VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH CHIA TÁCH PHÒNG (03/04/2013 7:15:34 SA)
 

Ngày 01/4/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố và trao quyết định chia tách phòng, theo quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9, ngày 04/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc chia tách Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai thành hai đơn vị là: Văn phòng tổng hợp, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

 

 

Đồng chí Dương Hùng Yên - Viện trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai  trao quyết định chia tách phòng và điều động cán bộ

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Hùng Yên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, các đồng chí Phó Viện trưởng: Bùi Văn Hùng, Bùi Xuân Xanh, Nguyễn Trung Thao, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai.

Về tầm quan trọng đối với công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/11/2012 về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện chủ trương về Chính phủ điện tử của Thủ tướng Chính phủ, đòi hỏi cán bộ, Kiểm sát viên cần phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Đồng chí Dương Hùng Yên trao Quyết định bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng đối với đồng chí Dương Việt Dũng

Trên cơ sở đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ký các quyết định số 62-QĐ/TCCB và 63/QĐ/TCCB ngày 15/3/2013 quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng, đồng chí Trần Thúy Mai - Phó chánh Văn phòng làm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng - Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, quyết định số 64-QĐ/TCCB ngày 15/3/2013 điều động đồng chí Hoàng Huy Liệu - Chuyên viên Văn phòng TH & TKTP đến nhận công tác tại Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, quyết định số 65-QĐ/TCCB ngày 15/3/2013 điều động và bổ nhiệm đồng chí Dương Việt Dũng - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát nhận và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng kể từ ngày 01/4/2012./.

Huy Liệu