Dự báo thời tiết
 • 19/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường yếu, sau có cường độ ổn định, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến là tốt: Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tăng nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao có nơi rét đậm.

 • 18/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến là tốt: Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao có nơi rét đậm. 

 • 17/01/2018

  Thời tiết Lào Cai bước vào đợt ấm áp kéo dài

  CTTĐT - Dự báo khoảng ngày 18/1, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây nhiệt độ các tỉnh, thành giảm không đáng kể. Theo đó, Lào Cai bước vào một đợt ấm áp kéo dài nhiều ngày tới.

 • 16/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến là tốt: Không mưa, riêng vùng núi có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ, trời rét, vùng cao có nơi rét đậm, rét hại. 

 • 15/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ tiếp tục suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến là tốt: Không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tiếp tục gia tăng, đêm về sáng trời rét đậm, vùng cao rét đậm, rét hại. Các khu vực có độ cao từ 2.800m trở lên cần đề phòng băng giá, sương  muối xuất hiện gây hại.

 • 15/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ tiếp tục suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến là tốt: Không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tiếp tục gia tăng, đêm về sáng trời rét đậm, vùng cao rét hại, rét hại nặng. Các khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên cần đề phòng băng giá, sương  muối xuất hiện gây hại.

 • 12/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt: Không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, trời rét đậm, vùng cao rét hại, rét hại nặng. Các khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên cần đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại.

 • 11/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến tốt: Không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, trời rét đậm, rét hại, vùng cao rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi cao trên 2.300m cần đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại.

 • 10/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, nên thời tiết các địa phương diễn biến hai vùng khá trái ngược nhau: Vùng thấp chỉ có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tăng nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng cao rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi có độ cao từ 2.300m trở lên cần đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại.

 • 10/01/2018

  Lào Cai: Rét đậm, rét hại kéo dài hết ngày 14/1

  CTTĐT - Dự báo đợt rét đậm, rét hại này ở Lào Cai kéo dài hết ngày 14/1 mới chấm dứt. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối xuất hiện gây hại.

 • 10/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt dần lên: Vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động, trời rét đậm, rét hại, vùng cao rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại.

 • 05/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Dòng xiết gió tây trên cao tiếp tục duy trì, nên thời tiết các địa phương diễn biến xấu: Có mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

 • 04/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

 • 03/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu và lệch đông. Vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 02/01/2018

  Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 1 năm 2018

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Vùng hội tụ gió trên cao còn duy trì, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến động. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 29/12/2017

  Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu: Có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm xuống. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 28/12/2017

  Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Tác động của vùng hội tụ gió trên cao không còn, nên thời tiết các địa phương diễn biến phổ biến tốt: Đêm không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 27/12/2017

  Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Đêm nay tác động của vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn, sang ngày mai suy yếu dần, nên thời tiết các địa phương diễn biến đêm xấu ngày chuyển tốt dần: Đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt gia tăng. Trời rét; vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 26/12/2017

  Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2017

  CTTĐT - Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu: Gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm thấp. Trời rét; vùng núi rét đậm, rét hại.

 • 26/12/2017

  Lào Cai: Không khí lạnh và mưa trên diện rộng

  CTTĐT - Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng ngày 27/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc, sau là các tỉnh Trung Bộ. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao cũng đồng xuất hiện, tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 242
 • Hôm nay: 11060
 • Trong tuần: 126,643
 • Tất cả: 26,385,143
Đăng nhập