Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt: Trong tháng 5 thời tiết mưa nhiều, đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ Xuân - Hè; các địa phương tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, ngăn chăn kịp thời sâu gây sâu bệnh gây hại. Tình hình tiến độ một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh như sau:

- Lúa Xuân: Gieo trồng được 10.090 ha, bằng 100,8% KH và 102,1% so CK; Lúa Mùa: Hiện nay các địa phương đang tiến hành làm đất, cày ải; trong tháng làm đất được 5.945 ha, lũy kế 6.165 ha, bằng 30% KH; gieo mạ được 285 tấn, cấy lúa Mùa sớm vùng cao được 738 ha. Chuẩn bị đảm bảo đủ giống cho nhu cầu gieo trồng vụ Mùa 920 tấn lúa.

- Ngô Xuân+ ngô Chính vụ: Trong tháng trồng được 6.351 ha; kết thúc thời vụ gieo trồng đạt 24.946 ha (gồm: 11.504 ha ngô Xuân và 13.442 ha ngô Chính vụ), bằng 69,3% KH và 104,1% so CK.

- Đậu tương Xuân: Trong tháng trồng được 50 ha; kết thúc trồng đậu tương Xuân được 1.756 ha, bằng 35,5% KH và 97,9% so CK.

- Cây Chè: Sản lượng thu hoạch 5 tháng đầu năm ước 3.911 tấn, bằng 110,9% so cùng kỳ, giá thu mua chè tươi bình quân của các Công ty từ 6.300 đến 6.500 đồng/kg (cao hơn cùng kỳ từ 800-1.000 đồng/kg). Nhân dân bắt đầu làm đất được 27,2 ha tại huyện Bảo Thắng.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trên cây lúa xuất hiện sâu bệnh gây hại, tổng diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh trong tháng 5 là 1.761 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp diệt trừ diện tích đã nhiễm sâu hại; đến hết tháng 5 diện tích lúa nhiễm sâu bệnh còn gần 500 ha, hiện tiếp tục được nhân dân tích cực diệt trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng đến năng suất.

b) Chăn nuôi: Trong tháng không phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác phòng chống dịch bệnh được tích cực thực hiện; triển khai tiêm phòng kỳ I/2016 cho đàn gia súc, gia cầm được 312,6 nghìn liều vắc-xin các loại, lũy kế 694,6 nghìn liều, đạt 43% KH kỳ I/2016. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh, đảm bảo cung ứng giống cho nhu cầu trong tỉnh, một phần cung ứng ra ngoài tỉnh; 05 tháng tổng số lượng cá bột sản xuất đạt 9,5 triệu con; số lượng con giống sản xuất và ương nuôi 5,5 triệu con, đạt 102% KH, xuất bán 03 triệu con, đạt 56% KH.

c) Lâm nghiệp:

Công tác chuẩn bị cây giống đảm bảo đủ kế hoạch trồng rừng 2016 (hiện có 22,65 triệu cây giống các loại, 22,17 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan ta, sa mộc,...). Trong tháng, rà soát đất trồng rừng được 674,5 ha, lũy kế 5.792 ha, bằng 81% KH và 119,2% so CK; trồng mới được 319,9 ha, lũy kế 1.133,1 ha (gồm: rừng sản xuất 1.121,1 ha; rừng phòng hộ, đặc dụng 12 ha), bằng 15,8% KH và 163,3% so CK.

Đầu tháng 5, do thời tiết khô hạn kéo dài nên đã xảy ra 03 vụ cháy rừng, thiệt hại 5,46 ha rừng tự nhiên. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 20 vụ cháy rừng (tăng 08 vụ so CK), thiệt hại 52,31 ha rừng (tăng 39,8 ha so CK), trong đó gồm 36,11 ha rừng tự nhiên và 16,2 ha rừng trồng.

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản được tăng cường. Trong tháng, phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 128 vụ, giảm 19 vụ (12,9%) so CK.

d) Phát triển nông thôn:

Đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới” đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, Thôn kiểu mẫu” đối với các xã đạt chuẩn NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; đến nay đã có 9/9 huyện, thành phố đăng ký, gồm: 196 thôn, trong đó có 30 thôn kiểu mẫu, 166 thôn nông thôn mới.

Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn đã được các cấp uỷ Đảng, cính quyền quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là vai trò chỉ đạo cụ thể của các xã, thôn bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là khâu khai thác và vận chuyển vật liệu, nhưng 9/9 huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong tháng, toàn tỉnh thi công được 37,09 km, gồm: 19,63 km bê tông xi măng (BTXM), 11,87 cấp phối, 5,6km mở mới, tăng 30 km so với tháng 4. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh thực hiện được 213 km (tăng 50,9 km so CK), gồm: 91,4 km BTXM; 74,3 km rải cấp phối; 47,3 km mở mới.

Công tác cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn được các địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia, trong tháng làm mới 301 nhà tiêu hợp vệ sinh, lũy kế 1.451 nhà (tăng 130 nhà so với tháng 4); 756 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, lũy kế 2.812 chuồng trại; thành lập 20 mô hình nhà sạch (tăng 6 nhà so với tháng 4), lũy kế 140 mô hình, đào 591 hố rác hộ gia đình, (tăng 67 hố so với tháng 4), lũy kế  6.371 hố rác.

Tình hình biến động dân cư: Trong tháng, di cư đi 04 hộ 20 khẩu (Mường Khương 01 hộ 04 khẩu; Bát Xát 03 hộ 16 khẩu); hồi cư 01 hộ 03 khẩu (từ Đắc Nông về Văn Bàn). Luỹ kế từ đầu năm: Di cư đi 06 hộ 33 khẩu; hồi cư 02 hộ 10 khẩu.

đ) Tình hình thiên tai: Từ cuối tháng 4 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra nhiều đợt mưa to, dông lốc, gió giật mạnh trên địa bàn toàn tỉnh gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu. Trong tháng 5, do sét đánh đã làm chết 02 con trâu tại huyện Bắc Hà, gây thiệt hại nặng cho Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Bảo Yên. Tổng thiệt hại do thiên tai từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5/2016 ước tính trên 15 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp: Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) tháng 5 ước đạt 1.609,7 tỷ đồng, lũy kế 7.822,3 tỷ đồng, đạt 40,8% KH, tăng 23,2% so CK. Sản lượng một số sản phẩm tăng so CK như: Quặng sắt (tăng gấp 3,9 lần); Phân DAP (tăng gấp 2,4 lần); Thức ăn gia súc DCP (tăng 88%); Axit sunfuric (tăng 59,3%); Phôi thép (tăng 55%); Cao lanh (tăng 31,7%); Điện thương phẩm (tăng 26,9%). Tình hình tiêu thụ sản phẩm của số sản phẩm khá tốt, giá bán ổn định như: Quặng Apatit, Phôi thép, Đồng Katốt, Phân bón NPK, Phốt pho vàng, Phụ gia thức ăn gia súc DCP, Gạch xây dựng,... Tuy nhiên do số lượng tồn kho lũy kế từ trước lớn nên giá trị tồn kho đến thời điểm hiện tại vẫn tương đối lớn 1.531 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010, tương đương với giá trị sản xuất của 01 tháng) như: Quặng sắt, DAP, Manhêtít,...

b) Xây dựng cơ bản:

Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thanh quyết toán các công trình hoàn thành; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công các công trình; phấn đấu giải ngân hết các nguồn vốn thuộc Kế hoạch năm 2015 theo quy định. Giá trị khối lượng đầu tư XDCB đạt 4.278,9 tỷ đồng, đạt 98,5% KH, tăng 3,5% so CK; giá trị thanh toán đạt 4.196,3 tỷ đồng, đạt 96,6% KH, tăng 9,6% so CK.

