Thực hiện "5 không 5 có"- Là xây dựng thành phố anh hùng (15/03/2012 8:19:08 CH)

Từ sau ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11/2009, ở khắp nơi, tại các khu dân cư, các hộ gia đình, mọi người nhắc nhau thực hiện ký cam kết "năm không, năm có", thành phố Lào Cai như có luồng gió mới tràn vào, tạo nên động lực khơi dậy tiềm năng của mọi tổ chức, cá nhân, mỗi gia đình quyết tâm thi đua xây dựng thành phố trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

 Các cơ quan, đơn vị ký cam kết tuyên truyền thực hiện phong trào "5 không, 5 có"

Để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đơn vị Anh hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ, Ban chỉ đạo các cấp, Ban vận động ở các khu dân cư được thành lập, Ban chỉ đạo đã lựa chọn 4 nội dung với 20 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó cụ thể hoá nhiệm vụ cho từng hộ gia đình bằng việc thực hiện các tiêu chí "năm không, năm có" để các gia đình ký cam kết thực hiện.

Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố, Tiểu ban Tuyên truyền vận động xây dựng thành phố đã triển khai trực tiếp đến các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã phường, hướng dẫn, tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân để các hộ gia đình tự nguyện ký cam kết và cùng nhau thực hiện. Nội dung của bản cam kết "năm không, năm có" đã gắn kết việc phát triển kinh tế hộ gia đình với xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, kìm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện "năm không, năm có" là chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước, là phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hướng tới xây dựng con người thành phố Lào Cai lịch sự, hiếu khách. Để tạo điểm nhấn cho phong trào, năm 2011 thành phố tiếp tục chọn 03 nhiệm vụ đột phá gắn kết với thực hiện "năm không, năm có", đó là: Cải tạo tập quán lạc hậu chống thả rông gia súc, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Đảm bảo an toàn giao thông vệ sinh môi trường và Công tác tự quản ở thôn, tổ dân phố.

 

 Các xã, phường ký cam kết thực hiện cải tạo các phong tục tập quán lạc hậu

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Ban chỉ Đạo xã, phường đã chỉ đạo 185 Ban vận động khu dân cư triển khai. Do có sự chỉ đạo sát sao với hệ thống giải pháp đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, toàn thành phố có 98% số hộ gia đình ký cam kết và đó có trên 80 % số hộ thực hiện tốt. Nhân dân các dân tộc thành phố tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững. Năm 2011, thành phố giảm được 1.029 hộ nghèo, đạt 128%KH, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% xuống còn 9,27%. Nhiều thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, tự giác cao trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đường thông, hè thoáng, xây dựng khu dân cư sạch đẹp, văn minh. Nhiều thôn, tổ dân phố thực hiện tốt Cuộc vận động cải tạo tập quán lạc hậu chống thả rông gia súc, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tiêu biểu như tổ 7 phường Lào Cai, khu dân cư Duyên Hồng phường Duyên Hải, tổ 11, 13 phường Nam Cường, tổ 11,12 phường Bình Minh... ; Tiêu biểu trong việc thu gom rác thải, khắc phục tình trạng mất vệ sinh tại khu dân cư như tổ 8, 20, 22- phường Bắc Cường, các thôn Hồng Sơn, Cánh Đông, Cánh Chín- xã Vạn Hoà.... Nhiều tổ dân phố duy trì tốt việc đảm bảo hành lang, hè phố luôn thông thoáng, sạch sẽ. Tiêu biểu như các tổ: 1,3, 4 phường Bắc Lệnh ;  tổ 6, 10, 15, 19, 22 phường Cốc Lếu; các tổ: 17, 19, 22, 31, phường Kim Tân; tổ 11, 12, 24a phường Phố Mới;  tổ: 21, 23 phường Bình Minh; các tổ: 9, 23, 38 phường Pom Hán...

