Chính phủ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
CTTĐT - Trong hai ngày 28 - 29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thể - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt với tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017. Đây là năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó nêu rõ: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện quyết liệt 9 nhóm giải pháp lớn, tình hình kinh tế - xã hội mặc dù cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển ổn định, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và cao hơn nhiều so với các tháng đầu năm, đã góp phần vào việc thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Quốc hội đề ra, cụ thể: Kinh tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm tốc độ tăng trưởng GDP 6,21%. Khu vực nông lâm thủy sản tăng trưởng 1,36% mặc dù đầu năm tăng trưởng âm. Khu vực công nghiệp nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng; lạm phát được chủ động kiểm soát và trong giới hạn cho phép.

Thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, thanh khoản hệ thống được đảm bảo; tỷ giá được điều hành linh hoạt. Cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại; tiến hành cổ phần hóa 52 doanh nghiệp nhà nước; xuất khẩu tăng khoảng 8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả cao với số vốn đăng ký mới đạt 24,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 15,8 tỷ USD. Một dấu ấn khác trong năm là nước ta lần đầu tiên đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế...

Dự thảo Nghị quyết 01 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày đã nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo kinh tế vĩ mô phải được đặt lên hàng đầu; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đặt ra, có 3 chỉ tiêu quan trọng nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,7%, ổn định lạm phát ở mức 4% và đảm bảo ngân sách Trung ương và địa phương. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố quán triệt các giải pháp tại Nghị quyết; đồng thời phải ban hành kế hoạch hành động của đơn vị, cơ quan trước ngày 10/1/2017. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra...

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ –CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4, giai đoạn 2017 - 2020, đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2017.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác; tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến, đã tham gia thảo luận tập trung chủ yếu vào 7 nội dung: Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác...

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Đối với tỉnh Lào Cai, năm 2016 là năm có rất nhiều khó khăn phải tháo gỡ, giải quyết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, được sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 phát triển ổn định, 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so kế hoạch giao, tốc độ tăng trưởng ổn định đạt trên 10%; thu ngân sách trên địa bàn vượt 39,2% so với dự toán Trung ương giao; lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng 32% so với cùng kỳ năm 2015; trồng rừng tăng 28% so với kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2017, dự báo những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Lào Cai phấn đấu với mục tiêu phát triển tỉnh Lào Cai toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở phát huy tốt thế mạnh về du lịch, cửa khẩu, phát triển công nghiệp chế biến sâu với công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị sản phẩm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thành tựu đạt được trong năm qua là rất đáng trân trọng. Trong bối cảnh rất khó khăn về thiên tai, song chúng ta đã đoàn kết, vượt qua để đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội; có 11 chỉ tiêu vượt mức báo cáo Quốc hội, trong đó 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách đã vượt so với kế hoạch.

Tuy nhiên, theo dự báo của Chính phủ, năm 2017 vẫn còn rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường..., để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống chính trị phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Thủ tướng lưu ý trong năm 2017, các thành viên Chính phủ phải tập trung điều hành giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện để tăng trưởng cao hơn trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh...

Thủ tướng yêu cầu năm 2017, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của ngành, địa phương để đẩy mạnh tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách, “Tiết kiệm từng đồng bạc của dân”, chống xa hoa, lãng phí, với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.

Lệ Hằng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 




Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 202,907
  • Tất cả: 29,094,246
Đăng nhập