Năm 2016, tổng kế hoạch vốn giao tính đến ngày 31/5/2016 đạt 3.433,02 tỷ đồng, tăng 46% so CK; giá trị thanh toán đạt 1.451,7 tỷ đồng, đạt 42,3% KH, giảm 3% so CK.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại nội địa: Hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 1.278,1 tỷ đồng, lũy kế 5.596,6 tỷ đồng, bằng 33,3% KH, bằng 92,5% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục khó khăn, giảm sút so cùng kỳ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 5 ước đạt 121,1 triệu USD, lũy kế 566,8 triệu USD, bằng 22,7% KH, bằng 86,1% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 45,5 triệu USD, lũy kế 192,8 triệu USD, bằng 32,1% KH, bằng 84,7% so CK; nhập khẩu đạt 40 triệu USD, lũy kế 230,2 triệu USD, bằng 23% KH, bằng 58,9% so CK. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Phốt pho vàng, gạo, giày dép các loại, nông sản; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Phân bón, Ferro, năng lượng điện, than cốc, máy móc thiết bị, hóa chất.

Quản lý thị trường: Các cơ quan chuyên môn, tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa du lịch; triển khai các kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động trong sản xuất nông nghiệp (kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y), trong lĩnh vực du lịch (kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch) và quản lý thị trường (kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; hoạt động kinh doanh đa cấp). Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 137 vụ, lũy kế 609 vụ; tiến hành xử lý 62 vụ vi phạm các quy định, lũy kế 175 vụ; tổng giá trị xử lý lũy kế 1.079,9 triệu đồng.

b) Du lịch: Trong tháng, tại huyện Sa Pa diễn ra Tuần du lịch Sa Pa và Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2016 đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai. Tổng số khách du lịch đến Lào Cai tháng 5 ước đạt 236,9 nghìn lượt, lũy kế 1.073,7 nghìn lượt, đạt 43,8% KH, tăng 24,5% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 543 tỷ đồng, lũy kế 2.469,9 tỷ đồng, đạt 42,4% KH, tăng 28,5% so CK.

c) Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, tin học tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý trên địa bàn và phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Số thuê bao điện thoại ước đạt 616,845 nghìn thuê bao, tăng 9,97% so CK. Trong đó số thuê bao cố định đạt 36,675 nghìn thuê bao, giảm 18,45% so CK; số thuê bao di động đạt 580,17 nghìn thuê bao, tăng 10,96% so CK. Tổng doanh thu viễn thông ước đạt 85 tỷ đồng, tăng 4,2% so CK.

d) Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 5, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 162,6 tỷ đồng, lũy kế 764,8 tỷ đồng, tăng 22,1% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 609,4 nghìn lượt khách, lũy kế 2.864,8 nghìn lượt, tăng 32,2% so CK, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 45 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước; vận tải hàng hoá ước đạt 440 nghìn tấn, lũy kế 2.176,2 nghìn tấn, tăng 3,2% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 98,4 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thu NSNN trên địa bàn tháng 5 ước đạt 455 tỷ đồng, lũy kế 2.010 tỷ đồng, bằng 36,5% dự toán (32,4% dự toán phấn đấu), tăng 3,3% so CK, trong đó: thu nội địa 319 tỷ đồng, lũy kế 1.489 tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán, tăng 11% so CK; thu từ hoạt động XNK 120 tỷ đồng, lũy kế 450 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán, bằng 78,1% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.908 tỷ đồng, lũy kế 5.118 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 4,2% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương 813 tỷ đồng, lũy kế 3.570 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán, bằng 93% so CK.

b) Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tập trung huy động vốn trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến ngày 20/5/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.566 tỷ đồng, tăng 3.094 tỷ đồng (9,2%) so với 31/12/2015; tổng dư nợ ước đạt 34.891 tỷ đồng, tăng 2.982 tỷ đồng (9,3%) so với 31/12/2015; tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn 0,66%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,52% so với tháng trước, tăng 1,93% so CK; so với tháng 12 năm 2015 tăng 1,83%, bình quân cùng kỳ tăng 1,04%. CPI tháng 5 tăng do các nguyên nhân chủ yếu là: giá xăng dầu trong tháng được điều chỉnh tăng; giá các mặt hàng thiết yếu (điện, nước, gas, dầu hỏa, vật liệu xây dựng) tăng.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Trong tháng, tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2016 với sự tham gia của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

a) Thu hút đầu tư: Trong tháng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 162,3 tỷ đồng, lũy kế 13 dự án với tổng vốn đăng ký  2.467 tỷ đồng.

