Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt: Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3 đã làm thiệt hại khá lớn diện tích cây nông nghiệp đã gieo cấy trên địa bàn tỉnh; tính chung thiệt hại do 3 cơn bão từ đầu tháng 7 và tháng 8 năm 2016 đã làm thiệt hại 10.599 ha (thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại nặng lúa là 632 ha, hoa màu là gần 1.000 ha...). Tuy nhiên, các địa phương đã tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, khôi phục sản xuất (chuyển đổi trồng ngô, rau màu trên diện tích bị thiệt hại...);  chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa Mùa; gieo trồng ngô, đậu tương, chăm sóc cây giống chè, chuẩn bị cho vụ trồng chè mới năm 2016. Tiến độ một số cây trồng chính như sau:

Lúa Mùa: Tiến độ gieo cấy lúa Mùa đảm bảo thời vụ, đạt 20.947 ha, bằng 101,9% KH và 101,8% so CK. Nêu loại trừ diện tích lúa bị thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại nặng thì diện tích lúa Mùa còn 20.315 ha bằng 98,8% KH.

- Cây ngô: Trong tháng trồng được 8.179 ha ngô Hè Thu, lũy kế diện tích thực hiện 35.141 ha, đạt 97,6% KH, bằng 105% so CK; thu hoạch được 14.279,2 ha, lũy kế 20.031 ha. Đã thu hoạch xong ngô Xuân; năng suất đạt 38,31 tạ/ha, bằng 104,9% so CK; sản lượng 43.514 tấn, bằng 32,5% KH và 105,3% so CK.

- Cây đậu tương: Diện tích trồng 4.876 ha, đạt 98,7% KH, 101,7% so CK. Trong đó: đậu tương Xuân đã thu hoạch xong (1.846 ha), năng suất đạt 10,58 tạ/ha (bằng 100% so CK), sản lượng đạt 1.953 tấn (bằng 35,5% KH và 101,6% so CK); đậu tương Hè Thu làm đất được 2.556 ha, lũy kế 3.202 ha, trồng được 2.542 ha, lũy kế 3.030 ha.

- Cây chè: Nhân dân các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện về giống và đất trồng chè mới năm 2016. Trong tháng làm đất được 181 ha, lũy kế 265 ha (tại các huyện: Bảo Thắng, Mường Khương, Bảo Yên); trồng mới 45 ha tại huyện Bảo Thắng, Bảo Yên. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch trong tháng đạt 2.933 tấn, lũy kế 12.711 tấn, bằng 104,8% so CK.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trong tháng 8, trên lúa 1 vụ vùng cao xuất hiện một số sâu bệnh hại (đạo ôn, hoa cúc, khô vằn) với diện tích nhiễm 67 ha. Trên  lúa mùa vùng thấp nhiễm sâu bệnh (cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn, khô vằn) với diện tích nhiễm 2.789 ha. Sở Nông nghiệp và PTNT đang tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn nhân dân phun thuốc phòng trừ sâu hại.

b) Chăn nuôi: Phát sinh dịch bệnh trên gia cầm: Từ ngày 29 - 31/8/2016, dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm của 02 hộ ở thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, Bảo Thắng và 03 hộ ở Bản 6, xã Điện Quan, Bảo Yên làm 2.854 con gia cầm mắc bệnh, ốm, chết và phải tiêu hủy (gà 2.584 con, ngan 270 con); nguyên nhân dịch ban đầu được xác định là do việc mua, bán vận chuyển gia cầm có mang mầm bệnh từ nơi khác về làm phát sinh dịch bệnh; toàn bộ số gia cầm mắc bệnh chưa được tiêm phòng vắc xin các địa phương và cơ quan thú y đã triển khai các biện pháp tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, vệ sinh phòng trừ dịch.

Đàn gia súc, gia cầm các địa phương khác sinh trưởng phát triển ổn định. Công tác kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, đã tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm tại các huyện, thành phố được 70.036 liều, lũy kế 1.366,9 nghìn liều, đạt 111% KH kỳ I/2016. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được duy trì thực hiện.

