Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a). Trồng trọt: Các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, ngô hè thu, đậu tương; đẩy mạnh gieo trồng tăng vụ Đông; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng chè; thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất bị thiệt hại, ảnh hưởng sau mưa lũ do các cơn bão năm 2016 gây ra. Tiến độ một số cây trồng chính như sau:

- Lúa Mùa: Diện tích gieo cấy 21.078 ha, bằng 102,5% KH và 103,5% so CK. Năng suất bình quân ước đạt 46,71 tạ/ha, tăng 0,8 tạ so CK 2015; sản lượng ước đạt 98.454 tấn, tăng 5.199 tấn so vụ Mùa năm 2015. Tiến hành thu hoạch xong lúa mùa cao, thu hoạch lúa mùa vùng thấp được 19.578 ha, bằng 92,9% diện tích gieo cấy.

- Ngô Chính vụ và ngô Hè Thu: Diện tích trồng 25.138 ha, thu hoạch được 18.342 ha đạt 73% diện tích gieo trồng. Năng suất ước đạt 37,4 tạ/ha (năng suất cả năm ước đạt 37,7 tạ/ha), sản lượng ước đạt 93.741 tấn.

- Đậu tương Hè Thu: Diện tích trồng 3.218 ha, thu hoạch được 2.020 ha, đạt 62,8% diện tích gieo trồng. Năng suất ước đạt 11,14 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.585 tấn.

- Cây chè: Làm đất lũy kế 398,7 ha, đạt 79,7% KH; trồng mới tháng 10 được 77 ha, lũy kế 234,6 ha, đạt 44,7% KH năm.

- Cây vụ Đông: Đến hết tháng 10 đã chuẩn bị đất được khoảng 4.374 ha, trồng được 699,5 ha, lũy kế 4.136,3 ha, tăng 43,6% so CK.

b) Chăn nuôi:

Trong tháng không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Tình hình chăn nuôi ổn định, nhân dân đang tập trung nuôi tái đàn, chuẩn bị thực phẩm cung ứng cho Tết Nguyên đán. Công tác tiêm phòng bổ sung, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện đảm bảo tiến độ. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Các cơ sở nuôi trồng thủy sản đang xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng con giống năm 2017. Số lượng con giống sản xuất và ương nuôi 10 tháng năm 2016 ước đạt  5,5 triệu con, bằng 102% KH; đã xuất bán 5,46 triệu con.

c. Lâm nghiệp:

Đã chuẩn bị đủ giống phục vụ trồng rừng cho kế hoạch năm 2016. Đến nay, đã cấp chứng chỉ lô cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống lũy kế được 9,956 triệu cây. Đã rà soát đất trồng rừng được 7.268,6 ha, bằng 101,7% KH; trồng mới trong tháng 1.300 ha, lũy kế đạt 5.449 ha, bằng 76,2% KH.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã triển khai bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trong tháng không xảy ra cháy rừng. Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản được thực hiện thường xuyên; trong tháng phát hiện và xử lý 20 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 278 vụ, tăng 59 vụ (26,9%) so CK.

d. Phát triển nông thôn:

Trong tháng tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại các xã đăng ký hoàn thành; đôn đốc 11 xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thẩm định các tiêu chí của các xã; trong tháng UBND tỉnh đã phê duyệt công nhận 01 xã (xã Bản Qua, huyện Bát Xát) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Trong tháng 10, toàn tỉnh đã thi công được 47,75 km đường giao thông nông thôn, tăng 21,68 km so với tháng 9 (gồm: 35,15 km bê tông xi măng; 5,9 km rải cấp phối; 6,7 km mở mới); Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh thực hiện được 349,81 km, tính chung đạt 66,7% kế hoạch năm 2016 (gồm: 199,1 km đường Bê tông xi măng, 86,41 km đường cấp phối; 64,3 km đường mở mới). Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã huy động các các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền mặt là 657,1 triệu đồng,  huy động nhân dân được 1.010 công lao động, hiến 2.555 m2 đất làm đường giao thông. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được 7 tỷ 576,17 triệu đồng tiền mặt; 77.448,21 m2 đất; 27.322 ngày công lao động. Các tiêu chí NTM khác (vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự...) được các địa phương và nhân dân tích cực triển khai thực hiện

Công tác sắp xếp, ổn định dân cư trong tháng 10 thực hiện sắp xếp 112 hộ, kinh phí 547,1 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay sắp xếp được 667 hộ, kinh phí 6.398 triệu đồng.

