Tin thành phố
Tin trong tỉnh
5 năm qua (2010 - 2015), Phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển sâu rộng. Qua đó đã tập trung được nguồn lực và trí tuệ, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.680.246