Thủy sản: Nuôi trồng thủy sản tại các địa phương phát triển bình thường; các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa một số biện pháp xử lý môi trường, chăm sóc quản lý ao nuôi thủy sản sau mưa lũ. Tổng số lượng cá bột sản xuất lũy kế đạt 9,5 triệu con; số lượng con giống sản xuất và ương nuôi lũy kế 5,5 triệu con, đạt 102% KH. Trong tháng xuất bán 70 vạn con giống các loại, lũy kế 5 triệu con, đạt 93% KH.

c) Lâm nghiệp:

Hoạt động chăm sóc, cung ứng  giống đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để phục vụ trồng rừng. Trong tháng, các địa phương rà soát đất trồng rừng được 838,4 ha, lũy kế 7.247,9 ha, bằng 101,4% KH và 94% so CK; tranh thủ thời tiết thuận lợi trồng mới được 393,9 ha, lũy kế 1.956,3 ha, bằng 27,4% KH và 111,8% so CK.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCCR, tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra. Trong tháng không xảy ra cháy rừng.

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản, được tăng cường. Trong tháng, phát hiện và xử lý 43 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 228 vụ, tăng 29 vụ (14,6%) so CK. Thu tiền phạt nộp vào ngân sách 172,85 triệu đồng, lũy kế 1.593,5 triệu đồng.

d) Phát triển nông thôn:

Các huyện, thành phố, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt tại các xã phấn đấu hoàn thành NTM năm 2016; triển khai tích cực các nội dung xây dựng Thôn nông thôn mới” và Thôn kiểu mẫu”. Thực hiện các nguồn vốn đã được giao cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016.

Kết quả triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn trong tháng 8 đã thi công được 28,87 km đường (13,05 km bê tông xi măng; 8,12 km rải cấp phối; 7,7 km mở mới), giảm 17,03 km so với tháng 7; Lũy kế đến hết 8 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh thực hiện 292 km đạt 56,3% KH năm 2016 (Trong đó thực hiện năm 2015 chuyển 2016 đạt 67,16% KH; thực hiện KH giao 2016 đạt 77,96% KH; thực hiện Chương trình Hạnh phúc vốn Koica đạt 38,40% KH). Kết qủa thực hiện một số tiêu chí khác như: Làm mới được 532 nhà tiêu hợp vệ sinh (giảm 264 nhà so với tháng 7), lũy kế 4.082 nhà; 322 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh (giảm 710 nhà so với tháng 7), lũy kế 6.012 chuồng trại; đào mới được 464 hố rác (giảm 885 hố so với tháng 7), lũy kế 9.341 hố rác; triển khai mới và duy trì  719 mô hình nhà sạch, vườn đẹp (giảm 12 nhà so với tháng 7), lũy kế 172 mô hình. Các chỉ tiêu tháng 8 nêu trên giảm so tháng 7 do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi, có mưa nhiều và ảnh hưởng cơn bão số 2 và số 3.

Sắp xếp, ổn định dân cư: Trong tháng, sắp xếp xen ghép được 28 hộ, lũy kế từ đầu năm đến nay được 100 hộ, đạt 25,6% KH.

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng di cư đi 04 hộ 23 khẩu. Luỹ kế từ đầu năm, di cư đi 11 hộ 58 khẩu; hồi cư 02 hộ 10 khẩu.

e) Tình hình thiệt hại do thiên tai: Từ cuối tháng 7 và trong tháng 8, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, số 2 (từ 27/7-05/8/2016) và cơn bão số 3 (từ 19-20/8/2016), trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm theo dông lốc, sét đánh, sạt lở đất và lũ quét, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại trên 680 tỷ đồng; thống kê thiệt hại như sau:

-  Thiệt hại về người: Tổng số 41 người, trong đó: Người bị chết: 19 người; Người bị mất tích: 08 người; Người bị thương: 14 người.

- Thiệt hại về nhà ở: Tổng số nhà ở bị thiệt hại: 1.558  nhà, trong đó: Nhà bị thiệt hại trên 70%: 159 nhà; Nhà bị ảnh hưởng từ 30% đến 70%: 293 nhà; Nhà bị ảnh hưởng dưới 30%: 1.106  nhà.  

- Thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích lúa và hoa, rau màu bị thiệt hại: 10.599 ha, trong đó: Diện tích lúa: 9.351 ha, diện tích hoa màu các loại bị thiệt hại: 1.248 ha, diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại: 129 ha, diện tích cây trồng hàng năm khác bị thiệt hại: 150 ha, diện tích cây ăn quả tập trung thiệt hại >70%: 35 ha, diện tích rừng bị thiệt hại hoàn toàn: 39 ha. Thiệt hại về chăn nuôi: Tổng số gia súc, gia cầm bị chết: 10.980 con. Thiệt hại về Thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản truyền thống mất trắng 265,7 ha. Trại thủy sản Quang Kim bị thiệt hại trên 2 tỷ đồng (tổng thiệt hại trên 200 tỷ đồng).

- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: Giao thông: Quốc lộ 279, 4D, 32; Tỉnh lộ: 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160 và nhiều tuyến đường huyện, xã, thôn bị sạt lở, bị ngập gây tắc đường. Các cầu treo, ngầm tràn: Hỏng 47 chiếc (trong đó cuốn trôi 07 cái), bị ảnh hưởng 40 (thiệt hại trên 300 tỷ đồng). Thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, hồ đập: 100 công trình bị hư hỏng (5 đập, hồ chứa nhỏ; 73 công trình thủy lợi; 23 CNSH) (thiệt hại khoảng 77 tỷ đồng). Trường học bị thiệt hại 14 điểm trường (thiệt hại khoảng 4,88 tỷ đồng). Công nghiệp: 05 thủy điện bị hư hỏng (Ngòi San, Vạn Hồ, Sùng Vui, Nậm Tha, Minh Lương); cột điện bị gẫy đổ 51 cái, đường dây điện bị đứt 8.600 m (thiệt hại khoảng 110 tỷ đồng). Hệ thống viễn thông bị gãy, đổ và hư hỏng (cuốn trôi 1.000m cáp, hư hỏng 200 modem GPON, 25.000m dây,... (thiệt hại khoảng 0,5 tỷ đồng).

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, UBND các huyện, thành phố huy động lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và cùng nhân dân từng bước khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương trong các đợt mưa lũ. UBND tỉnh đã ban hành Phương án khắc phục thiệt hại do cơn bão số 1, 2, 3 bằng nguồn lực của địa phương, đồng thời báo cáo Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục (đề nghị 330 tỷ đồng)

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định, tăng khá so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 1.797,7 tỷ đồng, lũy kế 13.198,2 tỷ đồng, đạt 68,8% KH, tăng 15,5% so CK.Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK như: Gạch xây dựng (tăng 122%); Quặng sắt (tăng 88,7%); Phôi thép (tăng 40,7%); Điện phát (tăng 27,1%); Quặng Apatit các loại (tăng 13,2%); Điện thương phẩm (tăng 12,8%); Photpho vàng (tăng 9,8%); Cao lanh (tăng 6%);...

b) Xây dựng cơ bản:

Công tác XDCB được đẩy mạnh; tập trung xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 và kế hoạch năm 2015 được kéo dài thực hiện sang năm 2016, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tích cực hoàn thiện thủ tục để thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh như: Sân bay Lào Cai; Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa; Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa...

Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là 4.255,248 tỷ đồng, bằng 98%KH; Giá trị thanh toán đến tháng 8 năm 2016 ước đạt 4.252,012 đồng, bằng 98%KH, tăng 9% so CK 2014. Các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016 đảm bảo tiến độ, không có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo đến 31/12/2016 sẽ hoàn thành giải ngân.

 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao tính đến nay là 3.981,921 tỷ đồng, tăng 23% so CK; Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành ước đạt 2.258 tỷ đồng, bằng 57% KH; Giá trị giải ngân ước đạt 2.265,8 tỷ đồng, bằng 57% so KH.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại nội địa ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, lưu thông thông suốt, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý,... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 1.382 tỷ đồng, lũy kế 10.230 tỷ đồng, bằng 60,9% KH, tăng 5,8% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định; tại các cửa khẩu phụ, lối mở có chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Hoạt động tái xuất mặt hàng đường qua các khu vực Bản Quẩn, Na Lốc, Lũng Pô tăng nhưng vẫn khó khăn. Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 8 ước đạt 188 triệu USD, tăng 7,75% so tháng 7; lũy kế hết tháng 8 ước đạt 1.008 triệu USD, bằng 40,3% KH, 69,4% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 36 triệu USD, lũy kế 275 triệu USD, bằng 45,9% KH; nhập khẩu đạt 56,5 triệu USD, lũy kế 380 triệu USD, bằng 61,6% KH; loại hình XNK khác (tạm nhập, tái xuất...) đạt 95,5 triệu USD, lũy kế đạt 353 triệu USD bằng 71,9%KH.

Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực. Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu, lối mở. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 161 vụ, lũy kế 991 vụ; xử lý 84 vụ vi phạm, lũy kế 370 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 153,1 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm 192,2 triệu đồng.

b) Du lịch: Với việc thường xuyên duy trì các hoạt động xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng; tổ chức các chương trình du lịch gắn với các Di sản văn hóa trên địa bàn; mặt khác, giao thông đi lại thuận tiện (các tuyến đường sắt, đường cao tốc, các tuyến xe bus được chú trọng đầu tư; phương tiện vận chuyển phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách)... đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai. Tháng 8, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 235 nghìn lượt, lũy kế 1,86 triệu lượt khách, đạt 73,7% KH, tăng 28,5% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 538,9 tỷ đồng, lũy kế 4.144,6 tỷ đồng, đạt 71,2% KH, tăng 32,4% so CK.

c) Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 180 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 1.267 trạm thu phát sóng di động, tăng 122 trạm so CK. Tổng số số thuê bao điện thoại ước đạt 682.814 thuê bao, tăng 13,9% so CK; trong đó: số thuê bao cố định đạt 18.628 thuê bao (giảm 49,4%), số thuê bao di động đạt 664.186 thuê bao (tăng 18,3%); thuê bao Internet băng thông rộng đạt 60.304 thuê bao (giảm 13% do giảm số lượng thuê bao ảo).

d) Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 8, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 164,5 tỷ đồng, lũy kế 1.272,2 tỷ đồng, tăng 21,1% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 544,5 nghìn lượt khách, lũy kế 4.578,5 nghìn lượt, tăng 31,6% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 34,3 tỷ đồng, bằng 65,6% so tháng trước, trung bình 7 tháng đầu năm bằng 253,8% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 480,4 nghìn tấn, lũy kế 3.577,8 nghìn tấn, tăng 0,5% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 107,1 tỷ đồng, tăng 3,36% so với tháng trước, bằng 86,8% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 425 tỷ đồng, lũy kế 3.290 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán HĐND tỉnh giao (đã điều chỉnh), tăng 2,9% so CK. Trong đó: Thu nội địa 280 tỷ đồng, lũy kế 2.345 tỷ đồng, bằng 55,9% dự toán, tăng 11% so CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 120 tỷ đồng, lũy kế 820 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, giảm 17,2% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 759 tỷ đồng, lũy kế 7.444 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán, tăng 2,5% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 798 tỷ đồng, lũy kế 6.431 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, tăng 5,8% so CK.

b) Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động thực hiện nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng; tập trung huy động vốn trên địa bàn; đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,... Tính đến ngày 25/8/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 38.492 tỷ đồng, tăng 5.020 tỷ đồng (15%) so với 31/12/2015; tổng dư nợ ước đạt 36.798 tỷ đồng, tăng 4.889 tỷ đồng (15,32%) so với 31/12/2015; tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn 0,6%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,44% so với tháng trước, tăng 4,55% so CK; bình quân cùng kỳ tăng 1,88%. Các nhóm có chỉ số tăng như: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 70,1%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,43%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,14%; Nhóm giáo dục tăng 0,08%; Nhóm văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,04%. CPI tháng 8 tăng do các nguyên nhân: Tháng 8 là tháng chuyển mùa và chuẩn bị cho năm học mới nên nhu cầu mua sắm quần áo, giày dép, đồ dùng học tập tăng làm giá cả một số hàng hóa tăng. Mặt khác, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt, phương tiện đi lại tăng hơn tháng trước dẫn tới giá bình quân các mặt hàng này tăng. Nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm giao thông giảm 1,25%; Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,75% ; Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,15% ; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,12%.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a) Thu hút đầu tư: Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 14,1 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn 2.653,7 tỷ đồng; cấp chứng nhận mới cho 01 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 269,1 nghìn USD.

b) Phát triển các thành phần kinh tế: Cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 38 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 118,14 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 271 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.573,1 tỷ đồng; thông báo giải thể 04 doanh nghiệp, lũy kế 45 đơn vị.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong tháng, ngành giáo dục tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2016-2017; tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2016; tổ chức Lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2016-2017; tích cực tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo cho năm học mới được thực hiện theo đúng thời gian quy định. Tỷ lệ chuyên cần các cấp học trong tuần sinh hoạt đầu năm học, chuẩn bị cho khai giảng  đạt cao trên 95%.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tăng cường. Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện thời sự trong tỉnh: Việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; 71 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2016); Tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2016. Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức các lớp phong trào thể thao hè tại trung tâm và các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tổ chức thành công các giải: Cầu lông thiếu niên nhi đồng, Bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai; Cầu lông trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ XXI năm 2016. Thể thao thành tích cao: Duy trì thường xuyên và ổn định công tác huấn luyện các VĐV bán tập trung và VĐV tập trung của 10 lớp năng khiếu. Trong tháng 8 các đoàn tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc giành được 06 huy chương các loại (02 HCV, 03 HCB, 01 HCĐ).