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng hồi cư 03 hộ 17 khẩu về xã Xuân Thượng (Bảo Yên) và xã Sán Chải (Si Ma Cai). Luỹ kế từ đầu năm, di cư đi 11 hộ 58 khẩu; hồi cư 06 hộ 32 khẩu.

2. Công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai:

- Đến nay Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố tiếp nhận 15,374 tỷ đồng do các tổ chức, đơn vị cá nhân trong tỉnh và các tỉnh bản ủng hộ, hỗ trợ. UBND tỉnh đã tiếp nhận và triển khai đến các địa phương phân bổ đến tay người dân 193,5 tấn lương thực do Chính phủ hỗ hợ nhân dân các huyện bị ảnh hưởng do các cơn bão năm 2016.

- Thực hiện sắp xếp dân cư được 787 hộ, đạt 50,2% nhu cầu, còn lại 771 hộ chưa thực hiện. Các dự án sắp xếp dân cư tập trung: Thôn Vạn Hồ, xã Phìn Ngan, Bát Xát (đã san gạt được 35/40 nền nhà); dự án sắp xếp dân cư tập trung thôn thôn Pờ Xì Ngài, xã Trung Chải, Sa Pa (24 hộ), dự án sắp xếp dân cư tập trung tại thôn Nặm Bắt, xã Tân Tiến với quy mô (18 hộ/72 khẩu), hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành triển khai các thủ tục để thực hiện

- Khắc phục sản xuất nông nghiệp: Thực hiện cải tạo ruộng bị thiệt hại chuyển sang trồng rau, mầu  được 10.533 ha, đạt 99% diện tích. Triển khai mô hình Ngô giống mới 6,5 ha; mô hình Khoai lang 24 ha; mô hình nuôi Gà 10.000 con tại xã Quang Kim, Cốc San, huyện Bát Xát. Diện tích ao, hồ nuôi cá của dân cư được nhân dân chủ động khắc phục; Trại giống Thủy sản Quang Kim khôi phục xong và đã đưa 5 ao vào sử dụng ương nuôi cá giống mới.

- Khắc phục cơ sở hạ tầng: (i) Về thủy lợi: Tổng số 73 công trình thủy lợi bị hư hỏng, đã khắc phục 02 công trình, các công trình còn lại các địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời rà soát và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đưa vào kế hoạch 2017. (ii) Về giao thông: Cơ bản đã khắc phục để đảm bảo giao thông, hiện nay ngành Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai khắc phục những điểm, tuyến tỉnh lộ còn hư hỏng; thực hiện sửa chữa các vị trí hư hỏng Quốc lộ 4D theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 5034/TCĐBVN-ATGT ngày 14/9/2016 (xử lý 06 vị trí hư hỏng). Tiếp tục đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiên cố hóa tại các vị trí hư hỏng lớn trên Quốc lộ 4D đoạn Km89 - Km138 để đảm bảo an toàn giao thông. Về khôi phục, sửa chữa cầu, hiện nay Cầu Van Hồ,  Bát Xát; Cầu Thác Mẹt,  Văn Bàn được Quỹ nhịp cầu yêu thương của Bộ Giao thông vận tải tài trợ, hiện đã hoàn tất các thủ tục để thi công xây dựng; Nhà tài trợ Viettinbank đã có ý kiến tài trợ 10 tỷ để xây dựng 2 cầu treo.  

3. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Tháng 10, hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 10 ước đạt 1.936,3 tỷ đồng, lũy kế 17.386 tỷ đồng, đạt 90,7% KH, tăng 15,9% so CK. Một số sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ tốt với giá bán ổn định như: Quặng Apatit các loại, Phôi thép, Đồng katốt, Phân bón NPK, Photpho vàng, Phụ gia thức ăn gia súc DCP, Gạch xây dựng,...; một số sản phẩm tiêu thụ chậm như: Quặng sắt, DAP, Manhêtít, Axit sunfuric,... dẫn đến giá trị hàng tồn kho lũy kế tương đối lớn, khoảng 2.246 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).

b) Xây dựng cơ bản:

Công tác XDCB được tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 và kế hoạch năm 2015 được kéo dài thực hiện sang năm 2016 theo Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; Chú trọng chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các dự án theo quy định của Luật đầu tư công để đủ điều kiện thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017 - 2020. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công như sau:

- Thực hiện kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là: 4.340,176 tỷ đồng; Khối lượng hoàn thành đến tháng 10 năm 2016 ước đạt 4.281,5 tỷ đồng, bằng 98,6% KH, tăng 5% so CK năm 2014; Giá trị thanh toán ước đạt 4.278,3 tỷ đồng, bằng 98,6% KH, tăng 5,2% so CK.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tính đến 25/10/2016, tổng vốn giao là 4.190,8 tỷ đồng; giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 2.736,8 tỷ đồng, bằng 65,3% KH, giảm 5% so CK; giá trị giải ngân ước đạt 2.745,8 tỷ đồng, bằng 65,5% KH, giảm 5% so CK.

4. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, lưu thông thông suốt, cung cầu hàng hóa được đảm bảo cân đối, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hiện nay một số đơn vị đầu mối phân phối hàng tiêu dùng đã lập kế hoạch chuẩn bị khai thác các sản phẩm hàng hóa để phục vụ Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 1.501,4 tỷ đồng, lũy kế 13.374,8 tỷ đồng, bằng 79,6% KH, tăng 7,2% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định; trong đó hoạt động tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược đã tăng hơn so với tháng trước. Giá trị hàng hóa  xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 10 ước đạt 150 triệu USD tăng nhẹ so tháng 9, lũy kế 1.400 triệu USD, đạt 55,4% KH, bằng 73,2% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 25 triệu USD, lũy kế 290,3 triệu USD, đạt 48,4% KH, bằng 73,4% so CK; nhập khẩu đạt 24,5 triệu USD, lũy kế 405,4 triệu USD, bằng 40,5% KH, bằng 56,9% so CK.

Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực, lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 150 vụ, lũy kế 1.423 vụ; xử lý 51 vụ vi phạm, lũy kế 499 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 190,9 triệu đồng  lũy kế 1.219,5 triệu đồng.

b) Du lịch: Với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai và hướng tới năm Du lịch quốc gia 2017 đã duy trì lượng khách du lịch khá lớn đến với Lào Cai trong tháng 10, ước đạt 220 nghìn lượt khách, lũy kế 2.287,6 nghìn lượt khách, đạt 93,4% KH, tăng 28,9% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 511,5 tỷ đồng, lũy kế 5.247,2 tỷ đồng, đạt 90,1% KH, tăng 32,4% so CK.

c) Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Tính đến hết tháng 9/2016, tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 719,422 nghìn thuê bao, tăng 14,5% so CK; trong đó số thuê bao cố định đạt 18,350 nghìn thuê bao, bằng 49,1%; số thuê bao di động đạt 701,072 nghìn thuê bao, tăng 18,64%. Tổng doanh thu viễn thông 9 tháng năm 2016 ước đạt 580 tỷ đồng, tăng 8,01% so CK.

d) Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 10, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 194,9 tỷ đồng, lũy kế 1.681,7 tỷ đồng, tăng 13,9% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 584,2 nghìn lượt khách, lũy kế 5.735,6 nghìn lượt, tăng 30,6% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 2,6% so tháng trước, trung bình 10 tháng tăng 30,6% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 638,2 nghìn tấn, lũy kế 5.076,9 nghìn tấn, giảm 1,6% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 136,2 tỷ đồng, tăng 1,32% so với tháng trước, trung bình 10 tháng giảm 1,6% so CK.

5. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước đạt 550 tỷ đồng, lũy kế 4.557 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán HĐND tỉnh giao (đã điều chỉnh), tăng 8,1% so CK. Trong đó: Thu nội địa 425 tỷ đồng, lũy kế 3.247 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán, tăng 14,5% so CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 20 tỷ đồng, lũy kế 920 tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, giảm 22% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 515 tỷ đồng, lũy kế 9.481 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, tăng 6,8% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 860 tỷ đồng, lũy kế 8.190 tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, tăng 6,8% so CK.

b) Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động, tập trung đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,... Tính đến ngày 28/10/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt đạt 40.228 tỷ đồng, tăng 6.755 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 20,18% so với 31/12/2015; tổng dư nợ 37.932  tỷ đồng, tăng 6.022 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 18,87% so với 31/12/2015; tỷ lệ nợ xấu 0,54%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, bình quân tăng 2,54% so CK. Các nhóm có chỉ số tăng như: Nhóm giao thông tăng 1,57%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,59%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%. CPI tháng 10 tăng do các nguyên nhân: Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng theo giá xăng dầu thế giới làm chỉ số nhóm nhiên liệu tăng. Nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,26% ; Bưu chính viễn thông giảm 0,62%; Nhóm văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch giảm 0,36%;...

6. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a) Thu hút đầu tư: Từ đầu năm đến nay, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.653,7 tỷ đồng; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 524 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 70.891 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 27 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 505 triệu USD. Trong 10 tháng đầu năm 2016, thu hút mới được 14,9 triệu USD vốn FDI (tương đương khoảng 333 tỷ đồng); điều chỉnh vốn FDI đăng ký tăng thêm 8,9 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư đã giải ngân ước đạt 41,4 triệu USD. Dự kiến trong quý IV/2016 sẽ cấp mới 01 dự án đầu tư sản xuất dây cáp điện giai đoạn 1 với vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

b) Phát triển các thành phần kinh tế : Tháng 10 (tính đến ngày 20/10/2016), cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 37 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 180,3 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 334 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.896,6 tỷ đồng; thông báo giải thể 03 doanh nghiệp, lũy kế 54 đơn vị.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Các trường và các cấp học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai dạy và học, thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo kế hoạch; thực hiện các biện pháp vận động học sinh các lớp đầu cấp ra lớp, duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, đặc biệt là cấp THCS và một số trường THPT ở các huyện vùng cao. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, nâng cao chất lượng dạy và học theo kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động tuyên truyền chú trọng hướng về cơ sở, đặc biệt hướng đến các xã, thôn bản ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng chưa có điện lưới quốc gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Một số đợt tuyên truyền lớn như: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2016); 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016); 71 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2016);... Đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng. Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công chuỗi các giải thể thao Chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Duy trì thường xuyên và ổn định công tác huấn luyện vận động viên thành tích cao. Trong tháng 10, đoàn Wushu của tỉnh tham gia giải vô địch Wushu tại Đà Nẵng đạt 01 HCB và 03 HCĐ.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng xuất hiện ổ dịch quai bị tại xã Sàng Ma Sáo huyện Bát Xát, xã Nậm Lúc và xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà với 147 ca mắc là  học sinh  tiểu học và THCS. Tính đến cuối tháng 10 phần lớn các ca mắc đã được điều trị khỏi (hiện còn đang điều trị 29 ca), không có ca diễn biến nặng. Ngành Y tế đã tăng cường các biện pháp dập dịch, không để lây lan rộng. Ngoài ra, các dịch bệnh truyền nhiễm thông thường như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, thủy đậu, sốt vi-rút,… xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố, hiện đều được giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời.

Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra 2.211 cơ sở thực phẩm trong đó có 1.901 cơ sở đạt TCVS, chiếm 86%; xử lý hành chính 33 cơ sở, tạm dừng hoạt động 01 cơ sở. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến; công suất sử dụng giường bệnh cao, bình quân lên đến 139%, trong đó tại bệnh viện là 143,9%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 98,8%. Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.580 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 11.722 trẻ, đạt 82% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Hết tháng 10/2016, đã tạo việc làm tăng thêm cho 10.500 lao động, đạt 91,3% KH; giải quyết trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 144 lao động, lũy kế 663 lao động; đào tạo nghề được 9.955 người, đạt 72,1% KH (trong đó: Cao đẳng nghề 1.832 người, đạt 67,9% KH; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 8.123 người, đạt 73,2% KH).

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 cho Ban chỉ đạo rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp tỉnh và các huyện, thành phố. Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Duy trì và thực hiện hiện tốt các chế độ chính sách người có công. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do các cơn bão năm 2016, trong đó các địa phương đã tiếp nhận và phân bổ đến tay người dân 193,5 tấn lương thực do Chính phủ hỗ hợ (hỗ trợ cho 1.085 hộ/4.300 người).

Về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được ngành Bảo hiểm xã hội triển khai theo kế hoạch. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng thu đạt 985,177 tỷ đồng, đạt 81,5% KH giao, số nợ tiền bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị tỉnh đến 18/10/2016 là 114,6 tỷ đồng

5. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

 Hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh được triển khai theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 06 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ, nội dung được phê duyệt. Trong tháng  10/2016 UBND tỉnh cấp quyết định cho phép sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 02 sản phẩm là “Khoai Môn Bảo Yên” và “Rau Bắc Hà”.

III. Tài nguyên và Môi trường

Đôn đốc các huyện, thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 10, thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 07 giấy, lũy kế 342 giấy, đạt 68% KH; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được 100 giấy, lũy kế 1.683 giấy, đạt 90% KH.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được đẩy mạnh, thường xuyên kiểm tra, thị sát nắm tình hình và kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Công tác bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, chú trọng giám sát các điểm nóng về môi trường (khu công nghiệp Tằng Loỏng; Nhà máy chế biến sắn Tân An, Văn Bàn; các dự án khai thác khoáng sản, các dự án thủy điện đang thi công...). Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý đối với những ảnh hưởng về môi trường.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tháng 10 tiếp tục được tăng cường thực hiện. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng (tình từ 16/9-15/10), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 114 vụ, giảm 13 vụ (10%) so CK; không có người chết, lũy kế 53 người, giảm 09 người (15%) so CK; 05 người bị thương, lũy kế 127 người, giảm 08 người (6%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 1.258 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.331,3 triệu đồng, tước 128 giấy phép lái xe, tạm giữ 173 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine mới (Cộng hòa Pháp),... mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO); Đoàn công tác Đại sứ quán Belarus (trao đổi thông tin và tiềm năng hợp tác); Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc;…

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành và liên thông giữa các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh với cấp huyện - xã , kết nối với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ; tích cực đôn đốc, nhắc việc của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đến thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Duy trì và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index); triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng 10, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính (đã phát hiện  và kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ đồng vi phạm), thực hiện 22 cuộc thanh tra chuyên ngành (đã phát hiện 18 tổ chức, đơn vị và 42 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, nông nghiệp, tài chính; xử phạt trên 300 triệu đồng). Thực hiện tiếp công dân trong tháng 10 là 389 lượt = 473 người  đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và một số kiến nghị khác), tăng 319 lượt, 370 người so tháng 9. Tiếp nhận 362 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 245 đơn so tháng 9; trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 298 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 54 đơn; các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các đơn nêu trên đều được giải quyết bằng quyết định hành chính, theo đúng thời hạn luật định.

