Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt: Trong tháng 6 thời tiết thuận lợi cho cây trồng vụ Xuân - Hè; các địa phương tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, ngăn chăn kịp thời sâu gây sâu bệnh gây hại, tiến hành thu hoạch và bảo vệ lúa Xuân cuối vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ Mùa. Tình hình tiến độ một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh như sau:

- Lúa Xuân: Diện tích gieo cấy 10.090 ha, bằng 100,8% KH và 101% so CK; năng suất ước đạt 56,93 tạ/ha, bằng 100,8% KH và 101% so CK; sản lượng 57.442 tấn, bằng 37,7% KH và 102,2% so CK. Trong tháng thu hoạch được 2.355 ha, lũy kế 2.388 ha.

- Lúa Mùa: Hiện nay các địa phương đang tiến hành làm đất, gieo cấy; trong tháng làm đất được 3.387 ha, lũy kế 9.552 ha, bằng 46,5% KH; cấy được 7.318 ha, lũy kế 8.056 ha, bằng 39,2% KH và 100,1% CK. Công tác chuẩn bị giống cho vụ Mùa năm 2016 đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu giống.

- Cây ngô: Trong tháng trồng được 730 ha ngô Hè Thu, lũy kế diện tích thực hiện 25.676 ha, đạt 71,3% KH và bằng 106,2% so CK. Thu hoạch ngô Xuân được 207 ha, lũy kế 258 ha; năng suất ngô Xuân ước đạt 37,64 tạ/ha, bằng 101,3% KH và 101,7% so CK; sản lượng 43.301 tấn, bằng 32,4% KH và 103% so CK.

- Cây đậu tương: Diện tích trồng 2.018 ha, đạt 40,9% KH, bằng 105% so CK. Trong tháng bắt đầu thu hoạch đậu tương Xuân được 235 ha; làm đất và trồng được 174 ha đậu tương Hè Thu.

- Trồng chè mới: Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đốn chè và đầu tư thâm canh, chăm sóc đảm bảo kỹ thuật. Sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 6.845 tấn, bằng 110,9% so CK; giá thu mua chè tươi bình quân của các Công ty từ 6.300 đến 6.500 đồng/kg (cao hơn cùng kỳ từ 800-1.000 đồng/kg). Các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về giống và đất trồng chè mới năm 2016, đến nay đã chuẩn bị được 12,99 triệu bầu giống chè các loại, đảm bảo đủ giống cho trồng chè mới theo kế hoạch, trong tháng làm đất được 27,8 ha, lũy kế 55 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trong tháng trên diện tích lúa Xuân tại các địa phương xuất hiện 1 số sâu bệnh gây hại như rầy nâu –rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bồng, bệnh khô vằn; tổng diện tích nhiễm 1.250 ha. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn nhân dân phun thuốc phòng trừ các diện tích đã nhiễm. Đến nay cơ bản diện tích nhiễm sâu bệnh đã được xử lý diệt trừ hết sâu bệnh.

b. Chăn nuôi: Trong tháng không phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác phòng, chống đói rét cho gia súc trong 6 tháng đầu năm đã được các địa phương tích cực thực hiện, ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, tuy nhiên đợt rét hại đầu năm đã có 2.099 con đại gia súc chết rét. Công tác tiêm phòng kỳ I/2016 thực hiện đảm bảo tiến độ, trong tháng thực hiện tiêm  245,8 nghìn liều vắc-xin các loại, lũy kế 940,4 nghìn liều, đạt 76,3% KH kỳ I/2016. Công tác chống dịch lở mồm lonhg móng được triển khai quyết liệt, ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, cơ quan chuyên môn đã kịp thời khoanh vùng dập dịch theo đúng quy định không để lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường. Theo số liệu Thống kê ước đến ngày 01/4/2016, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 3.688,5 nghìn con; sản lượng thịt xuất chuồng của các loại đều tăng từ 5-7% so CK, đạt 27.139 tấn, bằng 52,7% so KH và bằng 116% so CK. Giá các sản phẩm chăn nuôi ổn định.