b)Phát triển doanh nghiệp: Tháng 5, cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 50 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 223,1 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 170 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.118,7 tỷ đồng; thông báo giải thể 04 doanh nghiệp, lũy kế 24 đơn vị.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục: Trong tháng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm học và tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015-2016; tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Tập trung tuyên truyền, phản ánh thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của địa phương, phản ánh hoạt động sản xuất của nhân dân các địa phương; tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em; phản ánh các đầy đủ các tin tức trong, ngoài nước; hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đoàn thể tại địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Công tác cung cấp thông tin cho nhân dân được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Các thư viện trên toàn tỉnh cấp mới 636 thẻ bạn đọc, lũy kế 2.157 thẻ, đạt 52,6% KH.

Hoạt động thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Tổ chức thành công 02 giải thể thao: Giải Cầu lông gia đình tỉnh thu hút 98 vận động viên đến từ 7 đơn vị tham dự và Giải vô địch cầu lông tỉnh với 70 vận động viên thuộc 6 đoàn đến từ các CLB. Thể thao thành tích cao được duy trì thường xuyên công tác huấn luyện các VĐV bán tập trung và VĐV tập trung của 10 lớp năng khiếu. Chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thi đấu trong tháng 6 và tháng 7.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong tháng, xuất hiện 01 ổ dịch quai bị tại xã Nậm Mả (Văn Bàn), có 19 trường hợp mắc bệnh đều là học sinh dân tộc Mông từ 5 - 10 tuổi; các ca mắc đã được điều trị, cách ly tại cộng đồng, ca mắc mới đã giảm. Đến nay ổ dịch đã được kiểm soát. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, trong tháng kiểm tra cơ sở thực phẩm có 981/1.176 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm 83,4%; xử lý hành chính 24 cơ sở. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm cấp tỉnh năm 2016 với chủ đề: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”. Trong tháng, không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 1.122 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 5.110 trẻ, đạt 35,9% số trẻ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh cao, bình quân đạt 163,86%, trong đó tại bệnh viện đạt 163,86%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 163,83%.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Trong 5 tháng đầu năm, tạo việc làm tăng thêm cho 5.000 lao động, trong đó có 309 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền vay là 8,259 tỷ đồng, 06 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng: Tiến hành xây dựng cơ chế chính sách thực hiện Dự án việc làm thuộc Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Tổ chức điều dưỡng cho 188 người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Sa Pa và tỉnh Quảng Ninh. Phát động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016. Tiếp nhận và kịp thời phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân trong dịp giáp hạt 2016 (148,11 tấn gạo cho 06 huyện).

Về tham gia bảo hiểm xã hội trong các thành phần kinh tế, đến hết tháng 5/2016 trên địa bàn tỉnh có 57.952 người, tăng 1.762 người (3,1%) so với cùng kỳ năm 2015; 1.176 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 166 người (16,4%) so với cùng kỳ năm 2015; 676.722 người tham gia bảo hiểm y tế tăng 42.211 người (6,7%) so với cùng kỳ năm 2015; 49.157 người tham gia BHTN, tăng 2.382 người (5,1%) so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng là 77.106 triệu đồng, lũy kế là: 430.471 triệu đồng, giảm 36.018 triệu đồng (7,7%) so với cùng kỳ năm 2015, đạt 35,6% kế hoạch; Tổng số nợ BHXH, BHYT tính đến 31/5/2016 toàn tỉnh là: 121.303 triệu đồng, tăng 60.591 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015.

5. Hoạt động khoa học - công nghệ: Triển khai 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 07 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, 01 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt. Công tác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm được tăng cường. Công tác phối hợp quản lý đảm bảo an toàn đối với các cơ sở có hoạt động về an toàn bức xạ, công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng thực hiện theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về đo lường, kiểm định phương tiện đo lường, chất lượng hàng hóa.

