UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 (09/07/2012 9:04:43 CH)

Ngày 6/7, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Công văn nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, năm 2012, thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến bất thường, khó dự đoán. Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) trong mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ và thiên tai xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác PCLB-TKCN năm 2012; bổ sung hoàn thiện phương án PCLB, nội dung phải đảm bảo sát với tình hình thực tế, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, thành viên để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay khi có bão, lũ xảy ra. Đối với các địa phương ven sông, suối có trọng điểm ngập lụt, sạt lở đất, cần rà soát, bổ sung hoàn chỉnh ngay phương án sơ tán dân khi có mưa lũ, sạt lở đất xảy ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02 ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức cung ứng đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp, thuốc chữa bệnh và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong mùa mưa bão; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đối với các tuyến giao thông chính, quan trọng.

2. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và di dời ngay những hộ gia đình, công trình trường học, trạm y tế, các điểm dân cư nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo đời sống nhân dân khi có thiên tai xảy ra nhằm chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời và có hiệu quả cao nhất đối với các tình huống trước, trong và sau khi có thiên tai xảy ra. Rà soát các vật tư dự trữ để đảm bảo yêu cầu khi có tình huống xảy ra có thể huy động nhanh, hiệu quả, chất lượng.

Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiét, tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, thủy điện, hồ chứa; rà soát và yêu cầu các đơn vị đang thi công các công trình ven sông, ven suối, những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất phải thực hiện ngay việc di chuyển đến nơi an toàn, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng – Thủy văn, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, các sở, ngành liên quan tổng hợp tình hình để thông báo kịp thời các bản tin về mưa, lũ và các tình huống thiên tai và công tác chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương đến các ngành, địa phương và người dân biết để chủ động phòng tránh.

Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác PCLB-TKCN năm 2012, yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện công tác PCLB-TKCN phải nêu cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm, vì quyền lợi và sự an toàn của nhân dân; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Theo Báo Lào Cai điện tử