Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt: Trong tháng 7 thời tiết thuận lợi cho cây trồng vụ Xuân - Hè; các địa phương tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, ngăn chăn kịp thời sâu bệnh gây hại, tiến hành thu hoạch cây trồng vụ Xuân, tập trung gieo cấy lúa vụ Mùa. Tình hình tiến độ một số cây trồng chính đến hết tháng 7/2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

- Cây chính trồng vụ Xuân (Lúa, ngô, đậu tương) cơ bản đã thu hoạch xong, theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai: Trong đó Lúa Xuân, diện tích gieo cấy và thu hoạch đạt 10.101 ha bằng 101% KH và 101,1 % CK, năng suất đạt 57,31 tạ/ha, bằng 101,5% so CK, sản lượng đạt 57.891 tấn, bằng 102,7% so CK; Ngô Xuân, diện tích giao trồng và thu hoạch đạt 11.358 ha, năng suất 38,31tạ/ha, sản lượng đạt 43.514 tấn (tăng trên 3% so CK); Đậu tương Xuân, diện  tích giao trồng và thu hoạch đạt 1.846ha, năng suất 10,58 tạ/ha, sản lượng đạt 1.953 tấn (tăng trên 2% so CK) .

- Lúa Mùa: Đến hết tháng 7 các địa phương đã cấy được 19.377 ha, bằng 94,2% KH và 100 % CK; dự kiến đến hết tuần đầu tháng 8/2016 sẽ cấy xong diện tích lúa Mùa theo kế hoạch.

- Cây ngô Chính vụ và cây ngô Hè – Thu: Đến hết tháng 7, các địa phương đã trồng được 18.167 ha (gồm 13.542 ha ngô Chính vụ, 4.625 ha ngô Hè Thu). Nếu tính cả cây Ngô Xuân thì diện tích cây Ngô đạt 82% KH năm và 111,5% so CK. Cây đậu tương Hè Thu, đến hết tháng 7 trồng được 1.134 ha (chủ yếu ở 02 huyện Bát Xát và Mường Khương).

- Cây chè: Hiện nay các địa phương đã chuẩn bị đủ giống cho kế hoạch trồng mới. Nhân dân các địa phương đang tập trung làm đất, bón lót chuẩn bị cho trồng chè vụ Hè Thu. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch trong tháng đạt 2.933 tấn, lũy kế 9.778 tấn, bằng 105,7% so CK.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trên lúa Mùa vùng cao nhiễm một số sau hại như: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại, diện tích nhiễm 61,5 ha, đã phòng trừ 61 ha; bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm 113,4 ha, đã phòng trừ 113 ha; ruồi đục nõn (tại Mường Khương) diện tích nhiễm 135 ha, đã phòng trừ 135 ha. Trên lúa Mùa vùng thấp: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân,... gây hại rải rác trên mạ và lúa mới cấy với mật độ và tỷ lệ hại thấp. Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn nhân dân phun thuốc phòng trừ các diện tích đã nhiễm; tiếp tục theo dõi diện tích bị ảnh hưởng nhẹ để có biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh thành dịch.

b) Chăn nuôi: Trong tháng không phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Các cơ quan chuyên môn và các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở; kết thúc tiêm phòng kỳ I/2016, trong tháng tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được 356,4 nghìn liều vắc-xin các loại, lũy kế 1.296,9 nghìn liều, đạt 105% KH kỳ I/2016. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Thủy sản: Chỉ đạo các Trại giống tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thiệt hại do mưa lũ; tiếp tục công tác quản lý, chăm sóc đàn cá bố mẹ các loại, cho đẻ vụ Thu để có con giống ương nuôi qua Đông phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm năm 2017. Tổng số lượng cá bột sản xuất lũy kế đạt 9,5 triệu con; số lượng con giống sản xuất và ương nuôi lũy kế 5,5 triệu con, đạt 102% KH. Trong tháng xuất bán 47 vạn con giống các loại, lũy kế 4,3 triệu con, đạt 80% KH.

c) Lâm nghiệp:

Đã chuẩn bị đủ giống phục vụ trồng rừng cho kế hoạch năm 2016. Tiếp tục chăm sóc, cung ứng đủ giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ trồng rừng. Trong tháng, rà soát đất trồng rừng được 18,1 ha, lũy kế 6.409,5 ha, bằng 89,6% KH và 98,5% so CK; tranh thủ thời tiết thuận lợi trồng mới được 234,7 ha, lũy kế 1.562,4 ha, bằng 21,9% KH và 150,3% so CK.

