Dự báo thời tiết
 • 29/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến đêm xấu ngày tốt dần lên: Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương tăng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, có nơi rét đậm.

 • 28/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp phía tây, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt: Đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi trời rét, có nơi rét đậm.

 • 27/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục có cường độ ổn định và suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt: Không mưa, riêng vùng cao đêm mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt gia tăng. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, có nơi rét đậm.

 • 25/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kèm front lạnh, kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

 • 24/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, ngày mai được tăng cường mạnh trở lại, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm. Trời chuyển lạnh sau rét, vùng núi trời rét, có nơi rét đậm.

 • 23/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, khoảng ngày 25 được tăng cường mạnh trở lại, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến tốt: Đêm không mưa, sáng có nơi có mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 23/03/2017

  Thời tiết Lào Cai sắp chuyển lạnh

  CTTĐT - Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng sáng ngày 25/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. 

 • 22/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Kết hợp với rìa phía nam rãnh áp thấp ở khoảng vĩ tuyến 23-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía tây đang mở rộng dần về phía đông, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt: Đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương tăng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 21/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu sau được tăng cường yếu lệch đông. Kết hợp với rãnh gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến đêm xấu ngày tốt: Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh  xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các địa phương tăng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 20/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu. Kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến đêm xấu ngày tốt: Đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương giảm nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 19/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến đêm xấu ngày tốt: Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 19/03/2017

  Lào Cai xuất hiện đợt “mưa vàng”

  CTTĐT -  Chiều ngày 17/3 trở đi, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

 • 17/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và biến tính. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn xấu: Có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao trời rét.

 • 16/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu: Có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt giảm. Trời rét nhẹ, vùng cao trời rét.

 • 15/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu dần: Có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các địa phương tăng nhẹ. Trời rét nhẹ, vùng cao trời rét.

 • 14/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kèm front lạnh, kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến đêm tốt, ngày chuyển xấu: Đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt giảm. Trời chuyển lạnh, vùng cao trời rét.

 • 13/03/2017

  Gió mùa đông bắc sắp tràn xuống Lào Cai

  CTTĐT - Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng trưa ngày 14/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc Trung Bộ. 

 • 13/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt sau chuyển xấu: Đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt giảm. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao trời rét.

 • 11/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao tăng cường yếu lệch đông sau suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá tốt: Đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương ít biến đổi. Đêm và sáng trời rét, vùng cao trời rét.

 • 09/03/2017

  Dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10 tháng 03 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Kết hợp với tác động yếu của dòng xiết gió tây trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn xấu sau tốt dần lên: Đêm về sâng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Đêm và sáng trời rét, vùng cao có nơi rét đậm, rét hại.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 74
 • Hôm nay: 14858
 • Trong tuần: 130,285
 • Tất cả: 20,545,463
Đăng nhập