói rét, dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trong vụ Đông – Xuân 2016 – 2017.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành NTM năm 2016 hoàn thành nội dung các tiêu chí; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

-  Tiếp tục rà soát, thống kê, di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Thường xuyên nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp; chú ý là đôn đốc, giúp đỡ triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn Sun Group, Bitexco tại Sa Pa, thành phố Lào Cai; các dự án sản xuất công nghiệp chế biến khoáng sản, kim loại (dự án MDF Bảo Yên, Nhà máy luyện đồng Bản Qua, dự án sản xuất dây điện, cáp điện của nhà đầu tư Hàn Quốc...); rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành.

Tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình, quy hoạch trọng điểm của tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 798-TB/TU ngày 21/9/2016. Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa và Quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch, về đô thị và phát triển du lịch Sa Pa theo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh công tác giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn 2016. Cụ thể:

- Đối với KH vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Yêu cầu các Chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng thực hiện. Đối với số vốn đã hết hạn thanh toán, trong thời gian chờ TW cho phép kéo dài thời gian giải ngân, các Chủ đầu tư chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; sau khi các nguồn vốn được TW cho phép kéo dài thời gian giải ngân sẽ tiến hành giải ngân ngay theo quy định.

- Đối với KH vốn giao năm 2016: Các đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào tháng 01/2017.

3. Quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường: Tăng cường quản lý quỹ đất công, trụ sở cũ các cơ quan; quản lý các quy hoạch liên quan đến đất đai các dự án trọng điểm của tỉnh ở các địa phương, đặc biệt là ở thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Tiếp tục  đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Thường xuyên giám sát các điểm nóng về môi trường (khu công nghiệp Tằng Loỏng; Nhà máy chế biến sắn Tân An, Văn Bàn; Mỏ ồng Sin Quyền, các dự án thủy điện đang thi công...).

4. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả; chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất vệ sinh ATTP trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp qua các cửa khẩu, lối mở theo quy định.

Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm tốt công tác chuẩn bị và tố chức chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017.

5. Tài chính, tín dụng

Đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu NSNN trên địa bàn, chú trọng hơn nữa tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, khoáng sản, xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016.

Duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, dân cư; tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Duy trì dạy và học tại các trường, các cấp học; chú trọng công tác  duy trì tỷ lệ chuyên cần, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tiến hành kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017.

2. Tập trung chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36 (21-24/12). Triển khai công tác chuẩn bị tham gia Lễ Bế mạc Năm du lịch quốc gia Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai các hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2017. Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2017, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; đẩy mạnh công tác dân số - KHHGĐ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. Thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Tháng hành động quốc gia về dân số, hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (ngày 26/12) trên địa bàn tỉnh.

4.Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao đông của doanh nghiệp. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; triển khai công tác sơ tuyển, chuẩn bị cho tuyển quân năm 2017. Đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền trái pháp luật; tăng cường bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông, quản lý các phương tiện, ... nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định với các tổ chức tài chính: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới và xử lý chất thải khu công nghiệp;... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng ALPC – Cộng hòa Pháp; tỉnh Gyeongsan – Hàn Quốc....; . Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong cả nước, các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh; tham dự Hội nghị Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang lần thứ 6 tại Hà Giang

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch  UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề án vị trí việc làm của các sở, ngành, huyện, thành phố; triển khai sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; tinh giản biên chế hành chính đợt 2 theo Kế hoạch; đôn đốc tiến hành sắp xếp ổn định hoạt động các Ban quản lý dự án cấp tỉnh theo phương án đã phê duyệt. Hoàn thiện cơ chế luân chuyển cán bộ địa chính xã; thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp thí điểm tại 4 huyện; Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và mô tả công việc cấp xã. Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; hoàn thành lập dự án xây dựng mới trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lào Cai. Xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ cấp phòng về làm việc tại cấp huyện, xã theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Tiếp tục triển khai khai áp dụng mạnh mẽ phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành và liên thông giữa các cấp chính quyền đến tất cả các sở, ngành, huyện, thành phố theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành. Duy trì nhắc việc qua tin nhắn điện thoại đôn đốc công việc, nhiệm vụ .

Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2017; Phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; triển khai công tác chuẩn bị về nội dung và các điều kiện để tổ chức giao kế hoạch năm 2016 tỉnh Lào Cai và các địa phương; triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, trong đó chú trọng ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp 3 có hiệu lực, không để chậm trễ.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 359
  • Hôm nay: 18583
  • Trong tuần: 207,448
  • Tất cả: 28,199,105
Đăng nhập