Đánh giá chung:

Tháng 10, nhìn chung các cấp, các ngành tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định: Thời tiết thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu (ngô, đậu tương); sản xuất vụ Đông được triển khai tốt, diện tích tăng cao so CK (tăng 43,6%); công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả; đàn vật nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai được triển khai kịp thời, đạt kết quả tốt;

Sản xuất công nghiệp tăng so CK; hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; du lịch tăng trưởng khá cao (tổng lượt khách tăng 28,9% so CK, doanh thu du lịch tăng 32,4% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; hoạt động tín dụng đạt khá, tăng cao về huy động vốn và cho vay.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

 Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại:

- Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (đạt 73,5% so dự toán); trồng rừng mới (đạt 76,2% KH); diện tích cây chè trồng mới (44,7% KH); tiến độ giải ngân một số nguồn vốn chậm như: Chương trình Nông thôn mới (31,4% KH), Vốn dự án cấp huyện, xã quản lý (41,1% KH), Bảo vệ Phát triển rừng (27% KH), Giảm nghèo bền vững (45% KH), Kinh tế CK (49,2% KH), trái phiếu CP (27,4% KH).

- Một số sản phẩm công nghiệp tiêu thụ chậm như: DAP, Quặng sắt Manhêtít, Axit sunfuric,... dẫn đến giá trị hàng tồn kho lũy kế tương đối lớn 2.246 tỷ đồng (giá so sánh 2010).

- Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở (đặc biệt hoạt động xuất khẩu) vẫn gặp nhiều khó khăn, không ổn định do chịu ảnh hưởng và phụ thuộc nhiều vào các chính sách biên mậu phía Trung Quốc (giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 10 tháng mới đạt 55,4% KH và bằng 73,2% so CK). Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ còn xảy ra.

- Dịch vụ và sản phẩm du lịch tại các điểm, khu du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu; tai nạn giao thông giảm, trật tự văn minh đô thị có tiến bộ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; tai nạn rủi ro, tự tử..., vi phạm pháp luật, vụ án nghiêm trọng gia tăng, trộm cắp tài sản, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, di cư tự do, hoạt động đạo trái phép vẫn còn xảy ra; số vụ việc, số người khiếu nại trên địa bàn tỉnh và số đơn gửi đến các cơ quan, chính quyền địa phương tăng so tháng 9, .

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 11 NĂM 2016

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước  năm 2017; tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong 02 tháng cuối năm trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Thu hoạch nhanh lúa Mùa, ngô, đậu tương Hè Thu để giải phóng đất cho sản xuất vụ Thu Đông; đẩy nhanh tiến độ làm đất, tiến hành trồng cây vụ Đông đảm bảo kế hoạch, thời vụ; các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch trồng chè, trồng rừng năm 2016.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vắc-xin và các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác tiêm phòng. Tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh. Triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống đói, rét, dự trữ thức ăn cho gia súc, nuôi trồng thủy sản trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017. Kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc năm 2016 huyện Si Ma Cai giai đoạn 2015 - 2020.

- Triển khai dự án rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tại các huyện, thành phố; tổ chức kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt, trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy an toàn, tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành phố, đặc biệt triển khai thực hiện xây dựng NTM tại các xã phấn đấu hoàn thành năm 2016; rà soát các xã đăng ký năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020. Đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thanh toán tiền xi măng cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức nghiêm túc việc trực ban phòng chống thiên tai theo quy định, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở; tiêpd tục rà soát, thống kê, di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; hoàn thành công tác cắm biển cảnh báo thiên tai tại các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngầm tràn theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Thường xuyên nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp; chú ý là đôn đốc, giúp đỡ triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn Sun Group tại Sa Pa, thành phố Lào Cai; các dự án sản xuất công nghiệp chế biến khoáng sản, kim loại (dự án MDF Bảo Yên, Nhà máy luyện đồng Bản Qua, dự án sản xuất dây điện, cáp điện của nhà đầu tư Hàn Quốc...); rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành.

Đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục thanh toán giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình, quy hoạch trọng điểm của tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 798-TB/TU ngày 21/9/2016. Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa và Quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch, về đô thị và phát triển du lịch Sa Pa theo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy; huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, du lịch Sa Pa nhất là việc tiếp tục ủng hộ, phối hợp với các nhà đầu tư lớn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; đặc biệt là Dự án Phát triển đô thị, dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); tích cực vận động các tổ chức quốc tế (ADB, WB, JICA, KOICA...) tài trợ các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký hiệp định.

3. Quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường:

Tăng cường quản lý quỹ đất công; quản lý các quy hoạch liên quan đến đất đai các dự án trọng điểm của tỉnh ở các địa phương, đặc biệt là ở thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Tiếp tục  đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình và kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Thường xuyên giám sát các điểm nóng về môi trường (khu công nghiệp Tằng Loỏng; Nhà máy chế biến sắn Tân An, Văn Bàn; các dự án khai thác khoáng sản, các dự án thủy điện đang thi công...). Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý đối với những vi phạm về môi trường.

4. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả, đặc biệt vào dịp cuối năm. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhãn hàng hoá, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất VSATTP, đặc biệt tại các chợ lớn, trung tâm thương mại - siêu thị ở TP Lào Cai và các trung tâm huyện, chợ phiên trên địa bàn toàn tỉnh; việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp qua các cửa khẩu, lối mở theo quy định.

Đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017.

5. Tài chính, tín dụng

Đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu NSNN trên địa bàn, chú trọng hơn nữa tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, khoáng sản, xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016.

Duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, dân cư; tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Tổ chức hiệu quả thiết thực các hoạt động tuyên truyền theo định hướng của Đảng, Nhà nước; tăng cường phản ánh các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của nhân dân các địa phương; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2016.

2. Thường xuyên kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần cao ở các cấp học, đặc biệt là ở các trường trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

3. Chuẩn bị các điều kiện, nội dung và tổ chức tốt một số sự kiện diễn ra tại tỉnh: Hội thi chuyên môn – nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại Lào Cai; Hội nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý rừng; Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt – Trung năm 2016; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 tại Lào Cai. Triển khai Chương trình tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai.

Triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

4. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác trên người; sẵn sàng, chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai thảm họa; đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.

5. Tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động theo các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao đng của doanh nghiệp và định hướng phát triển của tỉnh theo nội dung cam kết giữa UBND tỉnh với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở thực hiện các quy định mới của Luật An toàn vệ sinh lao động. Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 tại các huyện, thành phố. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Tích cực công tác vận động ủng hộ, đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa...

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; triển khai công tác sơ tuyển, khám sức khỏe cho công dân chuẩn bị cho tuyển quân năm 2017. Đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền trái pháp luật; tăng cường bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông, quản lý các phương tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới và xử lý chất thải khu công nghiệp;... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng ALPC – Cộng hòa Pháp; tỉnh Gyeongsan – Hàn Quốc....; . Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong cả nước, các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận để thúc đẩy cùng nhau phát triển. Tiếp tục phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế theo lộ trình tham gia WTO được Chính phủ cam kết.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch  UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đôn đốc thực hiện Đề án vị trí việc làm của các sở, ngành, UBND cấp huyện; triển khai sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; tinh giản biên chế hành chính đợt 2 theo Kế hoạch. Hoàn thiện xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ địa chính xã; tiếp tục sắp xếp các Ban quản lý dự án cấp tỉnh.

Rà soát, đánh giá kết quả về triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành và liên thông giữa các cấp chính quyền đến tất cả các sở, ngành, huyện, thành phố theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành, để kịp thời hoàn thiện phần mềm, khắc phục tồn tại nhằm đem lại hiệu quả thực chất. Duy trì nhắc việc qua tin nhắn điện thoại đôn đốc công việc, nhiệm vụ đến Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (chú ý là các nhiệm vụ chậm triển khai, quá hạn)

Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI); nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh.

Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2017 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh; triển khai chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, văn bản trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, năm 2016.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016./.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 15411
  • Trong tuần: 201,077
  • Tất cả: 28,965,800
Đăng nhập