Bộ máy tổ chức UBND 17 xã, phường
(23/08/2010 2:57:00 CH)
 

 

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

1

Phường Duyên Hải

 

 

 

 

Vũ Đức Luân

Bí thư Đảng ủy

0203.826.120

 

 

Đào Quang Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy

0203.826.120

 

 

Hoàng Minh Đan

Chủ tịch

0203.826.121

 

 

Phạm Thành Trung

Phó Chủ tịch

 

 

 

Trần Việt Thành

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.821.040

0203.821.040

2

Phường Cốc Lếu

 

 

 

 

Hoàng Văn Dần

Bí thư Đảng ủy

0203.820.839

 

 

Nguyễn Văn Sáng

Phó Bí thư Đảng ủy

0203.822.531

 

 

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch

0203.839.468

 

 

Hoàng Văn Phiên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Bùi Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

0203.839.468

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.792

0203.820.792

3

Phường Kim Tân

 

 

 

 

Vũ Huy Long

Bí thư, Chủ tịch UBND

0203.840.983

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy phường

0203.843.686

 

 

Lưu Thị Nụ

Phó Bí thư Đảng ủy phường

0203.843.162

 

 

Đỗ Thị Huệ

Phó Chủ tịch

0203.842.403

 

 

Phạm Thị Liễu

Phó Chủ tịch

0203.842.403

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.842.403

0203.842.403

4

Phường Lào Cai

 

 

 

 

Lê Xuân Hân

Bí thư Đảng ủy phường

0203.830.084

 

 

Trần Thị Hà

Thường trực Đảng ủy

0203.830.084

 

 

Trần Thị Luyến

Chủ tịch UBND phường

0203.830.039

 

 

Phạm Thị Mỹ Lan

Phó Chủ tịch UBND

 0203.830.699

 

 

Nguyễn Văn Thủy

Phó Chủ tịch UBND

0202.240.933

 

 

Thường trực

Văn Thư

0203.830.483

0203.830.483

5

Phường Nam Cường

 

 

 

 

Hoàng Văn Sài

Bí thư Đảng ủy phường

0203.758.006

 

 

Đỗ Xuân Thu

Phó Bi thư Thường trực Đảng

0203.758.006

 

 

Phạm Đình Thiệp

Phó CT.UBND phường

0203.852.405

 

 

Phạm Thị Mong

Phó CT. UBND phường

0203.852.405

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.405

0203.852.405

6

Phường Phố Mới

 

 

 

 

Phan Văn Năm

Bí thư Đảng uỷ

0203.835.259

 

 

Nguyễn Cao Nguyên

Phó bí thư  Đảng uỷ

0203.835.259

 

 

Vũ Ngọc Long

Chủ tịch UBND phường

0203.835.206

 

 

Phạm Thị Kim Oanh

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

Bùi Văn Tiến

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

Thường Trực

Văn thư

0203.830.016

0203.830.016

7

Phường Pom Han

 

 

 

 

Nguyễn Kiên

Bí thư Đảng ủy

0203.853.263

 

 

Vũ Hải Đăng

Thường trực ĐU

0203.853.263

 

 

Chu Văn Huyền

Chủ tịch UBND

0203.500.274

 

 

Lê Mạnh Quyền

Phó CT UBND

 

 

 

Đặng Thanh Hương

Phó CT UBND

0203.852.285

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.285

0203.852.285

8

Phường Xuân Tăng

 

 

 

 

Nguyễn Cao Trào

Bí thư Đ.U

0203.852.648

 

 

Lưu Văn Thiết

Chủ tịch

 

 

 

Vũ Văn Quyết

Phó Chủ tịch

 

 

 

Cao Thị Hường

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.138

0203.852.138

9

Phường Bắc Cường

 

 

 

 

Trần Văn Tú

Bí thư + Chủ tịch phường

0203.849.040

 

 

Hoàng Thị Kim Oanh

Phó Bí thư

0203.849.040

 

 

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch

0203.842.349

 

 

Lâm Hoài Vũ

Phó chủ tịch

0203.842.349

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.842.349

0203.842.349

10

Phường Bình Minh

 

 

 

 

Vũ Xuân Dũng

Bí thư Đảng ủy phường

020.3751.566

 

 

Nguyễn Đức Sinh

Phó Bí thư

020.3751.230

 

 

Cao Bá Quý

Chủ tịch UBND phường

020.3514.879

 

 

Vũ Đình Ninh

Phó Chủ tịch

 

 

 

Vũ Thị Tiên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.417

0203.852.417

11

Phường Thống Nhất

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hải

Phó Bí thư + Chủ tịch phường

 

 

 

Trần Hà Phương

Phó Chủ tịch

 

 

 

Đỗ Ngọc Tuân

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.356

0203.852.356

12

Phường Bắc Lệnh

 

 

 

 

Lê Ngọc Giới

Bí thư + Chủ tịch phường

0203.845.518

 

 

Đỗ Văn Ngọc

Phó Bí thư

0203.854.221

 

 

Nguyễn Văn Hiệu

Phó Bí thư

 

 

 

Nguyễn Văn Đạt

Phó Chủ tịch

 

 

 

Đặng Quang Trung

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.462

0203.852.462

13

Xã Đồng Tuyển

 

 

 

 

Trần Minh Phúc

Bí thư Đảng ủy xã

0203.828.010

 

 

Phan Thị Định

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

 

 

Lê Ngọc Minh

Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Nguễn Văn Tứ

Phó Chủ tịch

 

 

 

Lù Văn Đức

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.844.773

0203.844.773

14

Xã Vạn Hòa

 

 

 

 

Đỗ Đình Thận

Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch xã

0203.839.778

 

 

Nguyễn Xuân Sanh

Thường trực Đảng

 

 

 

Nguyễn Thị Giang

Phó Bí thư + Chủ tịch HĐND

 

 

 

Trần Quang Hanh

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

Trần Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.832.578

0203.832.578

15

Xã Cam Đường

 

 

 

 

Hà Bá Ngọc

Bí thư Đảng ủy

0202.211.213

 

 

Trần Quốc Đoàn

Chủ tịch

 

 

 

Lương Văn Tiếng

Phó Chủ tịch VX

 

 

 

Lương Thị Liên

Phó Chủ tịch

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.750.362

0203.750.362

16

Xã Tả Phời

 

 

 

 

Nông Văn Lẻng

Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch xã

0203.516.177

 

 

Nông Thị Thu

Phó Bí thư

 

 

 

Trần Văn Hưng

Phó Chủ tịch

0203.516.182

 

 

Vĩ Thị Hởi

Phó Chủ tịch

0203.516.181

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.485

0203.852.485

17

Xã Hợp Thành

 

 

 

 

Trần Ngọc Khoa

Bí thư Đảng ủy xã

0203.500.095

 

 

Trần Đức Lợi

Phó Bí thư

0203.500.095

 

 

La Văn Liệng

Chủ tịch UBND xã

0203.500.106

 

 

La Văn Dũng

Phó Chủ tịch

0203.500.757

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.852.112

0203.852.112

 

UBND thành phố