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCCR đến nhân dân sống gần rừng. Tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra; đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động đặc biệt trong những ngày nắng nóng khô hanh kéo dài. Trong tháng không xảy ra cháy rừng.

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Trong tháng, phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó thiệt hại do phá rừng là 0,3 ha rừng tự nhiên ; lũy kế 185 vụ, giảm 02 vụ (1,1%) so CK.

d) Phát triển nông thôn:

Các huyện, thành phố, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng NTM, đặc biệt tại các xã phấn đấu hoàn thành NTM năm 2016; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các huyện tích cực triển khai các nội dung xây dựng Thôn nông thôn mới” và Thôn kiểu mẫu”. Thực hiện các nguồn vốn đã được giao cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 35,9 km đường (gồm: 21,76 km bê tông xi măng; 10,34 km rải cấp phối; 3,8 km mở mới); Lũy kế hết tháng 7/2016 thực hiện được 247,19 km (gồm: Đường BTXM 129,44 km; đường cấp phối 65,99 km; mở mới (MM) 51,76 km). Làm mới được 796 nhà tiêu hợp vệ sinh (tăng 272 nhà so với tháng 6), lũy kế 3.550 nhà; 1.032 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh (giảm 160 nhà so với tháng 6), lũy kế 5.690 chuồng trại; đào mới được 1.349 hố rác (giảm 491 hố so với tháng 6), lũy kế 8.877 hố rác; triển khai mới và duy trì 19 mô hình nhà sạch, vườn đẹp (giảm 37 nhà so với tháng 6), lũy kế 165 mô hình.

Trong tháng di cư đi 01 hộ 02 khẩu. Luỹ kế từ đầu năm, di cư đi 07 hộ 35 khẩu; hồi cư 02 hộ 10 khẩu.

e) Tình hình thiên tai:

Trong tháng 7, xảy ra hai đợt mưa vừa, mưa to và có dông, lốc xoáy (trong đó 01 đợt do ảnh hưởng cơn bão số 1) tại các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Mường Khương làm 01 chết (tại Bắc Hà), 01 người bị thương, gây thiệt hại khá lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân như sau: 01 nhà sập hoàn toàn, tốc mái 195 nhà, trong đó: 58 nhà tốc mái hoàn toàn, 7 nhà bị xiêu vẹo có nguy cơ đổ, còn lại tốc mái 30-70%; 81,5 ha hoa màu bị vùi lấp, gãy đổ (lúa, ngô, chuối, rau...), 50 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo khắc phục thiệt hại, các địa phương đã huy động nguồn lực tại chỗ giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định, tăng khá so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 7 ước đạt 1.856 tỷ đồng, lũy kế 11.434,3 tỷ đồng, đạt 59,6% KH, tăng 18,2% so CK.Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK như: Gạch xây dựng (tăng 214,9%); Quặng sắt (tăng 151,8); Cao lanh (tăng 118,1%); Phôi thép (tăng 44,4%); Phân DAP (tăng 22,3%); Photpho vàng (tăng 18,3%); Quặng Apatit các loại (tăng 15,1%);... Tuy nhiên việc tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp gặp nhiều khó khăn, sản lượng tồn kho cao: Apatit 736.490 tấn; Quặng sắt 735.548 tấn; Manhêtít 62.839 tấn; Lân trắng 3.013;...

Hoạt động sản xuất Tiểu thủ công nghiệp: Được quan tâm chỉ đạo, phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Một số sản phẩm TTCN đặc trưng của tỉnh đã khẳng định được vị trí trên thị trường và được người tiêu dùng đáng giá cao như: hàng thêu, dệt may thổ cẩm, chè, rượu đặc sản,...

b. Xây dựng cơ bản:

Công tác XDCB được đẩy mạnh; tập trung xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh; đôn đốc tiến độ thực hiện các nguồn vốn đã giao kế hoạch năm 2016 và đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (Nhà văn hóa trung tậm, Bảo tảng tỉnh, Sân vận động, Nhà trưng bày ngoài trời...); tích cực thực hiện, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm có ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh như: Sân bay Lào Cai; Đường nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Sa Pa; Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa; Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai...

Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là: 4.340 tỷ đồng; Khối lượng hoàn thành đến tháng 7 năm 2016 ước đạt 4.241 tỷ đồng, bằng 97,7% KH, tăng 3% so CK năm 2014; Giá trị thanh toán đến tháng 6 năm 2016 ước đạt 4.238 tỷ đồng, bằng 97,7% KH, tăng 9% so CK. Các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016 đảm bảo tiến độ, không có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo sẽ hoàn thành giải ngân theo kế hoạch.

 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng vốn giao tính đến nay là 3.972,211 tỷ đồng, tăng 34% so CK; Giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 1.937,27 tỷ đồng, bằng 48,8% KH, giảm 10% so CK; Giá trị giải ngân đến hết tháng 7 đạt 1.669 tỷ đồng, bằng 53,9% các nguồn vốn đã được giao kinh phí.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại nội địa ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý,... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 1.250,3 tỷ đồng, lũy kế 8.134,2 tỷ đồng, bằng 48,4% KH, bằng 95,3% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định; tại các cửa khẩu phụ, lối mở vẫn gặp nhiều khó khăn, hoạt động tái xuất mặt hàng đường và xuất khẩu nông sản qua các khu vực Bản Quẩn, Na Lốc, Lũng Pô thực hiện cầm chừng. Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 7 ước đạt 147,7 triệu USD, lũy kế 898 triệu USD, bằng 35,9% KH, bằng 73,1% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 41,5 triệu USD, lũy kế 259 triệu USD, bằng 43,2% KH, bằng 86,3% so CK; nhập khẩu đạt 61 triệu USD, lũy kế 349,2 triệu USD, bằng 34,9% KH, bằng 62,8% so CK.

Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên thị trường nội địa; các lực lượng chức năng và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh thường xuyên kiểm soát, nhằm ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tập trung vào một số mặt hàng như: vũ khí thô sơ, đồ chơi kích động bạo lực; gia súc, gia cầm, thực phẩm đông lạnh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ,... qua đó đã góp phần làm lành mạnh thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích của người tiêu dùng. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 103 vụ, lũy kế 830 vụ; phát hiện và xử lý 46 vụ, lũy kế 286 vụ; tổng giá trị xử lý 327,5 triệu đồng, lũy kế 2.560,5 triệu đồng.

b. Du lịch: Với việc thường xuyên duy trì các hoạt động xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng; tổ chức các chương trình du lịch gắn với các Di sản văn hóa trên địa bàn; mặt khác, giao thông đi lại khá thuận tiện... đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai. Tháng 7, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 250,9 nghìn lượt, lũy kế 1.571,6 nghìn lượt, đạt 64,1% KH, tăng 31,8% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 572,1 tỷ đồng, lũy kế 3.605,8 tỷ đồng, đạt 61,9% KH, tăng 35,8% so CK.

c. Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 180 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 1.267 trạm thu phát sóng di động, tăng 122 trạm so CK. Tổng số số thuê bao điện thoại ước đạt 682.814 thuê bao, tăng 13,9% so CK; trong đó: số thuê bao cố định đạt 18.628 thuê bao (giảm 49,4%), số thuê bao di động đạt 664.186 thuê bao (tăng 18,3%); thuê bao Internet băng thông rộng đạt 60.304 thuê bao (giảm 13% do giảm số lượng thuê bao ảo).

d. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 7, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 175,9 tỷ đồng, lũy kế 1.104,9 tỷ đồng, tăng 24,4% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 649 nghìn lượt khách, lũy kế 4.047,8 nghìn lượt, tăng 33,7% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 50,9 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, trung bình 7 tháng đầu năm bằng 439,7% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 478,3 nghìn tấn, lũy kế 3.112,6 nghìn tấn, tăng 3,9% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 102,6 tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước, tăng 0,84% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 442 tỷ đồng, lũy kế 2.865 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán HĐND tỉnh giao (đã điều chỉnh), tăng 6,3% so CK. Trong đó: Thu nội địa 2.065 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán, tăng 17% so CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán, giảm 17,6% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 904 tỷ đồng, lũy kế 6.430 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, giảm 0,92% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 775 tỷ đồng, lũy kế 5.633 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán, tăng 7,7% so CK.

b. Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động thực hiện nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tập trung huy động vốn trên địa bàn bằng nhiều giải pháp tích cực, triển khai có hiệu quả tăng trưởng tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng; đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,... Tính đến ngày 29/7/2016: Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 38.652 tỷ đồng, tăng 5.180 tỷ đồng so với 31/12/2015; tổng dư nợ 36.527 tỷ đồng, tăng 4.618 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tỷ lệ nợ xấu 0,76%.

c. Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 2,17% so CK, so bình quân cùng kỳ tăng 1,51%. Các nhóm có chỉ số tăng như: Nhóm giao thông tăng 1,16%; Nhóm văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,22%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,2%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,2%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%. Nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,25%; Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,24%.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a. Thu hút đầu tư: Tháng 7, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 387,9 tỷ đồng; không có dự án FDI được cấp chứng nhận mới. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 522 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 70.654,9 tỷ đồng; 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 505 triệu USD.

b. Phát triển các thành phần kinh tế : trong tháng 7 (đến ngày 19/7/2016), cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 37 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 259,2 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 235 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.466,9 tỷ đồng; thông báo giải thể 01 doanh nghiệp, lũy kế 38 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có gần 2.500 doanh nghiệp đang hoạt động trong tổng số gần 3.700 doanh nghiệp đã  đăng ký.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 01-04/7/2016, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Tổng hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, tổng thí sinh sự thi toàn tỉnh là: 6.581 (năm 2015 là 6.062), trong đó: Cụm Đại học: 3.241 (năm 2015 là 2.999); tỷ lệ đến dự thi: 98,09%. Cụm Tốt nghiệp: 3.340 (năm 2015 là 3.063); tỷ lệ dự thi: 98,38% (Lý do một số thí sinh bỏ thi: ốm; tự vắng từ buổi tập trung trước kỳ thi). Tổng số thí sinh vi phạm Quy chế thi năm 2016 là: 09, trong đó: Cụm ĐH: 08, Cụm TN: 01. Đánh giá chung: Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có bất kỳ sự cố nào. Kết quả: Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn tỉnh năm 2016 là: 92,84% (tăng 0,44% so với 2015); trong đó: Cụm thi ĐH: 98,33% (giảm 0,48%); Cụm thi TN: 88,47% (tăng 1,19%). Điển hình năm năm, với môn Ngoại ngữ, tỉnh Lào Cai có điểm trung bình cao nhất, với mức điểm 4,4, cao hơn mức trung bình của cả nước 1 điểm (Mức trung bình cả nước là 3,23)

Ngành giáo dục đẩy mạnh triển khai công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tăng cường. Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện thời sự trong tỉnh: Việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV; kết quả thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7);...

Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức các lớp phong trào thể thao hè tại trung tâm và các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tổ chức thành công các giải thể thao: Giải cử tạ trẻ toàn quốc, giải Cầu lông, Bóng bàn trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai; giải Cầu lông Bóng bàn CNVCLĐ tỉnh Lào Cai;… Thể thao thành tích cao: Duy trì thường xuyên và ổn định công tác huấn luyện các VĐV bán tập trung và VĐV tập trung của 10 lớp năng khiếu. Trong tháng đã thành lập 07 đoàn tham gia thi đấu các giải toàn quốc và giành tổng số 7 huy chương các loại (gồm 04 HCV và 03 HCĐ).

