Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lào Cai Lần thứ 3, thành công tốt đẹp  (09/06/2009 )

Trong thời gian 2 ngày (26 và 27 tháng 4 năm 2009) tại Hội trường lớn UBND tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 – 2014. Tới dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sùng Chúng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch  HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; đồng chí Cao Đức Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Thành Công – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh uỷ, Thành uỷ, lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện trong tỉnh và 125 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 5 ngàn hội viên toàn thành phố.

Đại hội đã nhất trí cao với nội dung các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Uỷ ban Hội khoá II; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia xây dựng  văn kiện Đại hội cấp trên do chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội. Đại hội đã hiệp thương, cử 29 anh chị tham gia Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lào Cai khoá III. Anh Trần Ngọc Khoa – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Hội, anh Nguyễn Trường Giang – Uỷ viên BCH Thành Đoàn, cán bộ Thành Đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra của Hội. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 16 anh, chị thay mặt cho tuổi trẻ thành phố đi dự đại hội cấp tỉnh.

Tại đại hội, đồng chí Sùng Chúng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Cao Đức Hải – Bí thư Thành uỷ và đồng chí  Đỗ Thành Công – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao vai trò của Hội LHTN Việt Nam thành phố Lào Cai cũng như những đóng góp của thanh niên trong những năm vừa qua, đối với sự phát triển chung của tỉnh và thành phố. Các đồng chí lãnh đạo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội LHTN và thanh niên của thành phố trong việt tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên trở thành công dân tốt, đóp góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa hiện nay.

Qua quá trình làm việc, Đại hội đã Quyết nghị những nội dung, nhiệm vụ cơ bản của công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Lào Cai khoá III nhiệm kỳ 2009 – 2014, đó là hưởng ứng 5 cuộc vận động của Hội đó là:

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của hội viên thanh niên về nhiệm vụ học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH. Tạo chuyển biến trong hội viên Thanh niên ý thức chủ động tạo nghề, làm kinh tế có hiệu quả, xoá đói giảm nghèo tiến tới làm giàu cho bản thân và xã hội. Khơi dậy, cổ vũ, phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên chăm lo cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế – xã hội bằng việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ý thức tình nguyện trong hội viên thanh niên. Bồi dưỡng ý thức quốc phòng, giáo dục thanh niên nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, hào về truyền thống và văn hoá dân tộc; phát huy trong hội viên thanh niên ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc; tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý thức tình nguyện vì cộng đồng. Đẩy mạnh vận động hội viên thanh niên hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn phát động.

Trần Ngọc Khoa

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP