Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh Lào Cai
(17/01/2011 7:16:35 SA)Thực hiện Qui chế làm việc của UBND tỉnh Lào Cai qui định tại Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh và để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01 /2011/CT-UBND ngày 10/01/2011của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành Kể hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2011, UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tam năm 2011, như sau :

I. Những công việc chỉ đạo chung

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp 21, Chỉ thị của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2011.

2. Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, để án được Tỉnh uỷ phân công thuộc 7 Chương trình, 27 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV (Ban hành tại Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 22/12/2010 của Tỉnh uỷ) và xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh thực hiện 27 đề án (xong trong tháng 6/2011) .

3. Thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2011 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai (10/1991 - 10/2011).

5. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020; phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện đến năm 2020; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015) và qui hoạch sử dụng đất 10 năm (2011   -2020); rà soát, điều chỉnh một số qui hoạch ngành, lĩnh vực (nông lâm, khai thác, chế biến khoáng sản, thuỷ điện,...); qui hoạch một số đô thị (qui hoạch chung đô thị thành phố Lào Cai, qui hoạch mở rộng Sa Pa, Phố Lu, Tân An, Bảo Hà, Xuân Giao, xã Cam Đường...); phối hợp với Bộ Giao thông và Vận tải để qui hoạch các điểm dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của tỉnh về phát triển bền vững.

6. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo lịch mùa vụ, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống cháy tung, thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Xây dựng và triển khai thực hiện qui hoạch nông thôn mới. Tổ chức hội nghị tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

7. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thi công xây dựng nhà máy gang thép Lào Cai, nhà máy xi măng vinafuji, nhà máy gang thép ở Bản Vược; các nhà máy thuỷ điện; khởi công nhà máy DAP số 2; thi công đường cao tốc và các tuyến đường quốc lộ (279, 4E, 4D); các dự án kè bờ sông, suối khách sạn 4 sao ngã 6, khách sạn điện lực, các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại tại khu đô thị mới (Tiểu khu đô thị số 3, 4...).

8. Tăng cường chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ XDCB và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA. Hoàn thành 3 hợp khối 5,6,9, dự án bệnh viện 500 giường, Đài PTTH tỉnh để chuyển xong các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh về khu hành chính mới; đôn đốc các cơ quan ngành dọc, các ngân hàng, viễn thông khởi công xây dựng các trụ sở ở khu hành mới.

9. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung (Lào Cai) 2011; tiếp tục xây dựng các công trình hạ tầng và đưa khu TM-CN Kim Thành hoạt động sôi động.

10. Triển khai thực hiện qui hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, nâng cấp các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tiến tới thành lập trường đại học tại Lào Cai; thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; chương trình xây dựng các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện đa khoa khu vực; thành lập bệnh viện sản nhi tại Bệnh viện đa khoa số 1, di chuyển Bệnh viện y học cổ truyền về Bệnh viện đa khoa số 2. Công bố và triển khai chương trình giảm nghèo theo chuẩn mới; chương trình giảm nghèo tại 3 huyện 30a; xây dựng và thực hiện đề án truyền hình qua vệ tinh vinasat.

11. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tồ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; chương trình cải cách hành chính (chuẩn hoá và kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở); chỉ đạo các sở ngành thực hiện Chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011 và Chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch năm 2011.

12. Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức diện tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh tại các địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

13. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và triển khai các dự án vốn nước ngoài (ODA,FDI), đặc biệt là Dự án cơ sở hạ nông thôn và du lịch (vốn AFD, WB pha 2), các DA vận động sử dụng vốn vay của WB, ADB, JICA, Đan Mạch, Hàn Quốc.

14. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, các chương trình, các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, các tổ chức, tập đoàn, tổng công ty.

15 . Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp 21 ; chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2011.

2. Những công việc trọng tâm trong các quí

Ngoài 15 nhiệm vụ chung chỉ đạo xuyên suốt cả năm, trong từng quí, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện những công việc chuyên đề sau:

Quí I:

1. Chỉ đạo thu hoạch vụ đông, triển khai vụ xuân 2011; phòng chống hạn, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy rừng; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia và công tác đào tạo nghề cho nông dân; đẩy nhanh chương trình trồng cao su, trồng rừng. Duyệt qui hoạch nông thôn mới của 144 xã.

2. Chỉ đạo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 vui tươi lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo tinh thần tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/1/2011của UBND tỉnh. Triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội (chăm sóc người có công, gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo thiếu đói...); đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại...

3. Tổ chức các đoàn đi làm việc với các huyện, thành phố để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2011 (sau Tết nguyên đán). Rà soát, kiện toàn các ban chỉ đạo chương trình, dự án, đề án của tỉnh.

4. Tham gia Chương trình du lịch về cội nguồn 2011, chỉ đạo tổ chức Lễ hội Đền Thượng và lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc trong tỉnh; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung 2011.

5. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010  và phát động phong trào thi đua năm 2011, thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai; hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011; hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ 2011.