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đều đang được giám sát và khống chế.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra cơ sở thực phẩm có 242/292 cơ sở đạt TCVS, chiếm 82,9%; xử lý hành chính 11 cơ sở. Trong tháng, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.288 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 7.708 trẻ, đạt 54,2% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh khá cao, bình quân đạt 156,3%, trong đó tại bệnh viện đạt 161,8%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 111%.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì, 7 tháng đầu năm tạo việc làm tăng thêm cho 7.550 lao động, đạt 65,7% KH, bằng 98,1% so CK; đào tạo nghề cho 5.430 người, đạt 39,3% KH.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng: Tiến hành nghiệm thu 04 nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Tặng quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập tại Lễ tuyên duyên khen thưởng cấp tỉnh năm học 2015-2016.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tại địa phương, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ..., trong đó: Trao tặng 10.111 xuất quà trị giá 2,49 tỷ đồng (gồm quà của Chủ tịch nước và  quà của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức xã hội).

Về tham gia bảo hiểm xã hội trong các thành phần kinh tế, đến tháng 7/2016 trên địa bàn tỉnh có 58.639 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.136 người tham gia BHXH tự nguyện; 678.005 người tham gia bảo hiểm y tế; 49.533 người tham gia BHTN. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 7 là 24.356 triệu đồng, lũy kế  640.274 triệu đồng, đạt 53% KH; Tổng số nợ BHXH, BHYT tính đến 18/7/2016 là: 119.743 triệu đồng.

5. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

Triển khai 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 07 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, 01 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt, đồng thời đôn đốc chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án giao nộp sản phẩm khoa học của dự án đã được nghiệm thu để tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng.

Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn được tập trung thực hiện công tác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm; theo dõi, quản lý  166 nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ sản phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về đo lường, kiểm định phương tiện.

III. Tài nguyên và môi trường

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án tổng thể; tiến hành kiểm tra thực địa các khu vực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương; tích cực triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn các huyện, thành phố; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (apatit, cát sỏi trên các sông suối...).

Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Trong tháng 7 cấp 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, lũy kế 212 giấy, đạt 42,4% KH, bằng 73,1% so CK; cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân lũy kế 1.415 giấy, đạt 75,9% KH, bằng 71% so CK.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Trong tháng, tổ chức buổi tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Lào Cai với các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1 (khóa 61) của Học viện Quốc phòng về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng khu phòng thủ tỉnh và giữ gìn an ninh trật tự. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Hà và diễn tập kế hoạch B Sở Tài chính năm 2016, đạt loại giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường thực hiện. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.      

Tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trong tháng 7/2016 có chiều hướng giảm ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như mua bán trẻ em, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản; lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc được phát hiện đã giảm mạnh so tháng 6 (giảm 605 người), nhưng vẫn còn khá cao (247  trường hợp); 07 trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương giảm 16 trường hợp so tháng 6. Trong tháng 7, đã xảy ra 63 vụ phạm pháp, giảm 39 vụ so tháng trước; tai tệ nạn xảy ra 24 vụ, tăng 05 vụ so với tháng 6, làm chết 25 người (giảm 9 người so tháng 6) bị thương 02 người giảm 19 người so tháng 6, gây thiệt hại về tài sản khoảng 850 triệu đồng. Các vụ việc do vi phạm, tội phạm xảy ra trong tháng 7/2016 đã làm chết 25 người, bị thương 12 người (không tính tai nạn giao thông). Cơ quan chức năng đã khởi tố 16 vụ án để điều tra, các vụ việc khác đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 88 vụ, giảm 08 vụ (8%) so CK; làm 05 người chết, lũy kế 48 người, tăng 03 người (7%) so CK; 04 người bị thương, lũy kế 84 người, giảm 23 người (21%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm TTATGT đối với 958 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.076,8 triệu đồng, tước 109 giấy phép lái xe, tạm giữ 137 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng ALPC (Cộng hòa Pháp); mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ Vương quốc Thái Lan, Đại sứ Úc.

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý; đánh giá việc thí điểm thực hiện Bộ phần mềm chính quyền điện tử tại tỉnh Lào Cai do Tập đoàn VNPT cung cấp, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chính quyền điện tử ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Ban hành và triển khai Kế hoạch duy trì và cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016; chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực điều hành cấp huyện (DCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng vị trí việc làm và mô tả công việc; chỉ đạo sắp xếp các Ban quản lý dự án theo Nghị định 59 của Chính phủ; xây dựng hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong tháng đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng, đã triển khai thực hiện 26 cuộc thanh tra hành chính; 55 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 14 đơn vị và 100 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế và nông nghiệp. Thực hiện đón tiếp 194 lượt = 233 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng); tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tố cáo. Kết quả: Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 80 đơn, số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 22 đơn; giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 07 đơn; các vụ việc đang trong quá trình giải quyết.

