CẢI CÁCH TƯ PHÁP NGÀNH KIỂM SÁT LÀO CAI (27/05/2013 4:57:12 CH)
 

 Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị  về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị Quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Chương trình công tác số 08 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW và chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các  huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong ngành về nội dung và lộ trình cải cách tư pháp của Bộ Chính trị.

 

           Thực hiện chủ trương, định hướng lớn của toàn ngành với phương châm “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”. Viện Kiểm sát tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch với các mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm và đáp ứng các yêu cầu về cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ khi thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW đến nay, toàn ngành kiểm sát Lào Cai đã tiếp nhận 6.887 tin báo vi phạm và tội phạm, đã phân loại khởi tố 3.398 vụ, 4.914 bị can để điều tra xử lý; trong đó có gần 20 vụ án tham nhũng. Cùng với việc quản lý tốt tin báo tố giác tội phạm Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 3.247 vụ án sơ thẩm, 211 vụ án phúc thẩm và 14 vụ án giám đốc thẩm; thông qua đó đã kịp thời ban hành 61 bản kháng nghị theo trình tự phúc thẩm và 10 kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, đảm bảo việc ra các bản án của tòa án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, thông qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát hai cấp còn yêu cầu cơ quan công an bắt thi hành án 08 bị án, ban hành 107 bản kiến nghị đối với UBND các xã, phường vi phạm trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo tại địa phương. Do làm tốt các khâu công tác kiểm sát, nên đã khắc phục được tình trạng lạm dụng việc bắt khẩn cấp, hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; tỷ lệ bắt, giam, giữ đưa ra truy tố đạt cao; hạn chế bắt giữ hình sự phải xử lý hành chính , đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không để xảy ra việc xử lý quá hạn luật định, kéo dài. Đặc biệt chú trọng việc xác định án điểm, án rút gọn để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh kịp thời, phối hợp tăng cường đưa các vụ án đi xét xử lưu động phục vụ tình hình chính trị địa phương.  

          Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua Viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo mọi tội phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp theo hướng mở rộng tính công khai, dân chủ, bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hai ngành Tòa án, Kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng đề án để triển khai thực hiện thành lập Tòa án khu vực và Viện kiểm sát khu vực, đến nay 09/09 Viện kiểm sát các huyện, thành phố trong tỉnh đã hội đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ, kiểm sát viên để thành lập Viện Kiểm sát khu vực theo đúng lộ trình cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và tỉnh Lào Cai đề ra, ngoài ra Viện kiểm sát tỉnh còn thực hiện tốt Hiệp định tương trợ tư pháp với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, năm 2002 và năm 2008 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký bản ghi nhớ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vân Nam  (Trung Quốc), từ đó đến nay giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vân Nam và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai thường xuyên tổ chức giao ban định  kỳ mỗi quý 1 lần thông qua cơ quan đại diện là: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam  (Trung Quốc) và Viện kiểm sát thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  (Việt Nam), thông qua giao ban hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình vi phạm và tội phạm tại vùng biên giới hai nước và bàn biện pháp phối hợp đấu tranh giải quyết, sự phối hợp này trong những năm qua đã đạt được kết quả tốt.

          Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ chính trị, đã tạo ra sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong toàn thể các đơn vị, cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát tỉnh Lào Cai trong lộ trình cải cách tư pháp, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã thu được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết đó là: Việc ban hành pháp luật còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu văn bản hướng dẫn nên quá trình thực hiện còn nhiều bất cập; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, chính sách tiền lương chưa đảm bảo cuộc sống trong điều kiện hiện nay, do vậy không thu hút được cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi vào công tác trong ngành. Để đảm bảo cho lộ trình cải cách tư pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị trong những năm tới, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, dễ vận dụng và có tính ổn định thực hiện lâu dài để pháp luật có hiệu lực cao trong thực tế cuộc sống. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp từ Trung ương đén địa phương đảm bảo vận hành đồng bộ, có hiệu quả. Hàng năm Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương cần sơ kết đánh giá tình hình đã thực hiện, những vấn đề còn tồn tại (thuộc từng ngành) để rút kinh nghiệm và có biện pháp thực hiện tốt trong những năm tiếp theo./.

Lê Thị Khánh Vân

Phòng 5 - Viện KSND tỉnh Lào Cai