Lào Cai: Quy định mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai.

Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Theo đó, Đối tượng và mức đóng góp Quỹ gồm: Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập là tổ chức kinh tế mà mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có tại tỉnh Lào Cai theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công dân Việt Nam cư trú tại địa phương từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp (bằng tổng tiền lương bình quân/tháng trừ các khoản thuế, bảo hiểm chia cho 22 ngày làm việc/tháng). Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (bằng mức lương tối thiểu vùng của 1 tháng chia cho số ngày làm việc 24 ngày/tháng). Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, điểm b, khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm. Ngoài ra, Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

 

UBND tỉnh họp đánh giá một trong những nội dung về hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư

ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

Nội dung chi từ nguồn thu Quỹ: Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, gồm: Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai. Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai hoặc tu sửa khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai có tổng chi phí tu sửa nhỏ hơn 01 tỷ đồng /01công trình. Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân, di chuyển sắp xếp dân cư ra khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai tại nơi cộng đồng. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Phổ biển tuyên truyền kiến thức pháp luật, lập kế hoạch, phương án và diễn tập phòng, chống thiên tai cấp xã.

Hỗ trợ chi trả thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phục vụ công tác thu Quỹ tại cấp xã: UBND cấp xã trực tiếp trích 5% số kinh phí thu được của các đối tượng người lao động không hưởng lương và phê duyệt danh mục chi để thực hiện.

Cũng theo Quyết định này, còn quy định đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp; thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn; quản lý, sử dụng quỹ…

Nhấn vào đây để xem chi tiết: 
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai. 

Thu Hồng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 175
  • Hôm nay: 25207
  • Trong tuần: 209,477
  • Tất cả: 28,260,280
Đăng nhập