III. Tài nguyên và môi trường

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2016; tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư của các huyện, thành phố; tăng cường thực hiện quản lý đất đai tại các đô thị, dự án đã quy hoạch. Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch năm 2016: Trong tháng, cấp 110 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, lũy kế 152 giấy, đạt 30% KH; cấp 982 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 52,6% KH.

Công tác cấp phép khai thác, thăm dò khoáng sản (vật liệu xây dựng, khai thác sử dụng nước) đảm bảo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh (quặng apatit, cát, sỏi xây dựng...). Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai tích cực, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất trong các khu công nghiệp, các đơn vị khai thác khoáng sản. Tiếp tục đôn đốc triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn một số huyện và thành phố Lào Cai.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Hà, Bát Xát.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt bằng các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, điều tra án, bắt giữ kịp thời các đối tượng gây án. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ, thời gian diễn ra các sự văn hóa, chính trị của tỉnh trong tháng 5 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm hành chính xảy ra trong tháng 5/2016 có diễn biến khá phức tạp, đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như mua bán người, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán ma túy...; lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc gia tăng (trong tháng phát hiện 993 người, tăng gần 700 người so tháng 4), phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn xảy ra ... Trong tháng, đã xảy ra 112 vụ phạm pháp, tăng 13 vụ so tháng trước; tai tệ nạn xảy ra 11 vụ, giảm 05 vụ so với tháng trước. Các vụ việc xảy ra trong tháng 5 đã làm chết 27 người, giảm 05 người so tháng trước, bị thương 12 người, giảm 10 người so tháng trước. Cơ quan chức năng đã khởi tố 31 vụ án để điều tra, xác minh.

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc. Trong tháng (tính từ ngày 16/4 -15/5), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 63 vụ, giảm 12 vụ (giảm 16%) so CK; làm 04 người chết, lũy kế 33 người, giảm 02 người (giảm 6%) so CK; 10 người bị thương, lũy kế 66 người, giảm 18 người (giảm 21%) so CK. Tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với 1.368 trường hợp với tổng số tiền phạt 974,7 triệu đồng, tước 93 giấy phép lái xe, tạm giữ 154 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại: Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine Limousin Poitou-charentes (ALPC) - Cộng hòa Pháp),... mở rộng, tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Trong tháng, làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đoàn tư vấn Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện dự án “Phát triển nông thôn dựa vào kết quả”; tiếp xã giao đại sứ các nước Indonesia và Philippines nhân dịp các đại sứ quán tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tại Lào Cai năm 2016; tiếp đón và làm việc với Đoàn Đại biểu Hội đồng Vùng Aquitaine Limousin Poitou-charentes (ALPC) - Cộng hòa Pháp; thành lập Đoàn Đại biểu tỉnh Lào Cai sang thăm, khảo sát công tác xây dựng đô thị tại thành phố Mi Lơ (Di Lặc) và công tác xây dựng đô thị của huyện Lô Tây, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Tiếp tục triển khai thí điểm Bộ phần mềm chính quyền điện tử tại tỉnh Lào Cai do Tập đoàn VNPT cung cấp; tiến độ đến nay: Tất cả các đơn vị được triển khai thí điểm đã sử dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm; đã thực hiện liên thông hệ thống điều hành văn bản của tỉnh Lào Cai với Văn phòng Chính phủ; thực hiện thiết lập 01 cổng chính và 39 cổng thành phần và chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh; thực hiện khảo sát và lấy số liệu về các thủ tục, quy trình nghiệp vụ của các sở, ngành để triển khai Hệ thống một cửa. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh đề án sắp xếp các cơ quan đơn vị, tinh giản biên chế tỉnh đến 2020; rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh còn hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan đánh giá, phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh  (PAPI) nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng, đã triển khai thực hiện 45 cuộc thanh tra hành chính; 45 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 28 đơn vị và 63 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và y tế. Thực hiện đón tiếp 366 lượt = 487 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng); tiếp nhận 116 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo; trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 45 đơn (36 đơn khiếu nại; 09 đơn tố cáo). Kết quả: Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 32 đơn, số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 01 đơn; giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 07 đơn; các vụ việc đều được xem xét, giải quyết đúng quy định.

