Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của tỉnh năm 2015

1. Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) khoảng 14%.

(2) Thu nhập bình quân đầu người 39,3 triệu đồng , tăng 9% so TH năm 2014.

(3) Tổng sản lượng lương thực có hạt 275 nghìn tấn, tăng 3% so thực hiện năm 2014.

(4) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994) 5.960 tỷ đồng, tăng 12,7% KH so TH năm 2014; (giá SS 2010) 14.584 tỷ đồng, tăng 14,4% KH so TH năm 2014.

(5) Tổng kim ngạch XNK trên địa bàn 2.200 triệu USD (bao gồm cả kim ngạch tạm nhập tái  xuất), tăng 7,9% so TH 2014.

(6) Thu NSNN trên địa bàn 5.000  tỷ đồng, bằng 98,64% TH 2014.

(7) Tổng lượng khách du lịch 1,8 triệu lượt người, tăng 22,4% so TH năm 2014. Doanh thu dịch vụ du lịch 4.050 tỷ đồng, tăng 23,6% so TH năm 2014.

(8) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với TH năm 2014.

2. Các chỉ tiêu về xã hội:

(9) Giáo dục - đào tạo:

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường  99,5%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 93,8%, tăng 2,4% so ước thực hiện 2014.

(10) Y tế - KHH gia đình:

- Tỷ lệ giảm sinh 0,5o/oo .

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) 19,9%.

- Số giường bệnh trên một vạn dân 33,2, tăng 5,7% so TH năm 2014.

(11) Tạo việc làm mới cho 11.500 lao động ; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55% (trong đó đào tạo nghề 42,9%).

(12) Phấn đấu giảm 3,8% tỷ lệ số hộ nghèo.

(13) Văn hoá: Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 91%, tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam 97,5%.

2.3. Các chỉ tiêu môi trường

(14) Tỷ lệ che phủ rừng 53,3%.

(15) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh 93,5%.

(16) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 85%.

2.4. Các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

(17) Năm 2015 phấn đấu 16 xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới, đến hết năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh có 26 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (đạt 18,05% số xã toàn tỉnh), các xã còn lại hoàn thành từ 02 tiêu chí trở lên.

Như vậy hết năm 2015, so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV (27 chỉ tiêu), trong tổng số 21 chỉ tiêu tổng hợp  về kinh tế - xã hội (không tính 6 chỉ tiêu về Đảng), có 15 chỉ tiêu vượt KH (chiếm 71,5%), 4 chỉ tiêu đạt KH (chiếm 19%), 02 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, gồm:

(1) Chỉ tiêu: Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới: Hết năm 2015 đạt tiêu chí 26 xã (năm 2013: 3 xã, 2014: 7 xã, 2015: 16 xã) bằng 74,28%  (mục tiêu 35 xã).

(2) Chỉ tiêu: Tỷ lệ khu, CCN, TTCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung: Hết năm 2015 đạt 55,6% - Mục tiêu Đại hội đề ra là 90%.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 203,130
  • Tất cả: 29,094,469
Đăng nhập