Các Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000 - 2005

 

1 Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 62/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
2 Đề án Tổ chức sản xuất, cung ứng và quản lý giống cây, con năng suất cao, chất lượng tốt tỉnh Lào Cai
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
3 Đề án Xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
4 Đề án Quy hoạch, Sắp xếp bố trí lại dân cư ở các xã vùng cao, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
5 Đề án Kiên cố hoá kênh mương nội đồng các vùng trọng điểm lúa: Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát, Than Uyên
Nay chuyển thành: Kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng các vùng trọng điểm lúa
6 Đề án Phát triển giao thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
7 Đề án Xây dựng thành phố Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
8 Đề án  Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
9 Đề án  Quy hoạch cụm công nghiệp Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 05/3/2002)
10 Đề án Tổ chức sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 05/3/2002)
11 Đề án Phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2001-2005-2010
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
12 Đề án Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005 - 2010
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
13 Đề án Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2001 - 2005 và đến 2010
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
14 Đề án Xây dựng chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, các nghệ nhân và công nhân có trình độ tay nghề cao đến làm việc tại Lào Cai và vùng cao, vùng sâu nói riêng
Nay chuyển thành: Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, các nghệ nhân và công nhân có trình độ tay nghề cao đến làm việc tại Lào Cai
15 Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
16 Đề án củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đưa bác sỹ về xã, phường, thị trấn giai đoạn 2001 - 2005
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số /QĐ-UB ngày 1//2002)
17 Đề án Bảo tồn, khai thác, phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005 và đến 2010
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 54/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
18 Đề án Phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2001 - 2010
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 157/QĐ-UB ngày 25/4/2002)
19 Đề án Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 98/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
20 Đề án "Cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, đẩy mạnh phân cấp kết hợp với củng cố năng lực tổ chức quản lý của cấp huyện, thị xã và cấp cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005"
(Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 18/2/2002)
21 Đề án Tiếp tục củng cố, xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực tổ chức, lãnh đạo các tổ chức Đảng cơ sở
Nay chuyển thành: Báo cáo số 27/BC-TU ngày 25/10/2001 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh uỷ - Tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2001-2005

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 202,909
  • Tất cả: 29,094,248
Đăng nhập