Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn.
(23/05/2012 9:14:18 CH)

Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn được giao nhiệm vụ quản lý gần 25.000 ha rừng, trong đó gần 8.700 ha đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đến các hộ dân.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đơn vị đã thường xuyên chủ phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã chỉ đạo các hộ dân bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng đã nhận khoán, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống chữa cháy rừng, không phát nương làm rẫy, không khai thác lâm sản trái phép. Cũng qua mô hình này, bước đầu người dân đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của rừng cũng như nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phát triển một số các loại cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2012 công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn là: Địa bàn rộng, diện tích được giao quản lý lớn trong khi đó đội ngũ cán bộ còn rất thiếu; đường giao thông đến các khu vực được giao quản lý rất khó khăn; thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài cộng với sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa để đốt nương làm rẫy nên đã để xẩy ra một số điểm cháy gây thiệt hại gần 2 ha (nhiều nhất là tại 2 xã Nậm Xây và Nậm mả); một thực trạng khác là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chất lượng rừng trồng chưa tốt đó là tập quán thả rông gia súc chưa được khắc phục.....

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giúp người dân tăng thu nhập xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống bằng nghề rừng, thì ngoài nỗ lực của bà con nông dân và sự vào cuộc của ngành chuyên môn, cấp chính quyền địa phương, thì huyện Văn Bàn đang rất cần Nhà nước tiếp tục bổ xung một số cơ chế chính sách phù hợp như: Tăng biên chế cán bộ cho ban quản lý rừng phòng hộ của huyện; tăng diện tích được đầu tư kinh phí khoán bảo vệ từ 34% hiện nay lên 60%; tăng mức chi khoán bảo vệ cho hộ gia đình; đối với UBND các xã và người dân thì vấn đề cốt lõi nhất là phải hiểu được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, mặt khác từng bước khắc phục triệt để được tình trạng thả rông gia súc......có những giải pháp đồng bộ như vậy thì công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện mới đạt được hiệu quả đích thực.

Lương Mạnh Lộc

Đài TT-TH Văn Bàn