Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2016 tại Ngành Văn hoá Thể thao Du lịch
CTTĐT – Ngày 5/1, Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể, thao và Du lịch về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2016.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí: Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng; đồng chí Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các phòng, đơn vị của sở làm việc với Tổ công tác.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo với Tổ công tác về 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh năm 2016 đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, trong năm 2016 sở hoàn thành việc di chuyển, sắp xếp các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo chỉ đạo của tỉnh; tiến hành các qui trình sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa, đổi tên thành Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm thực nghiệm và biểu diễn thuộc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, sáp nhập Trung tâm huấn luyện TDTT và Trung tâm TDTT thành Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT;  đối với hoạt động Quĩ  phát triển du lịch đến nay đã thực hiện đăng kí mẫu dấu, mở tài khoản, đôn đốc các doanh nghiệp đăng kí tài trợ; tích cực chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia như tổ chức các dự kiện hưởng ứng Năm du lịch, thành lập các Ban chỉ đạo, ban hành các kế hoạch về tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch…
Tuy nhiên, sở cũng gặp khó khăn trong tổ chức bộ máy, biên chế, việc di chuyển, sắp xếp các đơn vị, đặc biệt nguồn kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương cho Quĩ hỗ trợ phát triển du lịch chưa được thực hiện; các điều kiện chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia còn có một số hạn chế.

 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc

Các đại biểu tham gia buổi làm việc đã cùng nhau trao đổi một số nội dung công việc thực hiện trong năm 2016, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh trong năm 2017.

 

Đ/c Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

Đồng chí Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu: Năm 2017 - UBND tỉnh xác định chủ đề công tác: " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh". Do vậy, các sở, ngành, huyện, thành phố nghiên cứu kỹ, xây dựng chương trình công tác năm 2017 sát với chủ đề công tác của tỉnh; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII của TW Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về làm theo tấm ương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh lề nối làm việc; tuân thủ nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc; ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở; quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp; công khai để nhân dân giám sát. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, cập nhật đầy đủ khi xử lý công việc trên hệ thống phần mềm theo dõi, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Về các kiến nghị, đề xuất: Tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết; đối với những nhiệm vụ đã được giao nhưng còn chậm, đề nghị Sở Văn hoá TT Du lịch tập trung triển khai, thực hiện, tích hợp kết quả trên hệ thống chỉ đạo điều hành để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, đảm bảo công việc tỉnh giao được thực hiện nghiêm túc./.

Linh Vũ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 21168
  • Trong tuần: 215,462
  • Tất cả: 29,709,643
Đăng nhập