Tin thành phố
Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. toàn đảng, toàn quân toàn dân luôn ra sức thi đua phấn đấu xây dựng Thành phố Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Tin trong tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.674.177