Đơn xin xác nhận hộ nghèo 

Trình tự thực hiện
 

- Các hộ gia đình, cá nhân viết đơn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động – TBXH.

- Sau khi kiểm tra, đối chiếu với Sổ hộ nghèo do phòng quản lý, cán bộ theo dõi sẽ trình Lãnh đạo phòng xác nhận vào đơn xin xác nhận hộ nghèo theo quy định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Mẫu đơn xin xác nhận;

- Sổ hộ khẩu gia đình

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết
Trong ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Lao động, thương binh và xã hội

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, ;
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy xác nhận                          
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hµnh chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010.