Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai V/v Ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
(18/08/2009 12:00:00 SA)