Các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

 

1

Đề án Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng nhanh giá trị thu nhập trong sản xuất; chủ động sản xuất và cung ứng giống tốt giai đoạn 2006 - 2010

2

Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hoá tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

3

Đề án Đẩy mạnh quy hoạch săp xếp dân cư gắn với quy hoạch sản xuất giai đoạn 2006 - 2010

( Đề án không có dự án thành phần)

4

Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Lào Cai

( Đề án không có dự án thành phần )

5

Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

6

Đề án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

7

Đề án Xây dựng và phát triển giao thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

8

Đề án Hoàn thiện việc xây dựng thành phố Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

9

Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

10

Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2006 - 2010

11

Đề án Mở rộng kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế tỉnh Lào Cai

12

Đề án phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào cai giai đoạn 2006 - 2010

(Không có dự án thành phần )

13

Đề án Phát triển thương mại và dịch vụ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

14

Đề án Phát triển giáo dục- đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

15

Đề án Củng cố và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

16

Đề án Phát triển phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

17

Đề án Phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

18

Đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

23

Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

( không có dự án thành phần)

27

Đề án Đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

29

Đề án Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh, huyện, thành phố tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

( Không có dự án thành phần)

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 15448
  • Trong tuần: 201,114
  • Tất cả: 28,965,837
Đăng nhập