Về nuôi trồng thủy sản: Các trại giống duy trì chất lượng sản xuất giống cá các lợi; các điểm cung ứng giống trên địa bàn, tích cực đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để đáp ứng nhu cầu giống của người dân; ngành nông nghiệp và các huyện triển khai lập dự án ‘‘Phát triển nuôi cá có giá trị cao bằng hình thức nuôi lồng bè trên hồ chứa”. Sáu tháng đầu năm 2016, có 1.500 ha diện tích thủy sản được người dân đưa vào sản xuất, đạt 75% KH và 103,4% so CK; sản lượng ước đạt 3.315 tấn, bằng 51% KH và bằng 144% so CK. Tổng số con giống sản xuất, ương nuôi đạt 5,5 triệu con giống các loại, bằng 137,5% so CK; tổng số lượng con giống đã cung ứng 3,7 triệu con cá giống các loại, bằng 101% so CK.

c. Lâm nghiệp: Đã chuẩn bị đủ giống phục vụ trồng rừng cho kế hoạch năm 2016. Tiếp tục chăm sóc, cung ứng đủ giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ trồng rừng. Trong tháng, rà soát đất trồng rừng được 599,4 ha, lũy kế 6.391,4 ha, bằng 87,4% KH và 103,8% so CK; trong tháng trồng mới được 194,6 ha, lũy kế 1.327,7 ha (gồm: rừng sản xuất 1.265,7 ha; rừng phòng hộ, đặc dụng 62 ha), bằng 18,6% KH và 112,1% so CK.

Công tác bảo vệ rừng được các địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức trực gác PCCCR 24/24 tại các vị trí trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra. Sáu tháng đầu năm đã xảy ra 20 vụ cháy rừng (tăng 08 vụ so CK), thiệt hại 52,31 ha rừng (tăng 39,8 ha so CK), trong đó: 36,11 ha rừng tự nhiên và 16,2 ha rừng trồng.

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Trong tháng, phát hiện và xử lý 28 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 155 vụ, giảm 20 vụ (11,4%) so CK; diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng 6 tháng đầu năm là 2,313 ha.

d. Phát triển nông thôn:

Đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới” đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, Thôn kiểu mẫu” đối với các xã đạt chuẩn NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Trong tháng 6, toàn tỉnh đã thi công được 36,78 km đường giao thông nông thôn (gồm: 15 km bê tông xi măng; 14,84 km rải cấp phối; 6,94 km mở mới); Sáu tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh thực hiện được 192,5 km; trong đó: 107,7 km đường BTXM; 45,2 km đường cấp phối; 39,7 km mở mới; trong đó tiến độ Chương trình Hạnh phúc (KOICA) thi công được 53,5km đạt 25% KH giao, các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới thi công được 10,3km đạt 18% KH giao. Các huyện đã tiếp nhận 1.294 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, lũy kế đã tiếp nhận 7.127 tấn.

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng không xảy ra tình trạng di cư, hồi cư. Luỹ kế từ đầu năm, di cư đi 06 hộ 33 khẩu; hồi cư 02 hộ 10 khẩu.

Tình hình thiên tai: Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa dông kèm theo sấm sét trên diện rộng làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân (01 người chết do sét đánh (Mường Khương); 26 nhà bị hư hỏng; 01 ha lúa bị ngập, 05 ha ngô bị gãy đổ; 01 ao cá bị vỡ; đường quốc lộ bị sạt lở 02 điểm, đường tỉnh bị sạt lở 06 điểm....); thiệt hại ước tính 1,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, thiên tai đã gây thiệt hại: Làm 03 người chết, 01 người bị thương; gây thiệt hại đổ sập, tốc mái 1.010 nhà (trong đó 24 nhà đổ sập hoàn toàn); làm chết 2.792 con gia súc; thiệt hại và ảnh hưởng 177 ha lúa và trên 1.500 ha rau màu, cây ăn quả, dược liệu; thiệt hại trên 2.600 ha cây lâm nghiệp và 7.200 ha cây thảo quả; gây sạt lở, sụt, lún nhiều đoạn trên các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn với khối lượng trên 100.000m. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2016 trên 117 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp:

Sáu tháng đầu năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn (thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến khai thác vận chuyển quặng của các doanh nghiệp khai thác; giá một số mặt hàng như quặng sắt, phôi thép và thép thành phẩm trên thế giới giảm mạnh; thị trường tiêu thụ khó khăn hơn,...) nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì ổn định, tăng khá so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 6 ước đạt 1.769,7 tỷ đồng, lũy kế 9.592 tỷ đồng, đạt 50% KH, tăng 17,4% so CK.Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK như: Quặng sắt (tăng gấp 4,9 lần); Phân DAP (tăng gấp 2,4 lần); Phôi thép (tăng 39,9%); Điện thương phẩm (tăng 18,8%); Tinh quặng đồng (tăng 12,2%); Quặng Apatit các loại (tăng 10,4%); Photpho vàng (tăng 10,4%);...