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Bệnh viêm não Nhật Bản B có diễn biến gia tăng. Trong tháng có 23 ca mắc, lũy kế số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 44 ca, có 03 ca đã tử vong, hiện còn 01 ca điều trị tại bệnh viện, đang ổn định, các trường hợp khác đã khỏi bệnh và ra viện. Ngành y tế và các địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản B, thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các tuyến.  Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đều đang được giám sát và khống chế.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra cơ sở thực phẩm có 123/185 cơ sở đạt TCVS, chiếm 66,5%; xử lý hành chính 13 cơ sở. Trong tháng, ngộ độc thực phẩm xảy ra 01 vụ ngày 21/8/2016 tại gia đình người dân trú tại thôn Nậm Càng, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà; nguyên nhân do ăn côn trùng có độc tố tự nhiên (sâu Ban miêu) làm 01 người tử vong tại nhà, 01 người đang điều trị tại bệnh viện. Lũy kế từ đầu năm, xảy ra 04 vụ ngộ độc, làm 23 người mắc, 01 người tử vong.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.361 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 9.069 trẻ, đạt 63,7% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh cao, bình quân đạt 152,5%, trong đó tại bệnh viện đạt 160,1%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 102,9%.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Trong 8 tháng đã tạo việc làm tăng thêm cho 8.190 lao động, đạt 70,8% KH, tăng 2,6% so CK; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 69 lao động, nâng tổng số có 531 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; đào tạo nghề cho 7.122 người, đạt 51,6% KH.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng: Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 tại huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương; phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tiến hành nghiệm thu nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Duy trì và thực hiện hiện tốt các chế độ chính sách người có công. Trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) vừa qua, tổng số quà đã trao tặng gia đình thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng là 10.111 suất quà, trị giá 2.490,5 triệu đồng. Tiến hành cấp bổ sung 145,260 tấn lương thực hỗ trợ cho 529 hộ=1.614 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 và số 2 của huyện Bát Xát và TP Lào Cai. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh đã thu được 596 triệu đồng, đạt 73,58% KH; Ban cứu trợ tỉnh vận động ủng hộ khắc phục thiệt hại do thiên tai đạt trên 6 tỷ đồng với trên 40 đơn vị, tổ chức tham gia ủng hộ, quyên góp.

Về tham gia bảo hiểm xã hội trong các thành phần kinh tế, đến tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh có 1.935 đơn vị với 57.948 người tham gia BHXH bắt buộc; 159 đơn vị với 1.123 người tham gia BHXH tự nguyện; 3.463 đơn vị với 678.963 người tham gia bảo hiểm y tế; 1.589 đơn vị tham gia với 49.564 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 8 năm 2016 đạt 751,3 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch giao.

5. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

Triển khai 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 06 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt, đồng thời đôn đốc chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án giao nộp sản phẩm khoa học của dự án đã được nghiệm thu để tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng.

Công tác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm luôn được quan tâm, trong tháng UBND tỉnh cấp quyết định cho phép sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể  đối với 3 sản phẩm là Chè Shan Bắc Hà, Quýt Mường Khương và Đậu tương Mường Khương.     

III. Tài nguyên và môi trường

Trong tháng, tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Sa Pa; ngành Tài nguyên và môi trường tổ chức giải quyết kiến nghị về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đo đạc, lập bản đồ địa chính, kiểm tra công tác đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn các xã huyện Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai; tổ chức thanh tra công tác thu hồi đất, tái định cư các dự án tại thành phố Lào Cai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Pa. Tiến hành cấp phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.  

