Tin thành phố

Song song với việc tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014, phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới, ngay từ đầu năm, thành phố Lào Cai đã chú trọng đảy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ đạo thực hiện thành công các Lễ hội truyền thống đầu xuân, tạo lên không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng đã đề ra.

Tin trong tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thống kê
Số người đang online
515
Tổng số truy cập
2.652.410