Tình hình tiêu thụ sản phẩm: Một số sản phẩm tiêu thụ tốt, giá bán ổn định như: Quặng Apatit, Phôi thép, Đồng Katốt, Phân bón NPK, Phốt pho vàng, Gạch xây dựng,... Tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm khai thác tiêu thụ chậm như: Sắt, DAP, supe lân, quặng sắt Manhêtít,... dẫn đến giá trị hàng tồn kho lũy kế tương đối lớn 1.531 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).

Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Được quan tâm chỉ đạo, phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Một số sản phẩm như: hàng thêu, dệt may thổ cẩm, rượu đặc sản, gạo Sén Cù, tương ớt Mường Khương,... đã và đang khẳng định được vị trí trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Đến nay, toàn tỉnh có 7.572 cơ sở sản xuất TTCN, thu hút trên 15,2 nghìn lao động. Các cơ sở sản xuất đều tăng về số lượng và quy mô sản xuất, sản phẩm phong phú, chất lượng tốt, đứng vững trên thị trường như thổ cẩm, rượu đặc sản, đồ rèn đúc, lâm sản, xay xát lương thực thực phẩm.... Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 6 ước đạt 120,6 tỷ đồng, lũy kế 723,6 tỷ đồng, đạt 55% KH, tăng 6,3% so với CK.

b. Xây dựng cơ bản:

Công tác XDCB được đẩy mạnh; tập trung xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh; đôn đốc tiến độ thực hiện các nguồn vốn đã giao kế hoạch năm 2016 và đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (Nhà văn hóa trung tậm, Bảo tảng tỉnh, Sân vận động, Nhà trưng bày ngoài trời...); tích cực thực hiện, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm có ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh như: Sân bay Lào Cai; Đường nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Sa Pa; Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa; Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai...

Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là: 4.344 tỷ đồng; Khối lượng hoàn thành đến tháng 6 năm 2016 ước đạt 4.296 tỷ đồng, bằng 99% KH, tăng 3% so CK năm 2014; Giá trị thanh toán đến tháng 6 năm 2016 ước đạt 4.253 tỷ đồng, bằng 97,9% KH, tăng 9% so CK. Các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016 đảm bảo tiến độ, không có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo đến 31/12/2016 sẽ hoàn thành giải ngân.

 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tổng vốn giao tính đến nay là 3.433 tỷ đồng, tăng 14% so CK; Giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 1.779 tỷ đồng, bằng 52% KH, giảm 5,7% so CK; Giá trị giải ngân ước đạt 1.750 tỷ đồng, bằng 52% KH, giảm 2% so CK.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại nội địa ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý,... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6 ước đạt 1.843,1 tỷ đồng, lũy kế 7.440 tỷ đồng, bằng 44,3% KH, tăng 2,2% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Sáu tháng đầu năm 2016 hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, giảm sút, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: gạo, đường, cao su không xuất khẩu được; hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa thường xuyên bị gián đoạn...; trong khi đó hoạt động nhập khẩu lại tăng cao với các mặt hàng như phân bón, hợp kim Fero. Giá trị hàng hóa XNK tháng 6 đạt 131,2 triệu USD, tăng 8% so tháng trước; lũy kế 6 tháng đạt 698 triệu USD, bằng 27,9% KH, bằng 74,8% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 48,6 triệu USD, lũy kế 241,4 triệu USD, bằng 40,2% KH, bằng 89,2% so CK; nhập khẩu đạt 45,8 triệu USD, lũy kế 276 triệu USD, bằng 27,6% KH, bằng 58,5% so CK, giá trị hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu 180,6 triệu USD, bằng 54,8% KH, bằng so CK.

Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực. Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung kiểm tra về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ,a vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu như: pháo nổ, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi kích động bạo lực, quần áo, giày dép, gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, thực phẩm đông lạnh,… qua biên giới. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 118 vụ, lũy kế 727 vụ; phát hiện và xử lý 65 vụ, lũy kế 240 vụ; tổng giá trị xử lý 216 triệu đồng, lũy kế 2.233 triệu đồng.

b. Du lịch: Với việc thường xuyên duy trì các hoạt động xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng của tỉnh; tổ chức các chương trình du lịch gắn với các Di sản văn hóa trên địa bàn; tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động từ tháng 02/2016, cùng với các kỳ nghỉ Lễ dài ngày, giao thông đi lại thuận tiện ... đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai. Tháng 6, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 247 nghìn lượt, lũy kế 1.320 nghìn lượt, đạt 53,9% KH, tăng 24,2% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 492 tỷ đồng, lũy kế 3.033 tỷ đồng, đạt 52% KH, tăng 28% so CK.

c. Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 180 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 1.267 trạm thu phát sóng di động, tăng 122 trạm so CK. Tổng số số thuê bao điện thoại ước đạt 682.814 thuê bao, tăng 13,9% so CK; trong đó: số thuê bao cố định đạt 18.628 thuê bao (giảm 49,4%), số thuê bao di động đạt 664.186 thuê bao (tăng 18,3%); thuê bao Internet băng thông rộng đạt 60.304 thuê bao (giảm 13% do giảm số lượng thuê bao ảo). Tổng doanh thu viễn thông 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 363 tỷ đồng, tăng 9% so CK.

d. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 6, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 158,3 tỷ đồng, lũy kế 914,3 tỷ đồng, tăng 21,5% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 550,8 nghìn lượt khách, lũy kế 3.331,62 nghìn lượt, tăng 28,8% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 38,1 tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng trước, trung bình 6 tháng đầu năm bằng 307% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 441,1 nghìn tấn, lũy kế 2.614,2 nghìn tấn, tăng 3,2% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 98,6 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 6 ước đạt 420 tỷ đồng; lũy kế hết tháng 6 đạt 2.455 tỷ đồng bằng 44,6% DT giao (bằng 39,6% dự toán phấn đấu) và bằng 104,7% so CK (thu thuế phí 1.420 tỷ đồng bằng 50,4%DT giao, tăng 10% so CK, thu XNK 604 tỷ đồng bằng 37,7% DT giao giảm 14,8% so CK, thu từ đất 344 tỷ đồng bằng 68,9% DT giao, 24,8% so CK) . Tổng thu NS địa phương 6.340 tỷ đồng băng 68,4 DT giao, tăng 9,4 so CK, tổng chi NSĐP 4.783 tỷ đồng, bằng 51,6 DT giao, tăng 1,1% so CK.

b. Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tập trung huy động vốn trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của tỉnh. Tính đến ngày 30/6/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 37.950 tỷ đồng, tăng 534 tỷ đồng so với tuần trước; tăng 4.477 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tổng dư nợ 36.172  tỷ đồng, tăng 426 tỷ đồng so với tuần trước; tăng 4.262 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tỷ lệ nợ xấu 0,61%.

c. Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 2,3% so CK; bình quân cùng kỳ tăng 1,39%. Các nhóm có chỉ số tăng như: Nhóm giao thông tăng 2,53%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,16%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,03%; Nhóm văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,03%. CPI tháng 6 tăng do các nguyên nhân: Trong tháng, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2 đợt; giá thịt lợn và giá rau xanh tăng; mặt khác, thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng điện, nước sinh hoạt tăng cao làm giá bình quân của hai mặt hàng này tăng;… Nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,1%.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016: Đã tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 150 doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tham gia; Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2016 với sự tham gia của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, học giả, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các Hội nghị trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các tập đoàn theo chuyên đề, nhằm trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư cũng như khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thu hút hơn nữa các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

a. Thu hút đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 2.467 tỷ đồng; không có dự án FDI được cấp chứng nhận mới. Thu hồi 05 dự án đầu tư trên địa bàn chủ yếu do dự án chậm triển khai, triển khai không đúng cam kết trong chứng nhận đầu tư được cấp.

b. Phát triển các thành phần kinh tế : Tháng 6 (tính đến ngày 15/6/2016), cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 27 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 84,3 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 198 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.207,8 tỷ đồng; thông báo giải thể 02 doanh nghiệp, lũy kế 32 đơn vị.

Triển khai thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đã tiến hành các bước để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chè Phong Hải và Công ty TNHH MTV Chè Thanh Bình trong năm 2016 theo phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước; đồng thời xây dựng phương án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phê duyệt lại điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do địa phương quản lý.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Hệ thống, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, phát triển: Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 667 trường mầm non và phổ thông, 189.479 học sinh (giảm 11 trường, tăng 6.254 học sinh so với năm học trước). Phổ cập giáo dục MNTE 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học-chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở các địa phương; tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS tăng (từ 90,05% năm 2014 lên 91,05% năm 2015); tỷ lệ huy động trẻ em từ 3-4 tuổi ra lớp đạt 94%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9% (vượt 0,1% so với Đề án). Số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tăng, toàn tỉnh có 301/657 trường chuẩn quốc gia (đạt 45,8%), tăng 46 trường so với năm học 2014-2015.

