Dự báo thời tiết
 • 26/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 05 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với tác động của rìa phía bắc rãnh áp thấp, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt, cụ thể như sau: Đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực tiếp tục gia tăng, vùng cao đêm và sáng sớm trời lạnh.

 • 24/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 05 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-21 độ vĩ bắc, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm, vùng cao đêm và sáng sớm trời lạnh.

 • 24/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 05 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc nén yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ do điều khiện địa hình gây lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm, vùng cao đêm và sáng sớm trời lạnh.

 • 22/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 05 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía bắc, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá tốt, cụ thể như sau:Đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng, vùng cao đêm và sáng sớm trời lạnh.

 • 19/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến đêm xấu sau ngày tốt dần lên, cụ thể như sau: Đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao trời rét.

 • 18/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến đêm xấu sau ngày tốt dần lên, cụ thể như sau: Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao trời rét.

 • 17/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực gia tăng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao trời rét.

 • 16/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá xấu, cụ thể như sau: Có mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm nhẹ. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 15/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá xấu, cụ thể như sau: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực nhích dần lên. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 15/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch xuống khu vực Bắc Bộ. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn xấu, cụ thể như sau: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt sở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 12/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Vùng hội tụ gió trên cao mờ hẳn, ngày mai chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại, nên thời tiết các địa phương diễn biến tốt dần lên, cụ thể như sau: Đêm không mưa, riêng vùng cao có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất các khu vực  gia tăng trở lại. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 12/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Từ gần sáng và ngày mai chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu, cụ thể như sau: Đêm về sáng có mưa, mưa rào dông và dông rải rác. Đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, trượt lở đất đá. Cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 11/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 09/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa ổn định sau suy yếu. Kết hợp với tác động của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía tây, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá tốt, cụ thể như sau: Đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến đổi. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 08/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu. Kết hợp với tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây bị nén bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía bắc, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá tốt, cụ thể như sau: Đêm về sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực ít biến đổi. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ.

 • 04/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn khá tốt sau chuyển xấu, cụ thể như sau: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Từ chiều tối và đêm mai (5/5), có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực đồng loạt giảm. Vùng cao đêm và sáng trời rét nhẹ.

 • 03/05/2017

  Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 5 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu, cụ thể như sau: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm. Đêm và sáng trời chuyển mát, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 28/04/2017

  Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 04 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, nên thời tiết các địa phương diễn biến khá tốt: Không mưa, riêng vùng cao đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các địa phương gia tăng. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét nhẹ.

 • 27/04/2017

  Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 04 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường sau ổn định. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao, nên thời tiết các địa phương diễn biến vẫn xấu: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất các địa phương tiếp tục giảm. Trời se  lạnh, vùng cao trời rét.

 • 26/04/2017

  Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 04 năm 2017

  Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, gần sáng mai chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên thời tiết các địa phương diễn biến chuyển xấu: Có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh. Nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt giảm. Từ chiều mai trời chuyển lạnh, vùng cao chuyển rét.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 114
 • Hôm nay: 4630
 • Trong tuần: 122,144
 • Tất cả: 21,452,131
Đăng nhập