Công bố báo cáo đánh giá sự phục vụ của cơ quan hành chính
CTTĐT – Sáng nay (14/3), Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công bố báo cáo đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)

Các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy Viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trường Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quốc gia; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương tại 63 điểm cầu.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai do đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Chương trình cải cách hành chính tổng thể đất nước giai đoạn 2011-2020 đặt ra yêu cầu lớn. Đó là năm 2020 có 80% người dân hài lòng về sự phục vụ bộ máy chính quyền các cấp. Do vậy ngay từ bây giờ cần triển khai mạnh mẽ việc công tác này để làm thước đo sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Người dân là người bầu ra hệ thống chính quyền các cấp, là người có quyền được hưởng những dịch vụ mà hệ thống chính quyền cung cấp theo Hiến pháp, luật pháp cam kết đem lại cho người dân, cũng là người  thực hiện giám sát cơ quan Nhà nước. Từ nhiệm kỳ 2011-2015 đến nay, Chính phủ luôn khẳng định coi sự hài lòng người dân đối với sự phục vụ của cơ quan chính quyền các cấp là thước đo quan trọng đối với cải cách hành chính đối với cơ quan Nhà nước, các tổ chức địa phương và Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói thêm: Với góc độ là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, năm 2015 khi Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia vai trò giám sát người dân với việc đánh giá. Bởi cơ quan công quyền, chính mình tự đánh giá thì chưa đủ khách quan. Vì thế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia chọn một tổ chức thành viên là Hội Cựu Chiến binh, phản ánh phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Theo đó, việc đánh giá này nhằm hướng đến việc hình thành một phương pháp đánh giá thống nhất cho việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Công việc này tới đây sẽ được triển khai hằng năm ở tất cả các bộ, ngành, địa phương cùng thực hiện, hướng đến năm 2020 sẽ trả lời được câu hỏi có bao nhiêu phần trăm người dân hài lòng với cách phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, rút ra kinh nghiệm gì trong quá trình thực hiện đánh giá này.

 
Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lào Cai

Theo báo cáo tại hội nghị, có 6 thủ tục hành chính (TTHC) được chọn để triển khai SIPAS 2015, gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Đây là các thủ tục liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân, tổ chức, được xã hội quan tâm. Trong đó có thủ tục phức tạp, khó khăn cũng như thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhằm đánh giá công bằng nỗ lực và kết quả giải quyết TTHC, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2014. Cụ thể, SIPAS 2015 đánh giá 4 yếu tố cơ bản của quá trình giải quyết công việc của từng TTHC, gồm: Tiếp cận dịch vụ, TTHC, công chức phục vụ, kết quả giải quyết.

Thông tin phục vụ việc đánh giá của SIPAS 2015 được thu thập thông qua điều tra xã hội học theo hình thức phát phiếu khảo sát đến 15.120 người dân, tổ chức đã giải quyết TTHC và nhận kết quả của 6 thủ tục trên tại 108 xã của 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng được chọn mẫu cho cả nước (Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh và Cà Mau). Tính đến tháng 12/2016, có 4 bộ và 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Cách thức, phương pháp triển khai của 4 bộ và 32 địa phương cũng rất đa dạng.

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 bước đầu phản ánh được thực trạng và chất lượng giải quyết các TTHC của các cơ quan hành chính Nhà nước. Mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC, phục vụ nhân dân trong thời gian tới. Từ đó giúp các cơ quan hành chính Nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục yếu kém, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai

Đối với Lào Cai, qua ba năm triển khai (năm 2014 -2016) tỉnh Lào Cai đã điều tra được 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh (đạt 100%) với tổng số 6.956 phiếu dựa trên danh sách của các cá nhân, tổ chức có giao dịch 06 dịch vụ: Cấp Chứng minh nhân dân; cấp Giấy khai sinh; cấp Giấy đăng ký kết hôn, Chứng thực, Quyền sử dụng đất, cấp phép Xây dựng nhà ở tại bộ phận “một cửa”. Kết quả cho thấy: Dịch vụ giao dịch quyền sử dụng đất người dân đánh giá hài lòng đạt 51 – 81%; cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đạt 51-95%; cấp Chứng minh nhân dân đạt 100%; cấp Giấy đăng ký kết hôn đạt 62 – 88%; cấp Giấy khai sinh người dân đánh giá hài lòng đạt từ 61-84,4%; còn dịch vụ giao dịch chứng thực người dân đánh giá hài lòng đạt khoảng 64,4-83,8%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người dân chưa hài lòng đối với Dịch vụ giao dịch quyền sử dụng đất được cho rằng thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ phức tạp, khó kê khai, người dân phải đi lại nhiều lần, có những trường hợp phải chi thêm nhiều khoản chi ngoài quy định nên dẫn đến hài lòng chưa cao.

Tại hội nghị lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo các địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế của cơ quan nhà nước trong phục vụ nhân dân, tổ chức và công tác đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào vấn đề: Khung pháp lý chưa cao và thiếu đồng bộ; trình độ chuyên môn, cách thức ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên chưa cao; cùng với đó các địa phương tự đánh giá nên chưa phản ánh được thực tế khách quan của địa phương và chi phí triển khai đánh giá còn thấp đã ảnh hưởng đến kết quả thực tế…

 
Biểu đồ đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp cận dịch vụ

Kết luận tại hội nghị đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 30C/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong đó tập trung vào mục triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tô chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước – Đây chính là thước đo của người dân với cơ quan hành chính Nhà nước. Bộ nội vụ phối hợp với các chuyên gia, bộ, ngành và đia phương tiếp tục nghiên cứu, phê duyệt chuẩn hóa các bộ thủ tục hành chính và mở rộng các thủ tục hành chính để đo lường sự hài lòng của người dân trên cơ sở hạn chế tối đa nguồn kinh phí.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trên cơ sở đề án đã phê duyệt các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác đánh giá định kỳ để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, đáp ứng yêu cầu phục vụ của nhân dân. Phải bố trí đủ nguồn lực, con người, kinh phí đã được phê duyệt để triển khai có hiệu quả. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, để kịp thời nắm được tâm tự nguyện vọng của người dân, thông tin trái chiều từ đó có giải pháp khắc phục với mục tiêu phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Và sẽ gắn kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với công tác tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương./.

A.Lìn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 153
  • Hôm nay: 2208
  • Trong tuần: 192,041
  • Tất cả: 28,211,821
Đăng nhập