* Đánh giá chung:

Tháng 5/2016, nhìn chung các cấp, các ngành, địa phương đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định: Sản xuất nông nghiệp vụ Xuân đảm bảo bảo tiến độ gieo cấy và chăm sóc; lúa Mùa sớm vùng cao được triển khai đảm bảo đúng khung thời vụ; công tác chuẩn bị giống cây lâm nghiệp và tiến độ rà soát, thiết kế đất trồng rừng, trồng rừng mới tăng so với CK; chăn nuôi phát triển ổn định không phát sinh dịch bệnh; công tác kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp tăng khá (tăng 23,2% so CK); du lịch phát triển (tổng lượt khách tăng 24,5% so CK, doanh thu du lịch tăng 28,5% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa (tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 22,1% so CK); tổng nguồn vốn huy động tăng 7,4% so năm 2015 đảm bảo nguồn cung tín dụng;... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh trên người; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 tháng đạt thấp so với kế hoạch như: Xuất hiện nhiều dạng thời tiết cực đoan, thiên tai (nắng nóng, xuất hiện mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất,...) ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đời sống của nhân dân, ước tính thiệt hại do thiên tai từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5/2016 khoảng 15 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp một số sản phẩm công nghiệp có lượng tồn kho khá lớn (Quặng sắt, DAP, Manhêtít, Quặng Apatit, Phôi thép,...); Xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định, gặp nhiều khó khăn do thị trường phía Trung Quốc giảm sút, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm hơn cùng kỳ gần 14%; thu ngân sách đạt thấp so dự toán (bằng 32,4% dự toán phấn đấu); trồng rừng tăng hơn cùng kỳ những đạt thấp so kế hoạch (bằng 15,8% KH); thanh toán vốn XDCB năm 2016 đạt thấp so kế hoạch (bằng 42% KH); còn xảy ra tình trạng buôn lậu, tai nạn giao thông; tình hình tội phạm và các vụ việc phạm pháp, vi phạm hành chính xảy ra và diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2016

Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý II năm 2016 trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Kinh tế

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân; tiến hành gieo trồng sản xuất vụ Mùa đảm bảo kế hoạch và thời vụ. Chuẩn bị đầy bảo đủ số lượng và chủng loại giống, vật tư nông lâm nghiệp để cung ứng cho sản xuất vụ Mùa và vụ Hè - Thu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng kỳ I/2016 cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kiểm tra chất cấm tại các cơ sở giết mổ; kiểm tra quầy kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai giai đoạn 2015-2020. Đánh giá, phân loại các cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở sản xuất giống vật nuôi, cơ sở giết mổ, các quầy kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo các Trại giống thủy sản đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất và cung ứng con giống đảm bảo chất lượng cho nhân dân. Tích cực kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá Bỗng nước ngọt sạch vùng cao Lào Cai” tại các điểm nuôi thử nghiệm.

- Đôn đốc các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện vật tư, cây giống, rà soát đất đai, xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2016; đánh giá kết quả trồng rừng thay thế của các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy an toàn, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng; Tăng cường kiểm soát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Kiểm tra, rà soát công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các xã đăng ký hoàn thành năm 2016. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng Thôn nông thôn mới”, Thôn kiểu mẫu”. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ (vốn trái phiếu Chính phủ cho NTM, vốn chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, vốn chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững).

- Phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt tình hình di biến động dân cư trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương sửa chữa và gia cố các công trình kênh mương thủy lợi trước mùa nước lũ; phòng chống lụt bão, di chuyển các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét,... Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24h, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết vướng mắc và các thủ tục đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án sản xuất công nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh (Nhà máy MDF, Nhà máy luyện đồng Bản Qua, dự án Nâng công suất nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn...).

