Năm 2016, Lào Cai có 25/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch
CTTĐT-Sáng ngày 6/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 1 năm 2017. Tại phiên họp này, UBND tỉnh thông qua 5 nội dung: (1) Đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ tháng 1 và quí I năm 2017; (2) đánh giá kết quả giải ngân vốn XDCB; (3) đánh giá công tác cải cách hành chính tháng 12 và 12 tháng năm 2016, (4) thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên UBND tỉnh năm 2016 và (5) thông qua chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017.

Đồng chí Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Tham dự phiên họp tại điểm cầu trực tuyến tỉnh có các đồng chí TT.UBND, HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh Linh Vũ

Theo đó, kết thúc năm 2016, có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, còn 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là số xã đăng ký nhưng không hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và chỉ tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn. Về các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,13%, tăng 0,03% so KH, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng trong tổng GRDP: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 44,3%; dịch vụ chiếm 40,1%; nông nghiệp 15,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất trung bình cây lúa ước đạt 50,14 tạ/ha, tăng 1,24 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 ước đạt 293.831 tấn, bằng 102,7% KH, tăng 3,9% so với năm 2015.  Trồng mới được 500 ha chè, đạt 100% KH; diện tích trồng rừng trồng mới đạt 9.159 ha, bằng 128,1% KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh (Năm 2016 có 8/12 xã hoàn thành nông thôn mới, hết năm 2016 toàn tỉnh có 28/143 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt 19,5% tổng số xã trên địa bàn). Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.681,1 tỷ đồng, đạt 113% KH, tăng 21,6% so năm 2015. Đầu tư phát triển, các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở ước đạt 2,182 tỷ USD, bằng 83,7% KH và bằng giá trị năm 2015. Du lịch phát triển mạnh, cả năm đón 2,77 triệu lượt khách du lịch, đạt 113% KH và tăng 33% so năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.218,3 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán, tăng 12,9% so năm 2015. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tích cực thực hiện; cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế; công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Năm 2016 tỷ lệ giảm hộ nghèo của tỉnh là 6,89%, đạt 137,8% KH, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 27,41% (43.835 hộ), hộ cận nghèo là 10,52% (16.821 hộ).  Hoạt động đối ngoại của tỉnh được mở rộng. An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết. Trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, giảm 07 vụ (5%) so CK; khiến 66 người chết, giảm 08 người (11%) so CK; 155 người bị thương, giảm 04 người (3%) so CK. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nêu những khó khăn, tồn tại của ngành nông nghiệp trong năm 2016. Ảnh Linh Vũ

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh  năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Thiên tai trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây khó khăn cho đời sống nhân dân ( Ước thiệt hại cả năm trên 780 tỷ đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp tuy tăng cao nhưng giá trị tăng thêm đạt thấp, tiêu thụ khó khăn (DAP, Graphít, phôi thép,...). Tiến độ triển khai một số dự án công nghiệp trọng điểm và một số dự án giao thông quan trọng (sân bay Lào Cai, đường nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Sa Pa...) còn chậm. Hoạt động xuất nhập khẩu không ổn định tại các cửa khẩu phụ, lối mở. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao có sự chuyển biến nhưng còn chậm; Quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nơi, có lúc chưa tốt. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để. Tình hình vi phạm an ninh trật tự, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, các vụ trọng án giết người còn xảy ra.

Về công tác cải cách hành chính bước đầu có chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, trong năm UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, huyện, thành phố 753 việc, trong đó đã hoàn thành 543 việc, đạt 72,11%, đang triển khai 136 việc, 74 việc chưa thực hiện. Về chương trình công tác năm 2017, UBND tỉnh đã rà soát cụ thể công việc trọng tâm của từng quí và giao rõ 40 việc cho các sở, ngành chủ trì, có thời gian thực hiện rõ ràng. 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong đã nhấn mạnh: Năm 2016 là năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; với việc ban hành Kế hoạch cụ thể thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016-2020 của BCH Đảng bộ tỉnh là căn cứ để các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm. Đồng thời tỉnh đã có các cơ chế, chính sách đồng bộ và toàn diện thực hiện 4 chương trình, 19 đề án (45 chính sách của tỉnh). Các kết quả và thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2016 và những năm trước; các dự án cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã đầu tư, đang phát huy hiệu quả, là tiền đề quan trọng, tạo đà phát triển cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Các cấp, các ngành khẩn trương tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 chi tiết đến từng phòng ban, đơn vị cơ sở; bám sát 10 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KTXH năm 2017 nêu tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh để đề ra các giải pháp cụ thể cho ngành mình, đơn vị mình triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh rà soát, phân loại các công việc còn tồn đọng trong năm 2016 để thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, không để các công việc giao trì hoãn, không thực hiện; tiếp thu các ý kiến tham gia của các Thành viên UBND tỉnh hoàn thiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các huyện, thành phố nêu tại hội nghị để tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Cùng với đó, triển khai các giải pháp bình ổn giá, quản lý thị trường, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết, các lễ hội đầu năm an toàn, tiết kiệm./.

VTQ


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 139
  • Hôm nay: 28501
  • Trong tuần: 230,384
  • Tất cả: 29,749,953
Đăng nhập