Công tác giáo dục toàn diện được đẩy mạnh: Tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nhiều mô hình giáo dục, mô hình quản lý giáo dục tiên tiến được xây dựng và thực hiện ở các huyện, TP như: “Trường học gắn với thực tiễn”, trường học“Nông trường, nông trại”, trường học “Du lịch, sinh thái”, trường học “Đa văn hóa”,… góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới quản lý, phương pháp giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Chất lượng giáo dục đã có bước tiến bộ vững chắc và rõ nét: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT và GDTX hằng năm đều tăng, năm học 2015-2016 đạt 70,4% (đạt mục tiêu đề án số 11); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đạt 92,4% (cao hơn trung bình toàn quốc 1%); tỷ lệ đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng chiếm 35,7%; kết quả tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2016 cao hơn so với năm học trước.

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước nâng cao chất lượng, căn bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Cơ sở vật chất trường, lớp học và thiết bị dạy học đã được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2016 tại tỉnh Lào Cai đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tăng cường. Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện thời sự trong tỉnh: Việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016); các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân; hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho người nghèo tại các địa phương; kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947–05/3/2016); kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016); kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch); kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2016);...

Công tác cung cấp thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Các thư viện trên toàn tỉnh cấp mới 193 thẻ bạn đọc, lũy kế 2.350 thẻ, đạt 57,3% KH.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức các lớp phong trào thể thao hè tại trung tâm và các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trong tháng, tổ chức thành công 02 giải thể thao: Giải khiêu vũ thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2016 và giải Vô địch bóng bàn tỉnh Lào Cai, Cúp VinaApaco năm 2016. Thể thao thành tích cao: Duy trì thường xuyên và ổn định công tác huấn luyện các VĐV bán tập trung và VĐV tập trung của 10 lớp năng khiếu. Trong tháng, các đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu đạt được 01 HCB và 03 HCĐ; lũy kế từ đầu năm đến nay, đã tham gia thi đấu 07 giải khu vực và toàn quốc, giành 24 huy chương các loại.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người. Từ đầu năm đến nay, xuất hiện 04 ổ dịch quai bị tại xã Gia Phú (Bảo Thắng), các xã Nậm Chày, Văn Sơn, Nậm Mả (Văn Bàn), xã Trung Chải (Sa Pa); 01 ổ dịch thủy đậu tại xã Gia Phú (Bảo Thắng), đã được phát hiện và kiểm soát kịp thời, các ca mắc đều được điều trị ổn định, không có trường hợp tử vong, hiện không còn trường hợp mắc mới. Một số bệnh truyền nhiễm khác như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đều đang được giám sát và khống chế. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm: Sốt xuất huyết, bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh do vi rút Zika theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

Công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra cơ sở thực phẩm có 5.013/5.662 cơ sở đạt TCVS, chiếm 88,5%; xử lý hành chính 102 cơ sở, cảnh cáo 02 cơ sở, đóng cửa 01 cơ sở. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm cấp tỉnh năm 2016 với chủ đề: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”; giám sát đảm bảo ATTP mùa Lễ hội đầu năm và phục vụ đại biểu tham dự Lễ khánh thành công trình cáp treo Fansipan, Giải đua xe đạp quốc tế vượt núi cúp Ô Quý Hồ, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và Lễ hội du lịch mùa hè tỉnh Lào Cai năm 2016,.... Trong tháng, xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Gia Phú (Bảo Thắng), làm 10 người mắc. Lũy kế từ đầu năm, xảy ra 03 vụ ngộ độc, làm 21 người mắc, không có trường hợp tử vong.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.310 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 6.420 trẻ, đạt 45,1% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh cao, bình quân đạt 136,9%, trong đó tại bệnh viện đạt 139,6%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 103%.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Ước 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 5.830 lao động, đạt 50,7% KH, tăng 8% so CK; đào tạo nghề được 4.860 người, đạt 35,2% KH, giảm 8,4% so CK.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng: Trong 6 tháng đầu năm, số hộ nghèo trên địa bàn ước giảm 3.446 hộ; tỷ lệ giảm là 2,2%, đạt 44% KH, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 32,1%. Triển khai có hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020; trong đó, tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân của NCC; tặng quà các gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4; chuẩn bị các nội dung hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ; điều dưỡng cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh; giải quyết chế độ, chính sách cho những người bị chất độc gia cam; tiến hành cấp phát 303,4 tấn gạo cho 2.662 hộ trong dịp Tết Nguyên đán và 148,1 tấn gạo cho 2.243 hộ trong dịp giáp hạt; chú trọng công tác rà soát các đối tượng là người già, cô đơn và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa để đưa vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

