Dự báo thời tiết
 • 24/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Bắc hoàn lưu bão số 4. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động trở tại, nên thời tiết các địa phương chuyển xấu: Có mưa, mưa rào và dông rải rác, vùng thấp nắng nóng chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đống loạt giảm xuống, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 21/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông. Kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 21/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 18/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 17/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 14/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của ranh áp thấp có trục qua Bắc bộ, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 13/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục nâng dần lên phía bắc. Kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 12/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt gia tăng nhẹ, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 12/07/2017

  Lào Cai: Mưa diện rộng tiếp tục trút xuống các địa phương

  CTTĐT - Đêm về sáng ngày 12/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh trở lại. Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác.

 • 11/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm xuống, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 10/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-23 độ vĩ bắc. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 07/07/2017

  Lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên vượt báo động 2

  Lúc 10 giờ ngày 7/7, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ lớn nhất. Thủy điện Bắc Hà xả lũ qua đập tràn lên đến 1670m3/s, qua 2 tổ máy là 180m3/s. Đẩy lũ vùng hạ lưu tiếp tục lên nhanh, mực nước lúc 15 giờ tại xã Long Phúc (Bảo Yên) đạt mức 73,38m; vượt báo động 2 là 0,38m.

 • 07/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa  gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tăng nhẹ, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 07/07/2017

  Lào Cai: Mưa dông trên diện rộng đến hết ngày 10/7

  CTTĐT - Đêm về sáng ngày 6/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và vùng hội tụ gió trên cao. Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, một số nơi xuất hiện mưa vừa như xã Cốc Ly (Bắc Hà) 29mm; thị trấn Bát Xát 36,5; xã Việt Tiến (Bảo Yên) mưa to 61,6mm (tính từ 19 giờ ngày 5/7 đến 13 giờ ngày 6/7).

 • 06/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đầy dần lên. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần đi, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa  gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tăng nhẹ, vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 05/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc- đông nam hoạt động yếu. Kết hợp với tác động của vùng xoáy thấp từ mực 1500-5000m; nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến đổi. Vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 04/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc- đông nam hoạt động yếu. Kết hợp với tác động của vùng xoáy thấp từ mực 1500-5000m; nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt gia tăng. Vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 03/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-23 độ vĩ bắc có xu hướng di chuyển chậm xuống phía nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao; nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá. Phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm nhẹ. Vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

 • 03/07/2017

  Cảnh báo về đợt mưa dông trên diện rộng

  CTTĐT - Đêm qua (2/7), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai có xu thế hoạt động mạnh dần lên. Khiến mưa ở các địa phương gia tăng về lượng, một số nơi xuất hiện mưa vừa như xã Dương Quỳ (Văn Bàn) 27,8mm; thị trấn Sa Pa trội hơn 31mm, xã Tả Van (Sa Pa) mưa nhiều nhất 39,7mm.

 • 03/07/2017

  Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 7 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao; nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây sạt lở đất đá. Phòng ngừa lốc xoáy,lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt gia tăng. Vùng cao đêm và sáng sớm trời se lạnh.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 295
 • Hôm nay: 6909
 • Trong tuần: 326,594
 • Tất cả: 23,197,184
Đăng nhập