Đảm bảo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân. Trong tháng 8 đã cấp 121 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, lũy kế 333 giấy, đạt 66,6% KH, bằng 95,1% so CK; cấp 54 giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, lũy kế 1.469 giấy, đạt 78,8% KH, bằng 73,7% so CK.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Tổ chức thành công, đạt loại giỏi cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bát Xát và kế hoạch B Ban Dân vận Tỉnh ủy.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường thực hiện. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trong tháng 8/2016 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người (điển hình là vụ án mạng nghiêm trọng khiến 04 người tử vong tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát xảy ra ngày 09/8/2016, hiện đã bắt được nghi phạm), mua bán ma túy với số lượng lớn, hiếp dâm trẻ em, mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ... 

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ so tháng 7, lũy kế 98 vụ, giảm 11 vụ (10%) so CK; làm 03 người chết, giảm 02 người so tháng 7, lũy kế 51 người, giảm 02 người (4%) so CK; 20 người bị thương, tăng 16 người so tháng 7, lũy kế 104 người, giảm 14 người (12%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 822 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.009,3 triệu đồng, tước 112 giấy phép lái xe, tạm giữ 142 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng ALPC (Cộng hòa Pháp),... tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, tổ chức Hội đàm lần thứ nhất giữa đoàn đại biểu Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lào Cai và đoàn đại biểu Văn phòng cửa khẩu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đón tiếp và làm việc với Phái đoàn Giám sát và Đánh giá của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA);…

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Từ cuối tháng 8/2016 bắt đầu tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2, năm 2016 trên địa bàn tỉnh (áp dụng tại  22 sở, ban, ngành, 09 huyện, thành phố và 37 xã, phường, thị trấn).

Ban hành các Kế hoạch duy trì và nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng, đã triển khai thực hiện 34 cuộc thanh tra hành chính; 89 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 18 đơn vị và 71 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, nông nghiệp, tài chính. Thực hiện đón tiếp 381 lượt = 474 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng); tiếp nhận 236 đơn khiếu nại, tố cáo. Kết quả: Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 37 đơn, số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 19 đơn; giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 04 đơn; đã giải quyết 03 đơn; các vụ việc đều được xem xét, giải quyết đúng quy định.

Đánh giá chung:

Tháng 8, nhìn chung các cấp, các ngành đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định: Tiến độ gieo cấy, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện kịp thời, có hiệu quả; trồng rừng tiến độ trong tháng đạt khá tốt và tăng so với cùng kỳ; đàn vật nuôi phát triển ổn định, khi xảy ra dịch bệnh đã kịp thời khoang vùng, xử lý không để lây lan; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ược tăng cường; Chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực; công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai được triển khai kịp thời; sản xuất công nghiệp tăng khá (tăng 15,5% so CK); hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,8% so CK); du lịch giữa được đã tăng trưởng (khách du lịch  tăng 28,5% so CK, doanh thu du lịch tăng 32,4% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa (doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 21,1% so CK; doanh thu vận chuyển hành khách tăng gấp 2,5 lần so CK); huy động tín dụng đạt khá (tổng nguồn vốn huy động tăng 15% so với 31/12/2015);... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được duy trì; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại tiếp tục  duy trì được  kết quả đã đạt được.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8 năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Thiên tai mưa lũ kéo dài trên diện rộng, làm ngậm lụt, lũ quét, sạt lở đất,  gây thiệt hại lớn về người, hoa màu và tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng giao thông, công trình công cộng, cơ sở sản xuất và tài sản của doanh nghiệp. Trồng rừng mới tăng so CK nhưng đạt thấp so KH (đạt 27,4% KH); xuất nhập khẩu hàng hoá tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kim ngạch XNK đạt thấp so KH và CK; tiến độ thu ngân sách đạt thấp so dự toán (8 tháng mới đạt 53,1%). Vẫn còn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ;...; vi phạm pháp luật, vụ án nghiêm trọng gia tăng, trộm cắp tài sản, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, hoạt động đạo trái phép vẫn còn xảy ra khá phổ biến trên địa bàn;...

C. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2016

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh;  Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016; triển khai các quyết định của UBND tỉnh đã ban hành thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2; tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý III trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Về kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Khôi phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ, đối với diện tích bị thiệt hại hoàn toàn chuyển đổi sang trồng ngô, đậu tương và rau màu các loại đảm bảo sản lượng vụ mùa; khẩn trương làm đất và trồng ngô, đậu tương Hè Thu, thu hoạch ngô Chính vụ; đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng chè mới năm 2016 đảm bảo kế hoạch và thời vụ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại lúa, ngô và các cây trồng khác để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vắc-xin và các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác tiêm phòng kỳ II/2016. Tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra chất cấm tại các cơ sở giết mổ động vật, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2016 theo kế hoạch. Triển khai Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc năm 2016 huyện Si Ma Cai giai đoạn 2015 - 2020.

Xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng giống thủy sản năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá Bỗng nước ngọt sạch vùng cao Lào Cai” theo kế hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện vật tư, cây giống, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng mới năm 2016. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Các huyện, thành phố, các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt triển khai tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu hoàn thành NTM năm 2016. Tích cực triển khai các nội dung xây dựng Thôn nông thôn mới” và Thôn kiểu mẫu”; đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí của 11 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2016, đặc biệt các tiêu chí thuộc về nhà nước đầu tư đã được UBND tỉnh giao danh mục tại Quyết định 1153/QĐ-UBND ngày 21/4/2016.

- Các huyện, thành phố chủ động nắm bắt tình hình và sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trên địa bàn quản lý. Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24h, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác PCTT và TKCN tại cơ sở. Tiếp tục tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; triển khai Luật phòng, chống thiên tai tại các huyện, thành phố.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án thủy điện, đảm bảo trong năm 2018 hoàn thành tất cả các dự án.

Hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Hoàn tất thủ tục đấu thầu, giải ngân, thanh toán 100% KH vốn 2016 đã giao. Tích cực tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để khởi công các dự án nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như Cảng hàng không Lào Cai, đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai để đưa các công trình vào hoạt động trong tháng 9 năm 2016 (Nhà văn hóa trung tâm, Sân vận động giai đoạn 1, Nhà bảo tàng, Trung tâm trưng bày ngoài trời; Trụ sở làm việc và đào tạo huấn luyện thể thao của Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh). Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch, về đô thị và phát triển du lịch Sa Pa; huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, du lịch Sa Pa nhất là việc tiếp tục ủng hộ, phối hợp với các nhà đầu tư lớn để thực hiện các dự án án trọng điểm về du lịch tại Sa Pa và thành phố Lào Cai (khu dịch vụ cáp treo Fanxipăng, khách sạn Accor; khu vui chơi giải trí tại thành phố Lào Cai...). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, đặc biệt là Dự án Phát triển đô thị, dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); tích cực vận động các tổ chức quốc tế (ADB, WB, JICA, KOICA...) tài trợ các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký hiệp định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án.

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhãn hàng hoá, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh ATTP, đặc biệt tại các chợ lớn, trung tâm thương mại - siêu thị, chợ trung tâm huyện, chợ phiên trên địa bàn toàn tỉnh; việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu nông sản, hải sản tươi sống.

Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; làm tốt công tác chuẩn bị và tốt chức chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017.

4. Tài chính, tín dụng

Tích cực triển khai các giải pháp thực hiện tăng thu NSNN, chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, hoạt động khoáng sản, xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2016. Duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, dân cư; tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của tỉnh.

5. Về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường:

Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các địa phương; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khắc phục sự cố hóa chất năm 2016; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về  một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2016-2017 tại các cơ sở giáo dục; duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần của học sinh các cấp học, các trường học ngay từ đầu năm học, đặc biệt là tại các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua.

2. Thực hiện tốt các Kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị diễn ra tại tỉnh (Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 13; Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36).

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; chủ động trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai thảm họa; tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện, xã.

4. Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động năm 2016. Xây dựng Chương trình An toàn vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp trong công tác phối hợp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động qua đào tạo. Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 tại các huyện, thành phố. Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2016; đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền trái pháp luật; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông trong cộng đồng; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, quản lý  tốt các phương tiện giao thông. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định như: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng ALPC – Cộng hòa Pháp; quan hệ hợp tác với Nhật Bản (phát triển du lịch) và Hàn Quốc (xây dựng nông thôn mới). Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Tiếp tục tăng cường công tác phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 ngày 03/9/2016 của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4345/UBND-NC ngày 08/9/2016 về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ công vụ.

Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI). Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh, trong đó tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2, năm 2016 trên địa bàn tỉnh (áp dụng tại  22 sở, ban, ngành, 09 huyện, thành phố và 37 xã, phường, thị trấn); hợp tác với Tập đoàn VNPT trong triển khai chính quyền điện tử.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 182
  • Hôm nay: 9964
  • Trong tuần: 202,332
  • Tất cả: 28,165,657
Đăng nhập