Hạt kiểm lâm thành phố kiểm tra công tác phòng hộ rừng (23/11/2012 2:11:06 CH)

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/11/2012 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2012 – 2013. Vừa qua, Hạt kiểm lâm thành phố đã tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ rừng và Phát triển rừng, kiểm tra công tác bảo vệ, phòng hộ rừng mùa hanh khô tại các thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai..

 

 Diễn tập tình huống phòng chống cháy rừng

Hạt kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố, UBND xã Tả Phời tổ chức cho nhân dân 8 thôn vùng cao của xã Tả Phời về điều chỉnh phương án PCCR- BVR phù hợp với điều kiện thực tế theo phương châm 4 tại chỗ của địa phương cơ sở. Nhất là các thôn nằm trong khu vực trọng điểm rừng già, rừng phòng hộ có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nơi có diện tích rừng lớn như thôn Pèng, Làng Mới, Phìn Hồ, Phìn Hồ Thầu….Công tác hiệp đồng phối hợp huy động lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xẩy ra giữa các lực lượng như Kiểm lâm, Công an, Quân sự xã, công tác chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị đảm bảo phòng cháy, chữa cháy được kịp thời.

 

 Ký cam kết phòng hộ, bảo vệ rừng tại thôn Pèng Tả Phời

Ông Đào Quang Tuyên, Hạt phó Hạt iểm lâm thành phố cho biết: Bà con các thôn vùng cao xã Tả Phời đã được cán bộ Hạt kiểm lâm trực tiếp hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để PCCCR như đốt nương; đốt thực bì theo đúng quy trình tại thực địa kết hợp vận động nhân dân không khai thác gỗ rừng tự nhiên, săn bắt động vật quý hiếm. Đặc biệt vào mùa hanh khô năm 2012- 2013 Ban chỉ đạo BVR- PTR thành phố tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nắm bắt tình hình. Hạt kiểm lâm thành phố, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố thường xuyên phân cử cán bộ bám, nắm địa bàn, kịp thời thông tin, báo cáo tình hình phòng chống cháy rừng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng -PCCCR trong mùa hanh khô năm 2012 – 2013./.

Đỗ Dũng