6.Tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với 2 hội nghị chuyên đề (hội nghị với các Tập đoàn, TCT ngoài tỉnh đang có dự án đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai, hội nghị với các doanh nghiệp của tỉnh). Chỉ đạo tổ chức Đại hội thành lập hiệp hội doanh nghiệp Lào Cai.

7. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác XDCB năm 2011; Hội nghị về công tác cải cách hành chính gắn với các giải pháp duy trì và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2010, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

8. Chỉ đạo thực hiện công tác giao quân đợt I năm 2011; triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2011; thực hiện kế hoạch kiểm tra quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục trao đổi với phía Vân Nam để vận hành chính thức đỉa điểm làm thủ tục hải quan II thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu qua cầu đường bộ sông Hồng Việt - Trung.

9. Tập trung chỉ đạo công tác XDCB và giải ngân kế hoạch vốn năm 2011, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng nhà nước, vốn ODA. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án công nghiệp lớn, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Giao chi tiết kế hoạch chuẩn bị đầu tư và thiết kế quy hoạch năm 2011 cho các đơn vị.

10. Đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp năm 2010. Chuyển xong các cơ quan tỉnh về khu đô thị mới; duyệt phương án sắp xếp, quản lý bán, cho thuê các trụ sở cũ.

11. Chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV; các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

12. Tổ chức Hội nghị sơ kết quí I về tình hình kinh tế- xã hội và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2011.

Quí II:

1. Chỉ đạo chăm sóc vụ xuân 2011 ; công tác phòng chống hạn, bão lũ; tổ chức đi kiểm tra kế hoạchrtrồng rừng, trồng cây cao su trên địa bàn. Chỉ đạo sơ kết vụ xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa 2011.

2. Tổ chức kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Tổ chức làm việc với 1 số Bộ ngành liên quan để xúc tiến, triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng tại các cuộc làm việc với tỉnh, đặc biệt là xúc tiến dự án qui hoạch sân bay Lào Cai; tổ chức làm việc với Viện khoa học xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) để đánh giá chương trình hợp tác và xúc tiến chương trình hợp tác giai đoạn tiếp theo; tổ chức đoàn sang Vùng Aquitaine CH Pháp để chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm hai bên thiết lập quan hệ hợp tác.

4. Chỉ đạo tổng kết năm học 2010 - 2011 và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2011. Tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2011.

5. Chuẩn bị nội dung tham dự Phiên họp lần 4 Nhóm công tác trên hợp giữa 4 tỉnh biên giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

6. Tổ chức hội nghị hợp tác với tỉnh Yên Bái, tỉnh Lai Châu.

7. Chỉ đạo công tác phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Đại biểu HDND tỉnh khoá XIV.

8. Phê duyệt Chương trình hành động của tỉnh về phát triển bền vững.

9. Kiểm điểm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

Quí III:

1.Triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa 2011. Tổ chức sơ kết vụ mùa, triển khai vụ Đông- xuân 2011 - 2012 .

2.Thành lập các Tổ công tác đi đôn đốc tiến độ XDCB và giải ngân các nguồn vốn năm 2011. Phê duyệt các qui hoạch mở rộng: thị trấn Sa Pa, thị trấn Lu, Bắc Hà, qui hoạch chung thành phố Lào Cai, qui hoạch nâng cấp thành lập thị trấn Si Ma Cai.

3. Triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm.

4. Tổ chức khai giảng năm học 2011 - 2012 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; triển khai nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

5. Chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2012

6 . Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt 2 năm 2011. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2011.

7. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tham gia Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh: Thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VII tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

8. Chỉ đạo chuẩn bị Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung 2011.

9. Tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2011.

10. Kiểm điểm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Quí IV:

1 Duyệt các qui hoạch triển khai năm 2011 còn lại.

2. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

3. Chỉ đạo tiến độ XDCB, điều chỉnh, thanh quyết toán các nguồn vốn năm 2011.

4. Tổ chức Hội chợ thương mại du lịch Việt – Trung (Lào Cai) năm 2011.

5. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012; hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 .

6. Tổ chức hội khoẻ phù đẳng cấp huyện chuẩn bị cho hội khỏe phù đẳng cấp tỉnh và toàn quốc năm 2012.

7. Sáp nhập và đưa vào hoạt động bệnh viện 500 thường và bệnh viện sản nhi; chuyển bệnh viện y học cổ truyền về Bệnh viện đa khoa số 2.

8 . Tổ chức kỷ niệm 2 0 năm tái lập tỉnh Lào Cai (10/1991 - 10/2011).

9. Chỉ đạo các sở, ngành, huyện/TP đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

10. Xây dựng Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản QPPL, Chương trình kiểm tra chính sách, qui hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2012.

Trên cơ sở Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2011, giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp chương trình hoạt động của Thường trực UBND tỉnh cho phù hợp, đồng thời dành thời gian để Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình để chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình UBND tỉnh thông qua theo Qui chế làm việc.

Căn cứ Chương trình này, các sở, ban, ngành, huyện,thành phố xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình cho sát thực, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

BBT