Chấm dứt hoạt động của Phòng Y tế tại một số huyện từ ngày 31/12/2016
CTTĐT - Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 4643/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai.

Theo đó, chấm dứt hoạt động của Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai từ ngày 31/12/2016.

Chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai, từ ngày 01/01/2017.

Chuyển giao 02 biên chế từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Y tế. Số biên chế quản lý nhà nước, sự nghiệp về y tế đã được UBND tỉnh quyết định chuyển về biên chế dự phòng của tỉnh.

Chuyển giao nguyên trạng tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai quản lý theo quy định.

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh giao: UBND các huyện Văn bản nêu rõ, Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển giao xong trước ngày 31/12/2016; ban hành quy định bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai; quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh chi tiêu biên chế từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai; tham mưu cho UBND tỉnh và hướng dẫn UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai trình HĐND các huyện thực hiện quy trình về bãi bỏ Phòng Y tế theo quy định tại Điều 26, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát và Si Ma Cai bố trí, sắp xếp trong tổng biên chế đã được UBND tỉnh giao, tiếp nhận số nhân sự còn lại của Phòng Y tế theo vị trí vệc làm, trình độ chuyên môn.

Ban biên tập

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 19696
  • Trong tuần: 225,800
  • Tất cả: 29,801,812
Đăng nhập