Ban Chỉ đạo Chương trình Hạnh phúc tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II
CTTĐT – Sáng ngày 19/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Hạnh phúc tỉnh chủ trì cuộc họp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình Hạnh phúc Nguyễn Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự họp có ông Kim Sun Ho – Giám đốc Văn phòng Tư vấn quản lí Chương trình hạnh phúc tỉnh Lào Cai; các thành viên BCĐ Chương trình; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai và Sa Pa.

Theo đánh giá của BCĐ tại cuộc họp, năm 2017 là năm cuối cùng triển khai thực hiện Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai tại 28 xã/04 huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai và Sa Pa với 3 hợp phần. Do đó, các hoạt động của toàn Chương trình được triển khai đồng loạt và tích cực tại các Tiểu ban, tiến độ thực hiện các hợp phần đạt kế hoạch đề ra, từ đầu Chương trình đến hết 15/4/2017 lũy kế giải ngân đạt 240,4 tỷ đồng, trong đó: Vốn KOICA 148,7 tỷ đồng, đạt 50% tổng vốn Chương trình; vốn đối ứng 91,5 tỷ đồng.

Trong Hợp phần Phát triển cộng đồng, hoàn thành đổ bê tông đường đạt 199,84/366,1km, đạt 55% so với kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Thí điểm 8 làng theo mô hình Seamaul Undong về cơ bản đến nay các hoạt động hạ tầng thuộc kế hoạch năm 2016 đã hoàn thành; các hoạt động nông nghiệp như: mô hình trình diễn giống ngô mới, mô hình ủ phân bằng chế phẩm sinh học, mô hình trồng cỏ nuôi trâu nhốt, mô hình nuôi lợn nái đen bản địa..., hoạt động quỹ tín dụng, tiếp tục được triển khai và bước đầu có những hiệu quả đáng ghi nhận. Đã tổ chức được các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về nông thôn mới, các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm, góp phần tác động đến nhận thức, thay đổi tư duy về xây dựng NTM.

Đối với hợp phần Nâng cao năng lực, đã triển khai hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực, tham quan học tập kinh nghiệm của hệ thống y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao nhận thức về môi trường sống, phòng chống dịch bệnh thông qua triển khai 8 làng sức khỏe; hoàn thành 3 khóa bồi dưỡng tiếng H’Mông cho cán bộ giáo viên, triển khai kỳ học thứ 3 chương trình ngoại khóa tại 03 trường, hỗ trợ cơ sở vật chất 03 nhà ký túc xá. Một số khóa đào tạo về quản trị công đã hoàn thành; đã dự thảo và gửi nội dung văn kiện về khung hợp tác cho tỉnh Gyeongsan (Hàn Quốc).

Hợp phần Quản lý dự án – hỗ trợ kỹ thuật: Hệ thống quản lý Chương trình, mối liên hệ công việc, công tác phối hợp của các bên có liên quan đã được kiện toàn, bổ sung hoàn chỉnh từ cấp tỉnh, huyện, xã, Ban Phát triển thôn; hệ thống giám sát và đánh giá đã được vận hành trong để thực hiện việc theo dõi, đánh giá kết quả và tác động của Chương trình không chỉ giúp đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động mà còn giúp cho tỉnh Lào Cai những kinh nghiệm và bài học quí cho công tác quản lý các chương trình, dự án đầu tư phát triển trong thời gian tới.Đại diện Văn phòng Tư vấn quản lí Chương trình hạnh phúc tỉnh Lào Cai phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng; sự vào cuộc của các cấp còn chưa mạnh mẽ, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ... đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn đó.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình thời gian qua của các cấp, các ngành cũng như sự phối hợp của Văn phòng Tư vấn quản lí Chương trình hạnh phúc tỉnh Lào Cai, các nội dung trong chương trình triển khai hiệu quả, đúng hướng. Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra một số kết quả chưa đạt mong muốn cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến cuối năm, đó là: Hoàn thành Chương trình một cách cao nhất, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nhất, để làm được điều đó cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân; các cấp, ngành, địa phương phải quan tâm, chỉ đạo tích cực, đồng bộ, trách nhiệm trong việc thực hiện các hợp phần của chương trình, trong đó chú trọng làm đường giao thông; giao Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng để thực hiện chương trình đảm bảo kịp thời sao cho đúng kế hoạch; nâng cao năng lực trưởng thôn, thay đổi nhận thức người dân những cách làm mới, tư duy mới, cách tiếp cận mới; cần có sự phối hợp tốt hơn giữa tuyến tỉnh, huyện, thành viên trong việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra, cách làm, điều chỉnh danh mục... với tinh thần trách nhiệm cao; các chương trình giáo dục, y tế triển khai tốt, đảm bảo đúng tiến độ./.

Thu Hồng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 359
  • Hôm nay: 9642
  • Trong tuần: 203,760
  • Tất cả: 28,139,560
Đăng nhập