Chi đoàn Viện KSND tỉnh thành lập Đội thanh niên xung kích. (01/06/2012 6:03:50 CH)

Vừa qua BCH Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ra quyết định thành lập Đội thanh niên xung kích thuộc Chi đoàn Viện KSND tỉnh.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 09/01/2012 của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2012, Kế hoạch số 13-KH/ĐTN ngày 04/05/2012 về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua "Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012.

Đội thanh niên xung kích

          Để góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2014. Vừa qua Ban chấp hành chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định thành lập "Đội thanh niên xung kích " thuộc chi đoàn VKSND tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi Ban chấp hành chi đoàn đưa ra ý kiến thảo luận về việc thành lập, đã có 15 đồng chí đoàn viên xung phong tình nguyện tham gia "Đội thanh niên xung xung kích" và xin gia nhập Đội với tinh thần và ý chí cao nhất.

          Đoàn viên tham gia Đội thanh niên xung kích đều xác định phải "Luôn sẵn sàng trong mọi hoạt động của chi đoàn, đoàn khối, đoàn cấp trên cũng như hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, phong trào tình nguyện hướng về cơ sở..."

          Đây là đội thanh niên sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ của Chi đoàn nói riêng và hoạt động của Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nói chung, hứa hẹn sẽ phát huy tính năng động, sáng tạo và tình nguyện sôi nổi của tuổi trẻ Viện KSND tỉnh Lào Cai. Danh sách Đội thanh niên xung kích gồm có:

          1.Đ/c Hoàng Huy Liệu Bí thư Chi đoàn - Phụ trách đội

          2.Đ/c  Nguyễn Gia Long Phó bí thư Chi đoàn

          3.Đ/c  Bùi Thị Thanh Huyền Ủy viên BCH Chi đoàn

          4.Đ/c  Nguyễn Thị Dung - Đoàn viên.

          5.Đ/c  Ma Thị Thủy - Đoàn viên.

          6.Đ/c  Sầm Văn Cận - Đoàn viên.

          7.Đ/c  Phạm Ngọc Toàn - Đoàn viên.

          8.Đ/c  Phạm Thúy Quỳnh - Đoàn viên.

          9.Đ/c  Trần Thành Công - Đoàn viên.

          10.Đ/c  Nguyễn Trung Hải - Đoàn viên.

          11.Đ/c  Cao Thị Hòa - Đoàn viên.

          12.Đ/c  Nông Văn Ngiệp - Đoàn viên.

          13.Đ/c  Sầm Văn Thuyên - Đoàn viên.

          14.Đ/c  Trương Thị Hồng Nhung - Đoàn viên.

          15.Đ/c  Triệu Thúy Nga - Đoàn viên.

Huy Liệu, Sầm Cận