Về tham gia bảo hiểm xã hội trong các thành phần kinh tế, đến tháng 6/2016 trên địa bàn tỉnh có 57.952 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.400 người (2,5%) so CK; 1.176 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 182 người (18,3%) so CK; 676.722 người tham gia bảo hiểm y tế tăng 35.886 người (5,6%) so CK; 49.157 người tham gia BHTN, tăng 1.473 người (3,1%) so CK. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng là 541.757 triệu đồng, lũy kế là: 541.757 triệu đồng, tăng 33.540 triệu đồng (6,6%) so với CK, đạt 44,8% KH; Tổng số nợ BHXH, BHYT tính đến 15/6/2016 là: 103.499 triệu đồng, tăng 22.724 triệu đồng so CK.

5. Hoạt động khoa học – công nghệ

Triển khai 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 07 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, 01 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi, 01 dự án thuộc chương trình nguồn gen. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt, đồng thời đôn đốc chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án giao nộp sản phẩm khoa học của dự án đã được nghiệm thu để tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng. Tăng cường công tác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường, kiểm định phương tiện.

III. Tài nguyên và môi trường

Công tác đo đạc bản đồ, thẩm định đánh giá chất lượng các công trình đo đạc địa chính phục vụ xây dựng các dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố; rà soát bổ sung lập báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở cả 3 cấp tỉnh huyện xã đạt 100% KH giao; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân.

Công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được đẩy mạnh; thường xuyên kiểm tra, thị sát nắm tình hình và kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép như vùng quặng vàng gốc Tả Phời, các khu vực có quặng Apatit và hoạt động khai thác cát xây dựng trái phép trên sông Hồng. Công tác bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải TP Lào Cai được thực hiện tốt; tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải TP Lào Cai và nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã được triển khai lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chính quyền các cấp đã chủ động hơn trong phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra;…

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2016 đủ 100% đảm bảo chỉ tiêu số lượng, chất lượng.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ, thời gian diễn ra các sự văn hóa, chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm hành chính xảy ra trong tháng 6/2016 tiếp tục có diễn biến khá phức tạp, đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, mua bán, vận chuyển ma túy, chống người thi hành công vụ ...; lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn khá cao (trong tháng phát hiện 852 người, giảm 141 người so tháng 5), phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn xảy ra (23 người) ... Trong tháng 6, đã xảy ra 102 vụ phạm pháp, giảm 10 vụ so tháng trước; tai tệ nạn đã làm chết 34 người, tăng 07 người so tháng trước, bị thương 21 người, tăng 09 người so tháng trước. Cơ quan chức năng đã khởi tố 42 vụ án để điều tra, xác minh, tăng 11 vụ so tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm xảy ra các vụ việc như sau: Phát hiện 4.801 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, tăng 3.839 trường hợp so CK; 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 248 trường hợp nạn nhân mua bán người và công dân Việt Nam nhập cảnh, cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc; xảy ra 635 vụ việc phạm pháp, vi phạm hành chính được phát hiện và điều tra xử lý, tăng 81 vụ so CK. Tai tệ nạn xảy ra 92 vụ vụ giảm 02 vụ so CK (gồm: Tai nạn rủi ro 43 vụ, tự tử 29, tại nạn lao động 05 vụ, cháy nhà, cháy chợ 11 vụ), làm 58 người chết, thiệt hại tài sản giá trị 1,7 tỷ đồng. Các vụ việc trong 6 tháng đầu năm 2016 làm chết 164 người, bị thương 133 người (gồm cả do tai nạn giao thông); cơ quan chức năng khởi tố 211 vụ án để điều tra.