Nhiều tổ dân phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây lát hành lang vỉa hè, cải tạo mặt vát lối lên xuống, xã hội hoá cao. Tiêu biểu như: các tổ dân phố thuộc các tuyến đường Lê Lai, Lý Đạo Thành phường Kim Tân, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Cốc Lếu, đường Lê Thanh phường Bắc Cường.... Toàn thành phố đã xây dựng được 29.088m2 hè phố (đạt 154,7% KH giao), 16.898m lối lên xuống (đạt 216%KH giao). Tổng nguồn lực huy động xã hội hoá để thực hiện gần 4 tỷ đồng. Tại các xã, việc thực hiện "năm không, năm có" được gắn với triển khai thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhân dân có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh mội trường, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Tại các thôn vùng cao, nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tư tưởng ỷ lại, tập quán lạc hậu, tình trạng mất vệ sinh môi trường từng bước được khắc phục, tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh hợp vệ sinh đạt trên 80%. Chương trình cai nghiện ma tuý ba giai đoạn hai hình thức được các hộ gia đình triển khai đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2011, thành phố đã công nhận hoàn thành chương trình cai nghiện cho 45 đối tượng cai nghiện ma tuý đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng điểm văn hóa được xã hội hóa cao. Nhân dân các thôn, tổ dân phố đã dây dựng mới 11 điểm văn hóa khu dân cư (vượt 03 điểm so với KH), với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa 1,6 tỷ đồng.

 

 Bê tông hóa đường liên thôn tại thôn Phìn Hồ Thầu- xã Tả Phời

Với kết quả trên, năm 2011, thành phố có 23.581 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt 89,8%, 3.018 hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2011). Tinh thần tự quản, tự chủ, tự giác, tự phấn đấu vươn lên của nhiều hộ gia đình được thể hiện rõ nét. Công tác xã hội hoá trong xây dựng điểm văn hoá khu dân cư, xây dựng đường ngõ xóm, đường giao thông liên thôn và hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với tổng nguồn lực xã hội hoá đạt trên 8 tỷ đồng. Các danh hiệu nếp sống văn hoá tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Đây chính là động lực để nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tiêu biểu như Phường Thống Nhất, Phường Nam Cường, Phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh…

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số xã phường còn có biểu hiện mang tính hình thức, hiệu quả thực hiện chưa cao. Tình trạng xây dựng nhà trái phép, vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang hè phố chưa giảm. Việc vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu chống thả rông gia súc trên địa bàn có chuyển biến nhưng chưa mạnh và chưa đồng đều. Một bộ phận nhân dân đặc biệt lại nhân dân tại các thôn vùng cao­ còn tư­ tư­ởng ỷ lại, tập quán lạc hậu; tình trạng tảo hôn, mất vệ sinh trong gia đình, cộng đồng chưa được khắc phục triệt để. Thành phố còn trên 20% khu dân cư chưa có điểm sinh hoạt cộng đồng. Các tệ nạn xã hội, đặc biệt là trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng phức tạp, trên 800 hộ gia đình, trên 100 thôn, tổ dân phố có người nghiện ma tuý. Nguyên nhân là do một số cơ quan đơn vị, một bộ phận nhân dân còn chưa nhận thức đầy đủ, ý nghĩa của việc thực hiện ký cam kết, chưa thấy được tầm quan trọng của nền móng vững chắc trong xây dựng thành phố trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thực hiện "Năm không, năm có" là nhiệm vụ phải được thực hiện kiên trì và quyết liệt và thường xuyên liên tục, những kết quả đã đạt được là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu của mọi tổ chức, cá nhân, mọi gia đình trên con đường xây dựng thành phố Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, để đạt được kết quả tốt, toàn diện, vững chắc, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo với các nhiệm vụ cụ thể đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng thành phố anh hùng trong thời kỳ đổi mới, gắn tuyên truyền thực hiện "năm không, năm có" với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" làm cho mỗi người dân nhận thức đầy đủ hơn xây dựng thành phố anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là trách nhiệm và là niềm tự hào của mỗi người dân thành phố. Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo các Ban vận động các khu dân cư rà soát, vận động đảm bảo 100% số hộ ký cam kết và từ giác thực hiện. Đưa nội dung thực hiện "Năm không, năm có" vào làm tiêu chí đánh giá thi đua của các xã phường, các khu dân cư và bình xét gia đình văn hoá. Ban chỉ đạo các cấp phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đánh giá kết quả sau hơn 2 năm thực hiện ký cam kết  "Năm không, năm có", quyết liệt thực hiện thành công cuộc vận động, chuẩn bị nền móng và tâm thế vững chắc, xứng danh là thành phố anh hùng.

Thực hiện tốt các nội dung "Năm không, năm có" là thực hiện một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, gắn phát triển đô thị với trật tự, kỷ cương, xanh, sạch, đẹp, gắn phát triển kinh tế hộ gia đình với nâng cao đời sống văn hoá ở khu dân cư, đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, toàn dân, toàn diện, đồng tâm, đồng lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Lào Cai trở thành thành phố Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./.

Trần Bình - Lê Hà