Đánh giá chung:

Trong tháng 7, các cấp, các ngành và địa phương đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ, năng xuất và sản lượng đảm bảo; phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả, không để gây thiệt hại cho nhân dân; công tác chuẩn bị các điều kiện về giống và phân bón, chuẩn bị đất cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng rừng đảm bảo tiến độ, thời vụ; đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm soát; Chương trình nông thôn mới được triển khai khá tích cực; sản xuất công nghiệp tăng khá (tăng 18,2% so CK); hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; du lịch phát triển khá mạnh (tổng lượt khách tăng 31,8% so CK, doanh thu du lịch tăng 35,8% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa (tổng doanh thu vận tải tăng 24,4% so CK; đặc biệt doanh thu vận chuyển hành khách tăng gấp 4 lần so CK); huy động tín dụng đạt khá với tổng nguồn vốn huy động tăng 13,7% so với 31/12/2015;... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người không để phát sinh dịch; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động rộng khắp hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh, triển khai đi vào thực chất; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Thiên tai (giông, lốc...) gây ảnh hưởng và thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đời sống của nhân dân; công tác bảo vệ môi trường KCN Tằng Loỏng chậm được cải thiện gây bức xúc trong nhân dân. Trồng rừng mới so với kế hoạch đạt thấp (21,9%). Một số sản phẩm công nghiệp lượng tồn kho lớn (Apatit, quặng sắt, DAP, Manhêtít, Lân trắng,...); một số dự án sản xuất công nghiệp, chế biến khoáng sản (MDF Bảo Yên, đồng Tả Phời, Luyện đồng Bản Qua, Graphit Nậm Thi, Bảo Hà, Apatit Tam Đỉnh – Làng Phúng và một số dự án thủy điện chậm tiến độ. Xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định, gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách tăng tỷ lệ thấp so cùng kỳ và đạt thấp so dự toán giao (đạt 46,2%). Công tác kiểm soát hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu; tai nạn giao thông chưa giảm được số người chết theo chỉ tiêu đề ra; một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng vẫn xảy ra; lao động xuất cảnh trái phép, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn còn xảy ra ở các địa phương.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2016

Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra (do ảnh hưởng cơn bão số 2 từ ngày 03-05/8). Trong đó đặc biệt quan tâm đối với các gia đình bị thiệt hại về người, mất nhà cửa...; các trường học, công trình giao thông và công trình phục vụ sản xuất.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh; hoàn thành việc ban hành các quyết định triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2; tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý III trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chăm sóc lúa Mùa, ngô Chính vụ;  tiếp tục gieo trồng ngô, đậu tương Hè Thu; đôn đốc nhân dân tích cực làm đất và triển khai trồng chè đảm bảo tiến độ và thời vụ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đi đôi với tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;  tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cơ sở sản xuất giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn chăn nuôi an toàn cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi.

- Chỉ đạo các Trại giống thủy sản chăm sóc nuôi duy trì đàn cá bố mẹ đảm bảo cung ứng giống nuôi thương phẩm các loại cá theo nhu cầu của nhân dân. Ngành nông nghiệp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản; công tác đào tạo nghề thủy sản cho nông dân tại các huyện, thành phố. Tiếp tục triển khai đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá Bỗng nước ngọt sạch vùng cao Lào Cai” theo kế hoạch.

- Tích cực triển khai trồng rừng theo kế hoạch năm 2016 do thời tiết đã thuận lợi hơn; thực hiện công tác Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Lào Cai; hoàn thiện đề cương và dự toán thực hiện công tác quy hoạch 3 loại rừng trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt triển khai tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2016. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các huyện tích cực triển khai các nội dung xây dựng Thôn nông thôn mới” và Thôn kiểu mẫu”; các huyện, xã đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí của 11 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2016, đặc biệt các tiêu chí thuộc về nhà nước đầu tư đã được UBND tỉnh giao danh mục tại Quyết định 1153/QĐ-UBND ngày 21/4/2016; thực hiện các nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ (vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp). Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới, tập huấn về vệ sinh môi trường và tổ chức đào tạo nghề năm 2016.