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân có chuyển biến tích cực. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, tăng 05 vụ so tháng 5, làm 10 người chết, 14 người bị thương; lũy kế 6 tháng xảy ra 79 vụ, giảm 07 vụ (8%) so CK làm chết 43 người, tăng 04 người (10%) so CK, bị thương 80 người, giảm 16 người (giảm 17%) so CK. Xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với 1.694 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.443,3 triệu đồng, tước 120 giấy phép lái xe, tạm giữ 139 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các vùng, lãnh thổ, tổ chức quốc tế,... mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc Văn phòng Tư vấn quản lý Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai (KOICA) về kế hoạch triển khai Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017; Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị tỉnh trưởng GMS, Hội chợ Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ hàng XNK Côn Minh lần thứ 24 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; dự và  bài phát biểu tại Hội thảo cấp khu vực về cấn đề Phát triển dựa vào cộng đồng (CDD) do Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Sa Pa;  làm việc với đoàn công tác của Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Vòng tay thái bình (PALs/Mỹ)...

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý.

Duy trì và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,83%; chất lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đạt chất lượng tốt. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, luân chuyển cán bộ, rà soát quy hoạch cán bộ ngành, địa phương. 6 tháng đầu năm đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của 14 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (còn lại 06 cơ quan, đơn vị chưa kiện toàn); sắp xếp thống nhất lại 13 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng, đã triển khai thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính; 39 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 41 đơn vị và 69 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, y tế và tài chính. Thực hiện đón tiếp 303 lượt = 436 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng); tiếp nhận 76 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo; trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 38 đơn (31 đơn khiếu nại; 07 đơn tố cáo). Kết quả: Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 23 đơn, số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 13 đơn; giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 03 đơn; các vụ việc đều được xem xét, giải quyết đúng quy định.

Đánh giá chung:

Sáu tháng đầu năm 2016, nhìn chung các cấp, các ngành đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) ước đạt 10,13%, cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 103.844 tấn (tăng 3,4% so CK); công tác phòng chống thiên tai và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả, giảm đáng kể thiệt hại cho nhân dân; cây trồng vụ Xuân được chăm sóc, bảo vệ tốt, tiến độ làm đất gieo cấy lúa Mùa sớm vùng cao được triển khai đảm bảo đúng khung thời vụ; đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi (thịt, cá, trứng...) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác vệ sinh ATTP được tăng cường; chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp tăng khá (tăng 23,2% so CK), đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 35,2% so CK); hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 2,2% so CK); du lịch phát triển khá cao (tổng lượt khách tăng 24,2% so CK, doanh thu du lịch tăng 28% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa (tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 21,5% so CK; đặc biệt doanh thu vận chuyển hành khách tăng gấp 3 lần so CK); thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá (tổng thu NSNN trên địa bàn tăng 4,7% so CK; tổng nguồn vốn huy động và dự nợ tín dung tăng trên 13% so với 31/12/2015);... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Xuất hiện nhiều dạng thời tiết cực đoan (đầu năm rét đậm, rét hại; giữa năm nắng nóng, khô hạn kéo dài, mưa lớn trên diện rộng, dông lốc, sạt lở đất,...) ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và đời sống của nhân dân; ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 117 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp giá bán thấp, sản lượng tồn kho lớn (Quặng sắt, DAP, Manhêtít, Supe lân,...). Xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định, gặp nhiều khó khăn, giảm sút. Tiến độ làm đường giao thông thuộc Chương trình xây dựng thôn mới tiến độ chưa đạt  yêu cầu; trồng rừng tăng hơn cùng kỳ những đạt thấp so kế hoạch (bằng 18,6% KH); thu ngân sách tăng so cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp so chỉ tiêu phấn đấu (bằng 39,6%). Vẫn còn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ..; tai nạn giao thông, tình hình tội phạm và các vụ việc phạm pháp, vi phạm hành chính xảy ra và tiếp tục diễn biến phức tạp.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý II còn tồn đọng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong Chương trình công tác của UBND tỉnh; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các cây trồng vụ Xuân; triển khai sản xuất vụ Mùa đúng thời vụ; chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu hại đối với diện tích đã gieo cấy; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả. Đảm bảo cung ứng đủ số lượng, chủng loại giống cây trồng vật nuôi, thủy sản cho nhân dân. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hạn chế tối đa tình trạng buôn bán, sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng kỳ I/2016 và tiêm phòng bổ sung trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai giai đoạn 2015 -2020.

- Các huyện, thành phố và ngành nông nghiệp chuẩn bị đủ vật tư, cây giống, rà soát đất đai, xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2016. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy an toàn, tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; chỉ đạo các khu rừng đặc dụng thực hiện tốt công tác Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Lào Cai đến năm 2020.

- Đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí của 11 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2016; xây dựng nội dung chuyên đề và tổ chức tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới năm 2016 cho đối tượng tại các xã, thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nắm bắt chặt chẽ tình hình di biến động dân cư trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa và gia cố kịp thời các công trình kênh mương thủy lợi trước mùa nước lũ; phòng chống lụt bão, di chuyển các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét;... Thường xuyên cảnh báo thiên tai và tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư; rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành.

Hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Hoàn tất thủ tục đấu thầu, giải ngân, thanh toán 100% KH vốn 2016 đã giao. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để khởi công các dự án nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như Cảng hàng không Lào Cai, đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (Km100-Km111)... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các hạng mục cần thiết các dự án chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (Nhà văn hóa trung tâm, Sân vận động giai đoạn 1, Nhà bảo tàng, Trung tâm trưng bày ngoài trời; Trụ sở làm việc và đào tạo huấn luyện thể thao của Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh) để đưa các công trình vào hoạt động trước tháng 10 năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện các dự án về quy hoạch, đô thị và phát triển du lịch Sa Pa; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, du lịch Sa Pa nhất là từ các nhà đầu tư lớn. Làm việc với Tập đoàn Sun Group sớm hoàn thành các hạng mục công trình, khu dịch vụ cáp treo Fanxipăng, đẩy nhanh tiến độ khởi công Dự án khách sạn Accor; khu vui chơi giải trí tại thành phố Lào Cai, Dự án đầu tư xây dựng 2.000 -3.000 phòng khách sạn 3 - 4 sao tại Sa Pa; quy hoạch thiết kế khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên để sớm di chuyển trụ sở Vườn quốc gia và đấu tư các hạng mục phục vụ du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; đặc biệt là Dự án Phát triển đô thị, dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); tích cực vận động các tổ chức quốc tế (ADB, WB, JICA, KOICA...) tài trợ các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký hiệp định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án.

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa mất vệ sinh ATTP; kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu nông sản, hải sản tươi sống.

Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch, không để ùn tắc, thiếu điểm dừng, đỗ xe... Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; hoàn thiện kế hoạch và tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2017 tại Lào Cai.

4. Tài chính, tín dụng

Thực hiện tăng thu NSNN, chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, hoạt động khoáng sản, hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế, đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh, thu từ các cơ sở trong khu công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng đến tăng trưởng cho vay, duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án hiệu quả; đẩy mạnh công tác huy động vốn trên địa bàn. Tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn, rà soát, phân loại các khoản nợ vay, tích cực xử lý nợ xấu; tiếp tục chủ động tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 và xét tuyển cao đẳng, đại học. Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học mới 2016 – 2017 (về cơ sở vật chất trường lớp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; thống kê nắm bắt tình hình học sinh các cấp và trẻ em đủ tuổi vào lớp 1; trẻ mầm non vào lớp mẫu giáo...)

2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7); Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7);... và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh từ nay đến hết năm 2016.

- Triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện diễn ra tại tỉnh Lào Cai trong 6 tháng cuối năm 2016 (Ngày Văn hóa thể thao du lịch Tây Bắc; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2016; Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36); chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tỉnh Lào Cai tham gia Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp tại Cần Thơ (9/2016).

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai; tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến; đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh.

4. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai mùa mưa lũ năm 2016. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016).

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2016; đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Hà, Bát Xát.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền thành lập Nhà nước Mông; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông trong cộng đồng; thắt chặt trật tự an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông; quản lý các phương tiện vận tải trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết  đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới và xử lý chất thải khu công nghiệp;... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Aquitaine – Cộng hòa Pháp; thiết lập quan hệ hợp tác vùng, lãnh thổ mới với Nhật Bản (phát triển du lịch) và Hàn Quốc (xây dựng nông thôn mới). Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận, để thúc đẩy cùng nhau phát triển. Phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế theo lộ trình (WTO) được Chính phủ cam kết và theo Chương trình hành động số 130-Ctr/TU ngày 23/8/2013 của Tỉnh ủy.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện Đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị; Đề án xây dựng vị trí việc làm và mô tả công việc; Đề án tinh giản biên chế; sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý dự án XDCB; rà soát, xây dựng Qui chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và hướng dẫn xây dựng Qui chế làm việc của HĐND-UBND huyện, xã.

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh. Triển khai hợp tác với VNPT về việc triển khai thí điểm bộ phần mềm chính quyền điện tử của VNPT tại tỉnh Lào Cai./.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 15442
  • Trong tuần: 201,108
  • Tất cả: 28,965,831
Đăng nhập