Bộ máy tổ chức UBND 17 xã, phường
(23/08/2010 2:57:00 CH)
 

 

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

1

Phường Duyên Hải

 

 

 

 

Đào Quang Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy

0203.826.120

 

 

Hoàng Minh Đan

Chủ tịch

0203.826.121

 

 

Phạm Thành Trung

Phó Chủ tịch

 

 

 

Trần Việt Thành

Phó Chủ tịch

 

 

   Nguyễn Thị Lý  Phó Chủ tịch    

 

Thường trực

Văn thư

0203.821.040

0203.821.040

2

Phường Cốc Lếu

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Ngân

Bí thư Đảng ủy

0203.820.839

 

 

Nguyễn Văn Sáng

Phó Bí thư Đảng ủy

0203.822.531

 

   Đặng Thanh Hương Chủ tịch UBND    

 

Hoàng Văn Phiên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Bùi Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

0203.839.468

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.792

0203.820.792

3

Phường Kim Tân

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường

Chủ tịch UBND

0203.840.983

 

 

Vũ Quốc Trung

Phó Chủ tịch

0203.842.403

 

 

Phạm Thị Liễu

Phó Chủ tịch

0203.842.403

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.842.403

0203.842.403

4

Phường Lào Cai

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang

Bí thư Đảng ủy phường

0203.830.084

 

 

Nguyễn Văn Sáu

Chủ tịch UBND phường

0203.830.039

 

 

Phạm Thị Mỹ Lan

Phó Chủ tịch UBND

 0203.830.699

 

   Trần Bích Hảo  Phó Chủ tịch UBND    

 

Nguyễn Văn Thủy

Phó Chủ tịch UBND

0202.240.933

 

 

Thường trực

Văn Thư

0203.830.483

0203.830.483

5

Phường Nam Cường

 

 

 

 

Phạm Đình Thiệp

Bí thư Đảng ủy phường

0203.758.006

 

 

Trần Văn Ngọc

Phó Bi thư Thường trực Đảng

0203.758.006

 

 

Hoàng Ngọc Dương

CT.UBND phường

0203.852.405

 

   Đỗ Xuân Thu  Phó CT. UBND phường    

 

Lê Minh Huy

Phó CT. UBND phường

0203.852.405

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.405

0203.852.405

6

Phường Phố Mới

 

 

 

 

Nguyễn Cao Nguyên

Bí thư Đảng uỷ

0203.835.259

 

 

Phạm Thị Kim Oanh

Phó bí thư  Đảng uỷ

0203.835.259

 

 

Lê Trọng Hiếu

Chủ tịch UBND phường

0203.835.206

 

   Vũ Ngọc Long  Phó Chủ tịch UBND phường    

 

Bùi Văn Tiến

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

Bùi Văn Tiến

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

Thường Trực

Văn thư

0203.830.016

0203.830.016

7

Phường Pom Han

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên

Bí thư Đảng ủy

0203.853.263

 

 

Vũ Thị Thùy Dung

Phó Bí thư Đảng ủy

0203.853.263

 

 

Chu Văn Huyền

Chủ tịch UBND

0203.500.274

 

   Vũ Hải Đăng  Phó CT UBND    

 

Lê Mạnh Quyền

Phó CT UBND

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.285

0203.852.285

8

Phường Xuân Tăng

 

 

 

 

Trần Văn Tú

Bí thư Đ.U

0203.852.648

 

   Nguyễn Khánh Lợi  Phó Bí thư Đ.U    

 

Lưu Văn Thiết

Chủ tịch

 

 

 

Vũ Văn Quyết

Phó Chủ tịch

 

 

 

Trần Văn Luận

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.138

0203.852.138

9

Phường Bắc Cường

 

 

 

 

Dương Phúc Toán

Bí thư Đảng ủy phường

0203.849.040

 

 

Hoàng Thị Kim Oanh

Phó Bí thư

0203.849.040

 

   Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch UBND phường    

 

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch

0203.842.349

 

 

Nguyễn Hưng Giang

Phó chủ tịch

0203.842.349

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.842.349

0203.842.349

10

Phường Bình Minh

 

 

 

 

Nguyễn Trung Bẩy

Bí thư Đảng ủy phường

020.3751.566

 

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Bí thư

020.3751.230

 

 

Đào Xuân Thu

Chủ tịch UBND phường

020.3514.879

 

 

Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

 

 

 

Phạm Thị Thuần

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.417

0203.852.417

11

Phường Thống Nhất

 

 

 

   Bùi Đại Quang  Bí thư Đảng ủy phường    

 

Trịnh Đức Thọ

Chủ tịch UBND phường

 

 

 

Lê Quỳnh Sơn

Phó Chủ tịch

 

 

 

lại THái Kiên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.356

0203.852.356

12

Phường Bắc Lệnh

 

 

 

 

Lê Ngọc Giới

Bí thư Đảng ủy phường

0203.845.518

 

 

Nguyễn Tiến Hải

Phó Bí thư

0203.854.221

 

   Đặng Quang Trung  Chủ tịch    

 

Nguyễn Văn Đạt

Phó Chủ tịch

 

 

 

Phạm Quốc Ngưu

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.462

0203.852.462

13

Xã Đồng Tuyển

 

 

 

 

Phan Thị Định

Bí thư Đảng ủy xã

0203.828.010

 

 

Lâm Hoài Vũ

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

 

 

Lê Hữu Minh

Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Lùng Văn Đức

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.844.773

0203.844.773

14

Xã Vạn Hòa

 

 

 

 

Trần Thị Nguyệt

Bí thư Đảng ủy

0203.839.778

 

 

Nguyễn Văn Quyền

Thường trực Đảng

 

 

 

Trần Quang Hanh

Chủ tịch UBND

 

 

   Trần Quang Khánh  Phó Chủ tịch    

 

Phạm Thị Thùy

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.832.578

0203.832.578

15

Xã Cam Đường

 

 

 

 

Hà Bá Ngọc

Bí thư Đảng ủy

0202.211.213

 

 

Đặng Hoàng Long

Chủ tịch

 

 

 

Hoàng Tân Cương

Phó Chủ tịch

 

 

 

Lương Thị Liên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.750.362

0203.750.362

16

Xã Tả Phời

 

 

 

 

Nông Văn Lẻng

Bí thư Đảng ủy

0203.516.177

 

 

Nông Thị Thu

Phó Bí thư + Chủ tịch HĐND

 

 

 

Vĩ Thị Hởi

Chủ tịch UBND

0203.516.181

 

   Trần Văn Hưng  Phó Bí thư thường trực    

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.485

0203.852.485

17

Xã Hợp Thành

 

 

 

 

La Văn Liệng

Bí thư Đảng ủy xã

0203.500.095

 

 

La Văn Dũng

Chủ tịch HĐND xã

0203.500.095

 

 

Hoàng Đức Hoàn

Chủ tịch UBND xã

0203.500.106

 

 

Nguyễn Quốc Trung

Phó Chủ tịch

0203.500.757

 

   Lù Văn Rán  Phó Chủ tịch    

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.112

0203.852.112

 

UBND thành phố