Đẩy nhanh công tác thanh toán các nguồn vốn XDCB năm 2015 có thời hạn thanh toán đến 30/6/2016; các địa phương hoàn thành việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2016 của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục rà soát hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (Bảo tàng tỉnh, Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Trung tâm trưng bày ngoài trời, Sân vận động tỉnh giai đoạn 1, Trụ sở làm việc và đào tạo huấn luyện thể thao của Trung tâm TDTT tỉnh); đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai các dự án trọng điểm (Dự án cảng hàng không Lào Cai, Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Dự án đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa, Sân golf Bản Qua, Khách sạn 5 sao Accor); tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các công trình dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020; đẩy mạnh công tác quyết toán vốn XDCB; tích cực báo cáo Trung ương triển khai giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở mới điểm nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng; triển khai xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Lai Châu,...

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhãn hàng hoá, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất vệ sinh ATTP, đặc biệt tại các chợ lớn, trung tâm thương mại - siêu thị ở thành phố Lào Cai và các trung tâm huyện, chợ phiên trên địa bàn toàn tỉnh; việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu nông sản, hải sản tươi sống; tăng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đi đối với chống thất thu thuế, phí hiệu quả.

Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030; hoàn thiện kế hoạch và tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2017 tại Lào Cai; Ngày hội văn hóa 8 tỉnh Tây Bắc; các hoạt động  kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36 tại Lào Cai.

4. Tài chính, tín dụng

Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để đấu giá đất; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc giao nhận quỹ đất công và đề xuất cơ chế khai thác quỹ đất công (đất thương mại, dịch vụ), đấu giá trụ sở cũ theo hướng hợp lý, hiệu quả (cho thuê hoặc giao đất lâu dài...); đẩy mạnh hoạt động các quỹ tài chính của tỉnh; rà soát, điều chỉnh các loại phí, lệ phí đang thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo HĐND tỉnh.

Thực hiện chủ trương và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án hiệu quả; chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đẩy mạnh huy động vốn trên địa bàn; thực hiện các giải pháp điều hành theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn, rà soát, phân loại các khoản nợ vay, tích cực xử lý nợ xấu; chủ động tập trung huy động vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của tỉnh.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2016; thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về hậu cần, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; triển khai bồi dưỡng giáo viên hè năm 2016; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 các cấp học, triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017.

2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam (28/6); xây dựng hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 13 năm 2016 tại Lào Cai; chuẩn bị các nội dung cho Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2016. Tổ chức các lớp thể thao hè tại Trung tâm Thể dục thể thao và các trường học; chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Khiêu vũ thể thao và giải vô địch Bóng bàn mở rộng.

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, đặc biệt là các diễn biến bất thường mùa mưa lũ; tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến; đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh. Tổ chức hoạt động Ngày vi chất dinh dưỡng, Tháng hành động vì trẻ em. Triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2016.

4. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012; Hội đàm, ký kết thỏa thuận với Chính phủ nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về quản lý lao động tự do qua biên giới. Xây dựng Kế thoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động và Kế hoạch triển khai Chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020. Đôn đốc các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai mùa mưa lũ năm 2016. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2016; hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2015Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững năm 2016.

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2016; đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự và các hoạt động chống phá; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông trong cộng đồng; thắt chặt trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường quản lý các phương tiện trên địa bàn đối với xe tải, xe chở khách, taxi nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; tăng cường rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng; các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới,... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng Aquitaine Limousin Poitou-charentes (ALPC) - Cộng hòa Pháp); xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác vùng, lãnh thổ mới với Nhật Bản (phát triển du lịch) và Hàn Quốc (xây dựng nông thôn mới). Đẩy mạnh hợp tác phát triển với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. Tiếp tục tăng cường công tác phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP, gắn với thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI). Công bố chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh. Triển khai hợp tác với VNPT về việc triển khai thí điểm bộ phần mềm chính quyền điện tử của VNPT tại tỉnh Lào Cai; trong tháng 6/2016 tổ chức đánh giá hiệu quả việc triển khai thí điểm để xem xét triển khai rộng rãi; triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; tích cực triển khai các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo./.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 28328
  • Trong tuần: 230,211
  • Tất cả: 29,749,780
Đăng nhập