Tin thành phố

Thành phố Lào Cai có trên 20.000 đầu sách tại thư viện thành phố, tủ sách pháp luật và tủ sách của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4/ 2014, thành phố Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; tôn vinh giá trị của sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

Tin trong tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê
Số người đang online
607
Tổng số truy cập
2.640.551