Chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai
(21/01/2014 10:04:23 SA)
 

Theo đó, người được thu hút về làm việc tại Lào Cai được hưởng trợ cấp một lần với mức hỗ trợ theo từng đối tượng như sau: Người có học vị Tiến sỹ: 240 triệu đồng; học vị thạc sỹ: 80 triệu đồng; bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp I: 50 triệu đồng; Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân: 100 triệu đồng; Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú: 50 triệu đồng; bác sỹ về công tác tại cá cơ sở Y tế tuyến xã thuộc khu vực II, khu vực III: 40 triệu đồng; bác sỹ về công tác tại các cơ sở y tế tuyến xã thuộc khu vực I: 30 triệu đồng; bác sỹ (hệ đào tại chính quy) về công tác tại các cơ sở Y tế tuyến tỉnh, huyện ở một số lĩnh vực thuộc danh mục thu hút do tỉnh quy định hàng năm: 30 triệu đồng; sinh viên học đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên ở tỉnh ngoài học các trường đại học công lập thuộc Bộ, ngành của Trung ương quản lý, các trường Đại học của nước ngoài mở tại Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi và đỗ thủ khoa: 40 triệu đồng; sinh viên người Lào Cai (học Trung học phổ thông ở Lào Cai) học đại học chính quy ở các trường đại học công lập thuộc Bộ, ngành của Trung ương quản lý, các trường Đại học của nước ngoài mở tại Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi (người dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại Khá trở lên): 30 triệu đồng.

Người được thu hút về làm việc tại Lào Cai được ưu tiên trong xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên trong bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý. Người có trình độ bác sỹ, sinh viên tốt nghiệp đại học (thuộc đối tượng chính sách này) có nguyện vọng về công tác tại tỉnh nhưng không còn chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng thì các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng được hợp đồng làm việc cho đến khi cơ quan, đơn vị có biên chế để tuyển dụng; thời gian hợp đồng được tính trừ vào thời gian thử việc khi được tuyển dụng; mức lương hợp đồng tương đương với mức lương theo ngạch, bậc của người được tuyển dụng lần đầu ở cùng vị trí việc làm.

Về nguyên tắc thực hiện việc thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phải căn cứ vào nhu cầu phát triển nhân lực, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị; thu hút và hỗ trợ đào tạo đối với người học các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trong danh mục cần thu hút và hỗ trợ đào tạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hằng năm; người được hưởng chính sách thu hút thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và ngược lại; trường hợp người được thu hút có nhiều bằng cấp chuyên môn hoặc danh hiệu cao quý thì chỉ được hưởng chính sách thu hút đối với bằng cấp hoặc danh hiệu cao nhất.

Đối tượng và phạm vi được hưởng chế độ thu hút và hỗ trợ đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức (là công dân Việt Nam) trong biên chế thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, MTTQ, cơ quan hành chính nhà nước, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có trình độ đào tạo đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để được thu hút về làm việc tại tỉnh Lào Cai hoặc được hỗ trợ đào tạo. Và có quy định cụ thể về đối tượng được hưởng chính sách thu hút và đối tượng được hưởng chế độ đào tạo.

Ngoài ra, văn bản còn quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách thu hút; quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút; hồ sơ đề nghị thu hút; các đối tượng không thuộc chính sách áp dụng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2013, bãi bỏ Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 và Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

Theo Thùy Linh

Cổng TTĐT Tỉnh Lào Cai