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sửa chữa và gia cố các công trình kênh mương thủy lợi trong mùa nước lũ; chủ động phòng chống lụt bão, di chuyển các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở. Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành.

Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Hoàn tất thủ tục đấu thầu, giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn 2016 đã giao. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để khởi công các dự án nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như Cảng hàng không Lào Cai, đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa,... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các hạng mục cần thiết các dự án chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai, để đưa các công trình vào hoạt động trước tháng 10 năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các dự án về quy hoạch, về đô thị, du lịch Sa Pa; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, du lịch Sa Pa nhất là việc tiếp tục ủng hộ, phối hợp với các nhà đầu tư lớn triển khai nhanh các dự án đầu tư tại Sa Pa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; đặc biệt là Dự án Phát triển đô thị, dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); tích cực vận động các tổ chức quốc tế (ADB, WB, JICA, KOICA...) tài trợ các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký hiệp định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án.

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhãn hàng hoá, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại và các chợ phiên trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp linh hoạt, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu nông sản, hải sản tươi sống, nhằm tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu.

Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch, không để ùn tắc, thiếu điểm dừng, đỗ xe. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa hoàn thiện kế hoạch và tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia “Sắc màu Tây Bắc” 2017 tại Lào Cai.

4. Tài chính, tín dụng

Tích cực triển khai các giải pháp thực hiện tăng thu NSNN, chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, hoạt động khoáng sản, hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế, đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh, thu từ các cơ sở trong khu công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2016. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng đến tăng trưởng cho vay, duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án hiệu quả; đẩy mạnh công tác huy động vốn trên địa bàn. Tăng cường rà soát, phân loại các khoản nợ vay, xử lý nợ xấu; tiếp tục chủ động tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Tích cực và hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2016-2017 như tổ chức bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên, rà soát, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị học đường, sửa chữa các phòng học hư hỏng, đẩy nhanh thi công hoàn thiện đủ điều kiện đưa vào sử dụng các trường lớp xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn.... Tổ chức tuyển sinh học sinh xuất sắc đi học tại các đơn vị thực hiện liên kết; hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào các trường Đại học, Cao đẳng. Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ giáo viên năm 2016, 2017.

2. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động phục vụ Ngày Văn hóa, thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Bắc mở rộng lần thứ 13; Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Ngày Hội văn hóa dân tộc Mông; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 tại Lào Cai; Hội diễn nghệ thuật quần chúng.

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai thảm họa đặc biệt là các diễn biến bất thường mùa mưa lũ; đảm bảo tốt dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến; đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh.

4. Xây dựng Chương trình an toàn vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020 Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017; tổ chức làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp trong công tác phối hợp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động qua đào tạo; chuẩn bị các điều kiện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các huyện năm 2016; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016; triển khai công tác an sinh xã hội, đảm bảo xã hội theo kế hoạch.

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bát Xát, Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền trái pháp luật. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông trong cộng đồng; tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông; quản lý theo quy định các phương tiện vận tải trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định như Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới và xử lý chất thải khu công nghiệp;... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Aquitaine – Cộng hòa Pháp; thiết lập quan hệ hợp tác vùng, lãnh thổ mới với Nhật Bản (phát triển du lịch) và Hàn Quốc (xây dựng nông thôn mới). Triển khai hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Tiếp tục tăng cường công tác phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế theo lộ trình (WTO) được Chính phủ cam kết và theo Chương trình hành động số 130-Ctr/TU ngày 23/8/2013 của Tỉnh ủy.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện để hợp tác với VNPT triển khai chính quyền điện tử ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Triển khai hiệu quả các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh./.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 144
  • Hôm nay: 2510
  • Trong tuần: 192,343
  • Tất cả: 28,212,123
Đăng nhập